1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Chururgické kliniky 1. LF UK a NNB

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Děkanem přizvaný odborník Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Navržený ČLS JEP Navržený ředitelem nemocnice Navržený ředitelem nemocnice Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
Chirurgická klinika prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc. prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc., MBA doc. MUDr. Ondřej Beran,    Ph.D.       ( MUDr. Martin Mašek) doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D. (prof. MUDr. Robert Gürlich, DrSc.) MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. (MUDr. Radovan Kubeš) MUDr. Pavel Horák (MUDr. Radovan Kubeš) prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. (MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA) MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA

Hodnocení: spravovat