1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Ústavu klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Děkanem přizvaný odborník Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Navržený ČLS JEP Navržený ÚHKT Navržený ÚHKT Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
Ústav klinické a experimentální hematologie doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D. prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D, FEAPCCT (MUDr. Ludmila Říhová) MUDr. Elena Novotová (Tereza Picková) prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (doc. MUDr. Pavel Žák, Ph.D.) MUDr. Veronika Válková, CSc. (MUDr. Hana Klamová, CSc.) MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D. (MUDr. Markéta Šťastná Marková, CSc. ) doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D. (doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.) doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Hodnocení: spravovat