1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběr a zápis volitelných předmětů na akademický rok 2020/2021

VP ZIMNÍ SEMESTR - TERMÍNY ZÁPISU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

Předběžný zápis VP předmětů provádí student prostřednictvím SISu po splnění všech studijních povinností (včetně volitelných předmětů), kromě prázdninové praxe, letního výcvikového kurzu, masérského kurzu a státnic, které je možno plnit během prázdnin do konce zkouškového období přísl. ak. roku.

 

Na pozdější úpravu (zapisování a rušení) ze strany studentů po stanoveném datu nebude brán zřetel. Výjimku tvoří předměty, u nichž je to v anotaci uvedeno jinak.

· Zápis VP na zimní semestr 2020/2021 pro ty, co splnili studijní povinnosti, bude možný od 20. 07. 2020 (od 09.00 hod.) do 05. 10. 2020.

· Zápis VP pro ostatní, včetně nově přijatých studentů 1. ročníku 2020/2021 od 21. 09. 2020 9:00 do 05. 10. 2020.

· Zápis VP pro studenty z cizích fakult od 21.09.2020 9:00 do 05. 10. 2020

VP LETNÍ SEMESTR - TERMÍNY ZÁPISU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

· Zápis volitelných předmětů na letní semestr bude povolen pro studenty všech ročníků a oborů od 01. 02. 2021 v 09:00 hodin do 23. 02. 2021 23:59

Návod na zápis předmětů

Studenti si mohou zapsat max. 3 předměty na semestr a do ukončení zápisu je libovolně rušit a měnit. Počet získaných kreditů z volitelných předmětů však nemá tvořit více než 15% z normálního počtu kreditů stanoveného pro daný úsek studia. Předměty získané nad rámec těchto 15% nebudou pro účely průběžné kontroly studia pro postup do dalšího úseku započítány a budou považovány za tzv. "neefektivní". (To znamená, že při normálním počtu 60 kreditů po prvním úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty nejvýše 9 kreditů, při normálním počtu 120 kreditů po druhém úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty celkem nejvýše 18 kreditů atd.).

Příloha VP 20202021 ČJ+AP - kliknutím na odkaz v prvním sloupci se dostanete přímo na SIS, kde naleznete další informace o vybraném předmětu. V tabulce se dá filtrovat podle ročníků i oborů.

88890

 

Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) spravovat