1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběrová komise - přednosty/ka Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN

Pracoviště Předseda komise Navržený děkanem Děkanem přizvaný odborník Navržený ČLK Navržený odbor. organizací Navržený ČLS JEP Navržený za nemocnici Navržený za nemocnici Navržený Akademic. senátem Náhradník za navržené děkanem
Psychiatrická klinika prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. prof. MUDr. Jiří Masopust, Ph.D. doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. (MUDr. Jana Ťuíková) doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D. ( prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D., FCMA) MUDr. Ivan Pavlík, MBA, MHA ( prof. MUDr. Pavel Michálek, PhD.) Mgr. Ivana Smetáková ( Mgr. Zuzana Nová, MBA) doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. ( doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.) prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat