1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise na obsazení místa přednosty /ky Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Děkanem přizvaný odborník Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Navržený ČLS JEP Navržený za nemocnici Navržený za nemocnici Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
Sexuologický ústav prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. MUDr. Jana Ťuíková MUDr. Libor Zámečník, Ph.D. (doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.) MUDr. Ivo Procházka, CSc. MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA (prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.) Mgr. Ivana Smetáková (prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.) doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. (doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.) doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Hodnocení: spravovat