1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběr a zápis volitelných předmětů na akademický rok 2022/2023

 

VP ZIMNÍ SEMESTR - TERMÍNY ZÁPISU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

· Zápis VP na zimní semestr 2022/2023 pro ty, co splnili studijní povinnosti, bude možný od 20. 07. 2022 (od 09.00 hod.) do 07. 10. 2022.

· Zápis VP pro všechny studenty, včetně nově přijatých studentů 1. ročníku 2022/2023 od 20. 09. 2022 9:00 do 07. 10. 2022.

· Zápis VP pro studenty z jiných fakult od 24.09. 2022 do 30.09.2022.


VP LETNÍ SEMESTR - TERMÍNY ZÁPISU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

· Zápis volitelných předmětů na letní semestr bude povolen pro studenty všech ročníků a oborů od 06. 02. 2023 v 09:00 hodin do 27. 02. 2023 23:59

· Zápis VP pro studenty z jiných fakult od 06.02.2022 do 12.02.2022


Předběžný zápis VP předmětů provádí student prostřednictvím SISu po splnění všech studijních povinností, kromě prázdninové praxe, letního výcvikového kurzu, masérského kurzu a státnic, které je možno plnit během prázdnin do konce zkouškového období přísl. ak. roku.


Na pozdější úpravu (zapisování a rušení) ze strany studentů po stanoveném datu nebude brán zřetel. Výjimku tvoří předměty, jejichž zápis je podmíněný složením vstupního testu

Studenti si mohou zapsat max. 3 předměty na semestr a do ukončení zápisu je libovolně rušit a měnit. Počet získaných kreditů z volitelných předmětů však nemá tvořit více než 15% z normálního počtu kreditů stanoveného pro daný úsek studia. Předměty získané nad rámec těchto 15% nebudou pro účely průběžné kontroly studia pro postup do dalšího úseku započítány a budou považovány za tzv. "neefektivní". (To znamená, že při normálním počtu 60 kreditů po prvním úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty nejvýše 9 kreditů, při normálním počtu 120 kreditů po druhém úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty celkem nejvýše 18 kreditů atd.).

Příloha VP 2022 2023 upravené - kliknutím na odkaz v prvním sloupci se dostanete přímo na SIS, kde naleznete další informace o vybraném předmětu. V tabulce se dá filtrovat podle ročníků i oborů.

Návod na zápis předmětů

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat