1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběr a zápis volitelných předmětů na akademický rok 2020/2021


Předběžný zápis VP předmětů provádí student prostřednictvím SISu po splnění všech studijních povinností (včetně volitelných předmětů), kromě prázdninové praxe, letního výcvikového kurzu, masérského kurzu a státnic, které je možno plnit během prázdnin do konce zkouškového období přísl. ak. roku.

Na pozdější úpravu (zapisování a rušení) ze strany studentů po stanoveném datu nebude brán zřetel. Výjimku tvoří předměty, u nichž je to v anotaci uvedeno jinak.

Rušení volitelného předmětu – předměty zůstávají v SIS nesplněné, ale student si je nemůže opakovaně zapsat, nejsou ani součástí celkové kontroly průběhu studia. Opakování zápisu předmětu vyučovaného na fakultě, který je pro daný studijní program předmětem volitelným je vyloučeno, není-li v anotaci předmětu uvedeno jinak.

 VP ZIMNÍ SEMESTR - TERMÍNY ZÁPISU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

· Zápis VP na zimní semestr 2020/2021 pro ty, co splnili studijní povinnosti, bude možný od 20. 07. 2020 (od 09.00 hod.) do 05. 10. 2020.

· Zápis VP pro ostatní, včetně nově přijatých studentů 1. ročníku 2020/2021 od 21. 09. 2020 9:00 do 05. 10. 2020.

· Zápis VP pro studenty z cizích fakult od 01.10.2020 9:00 do 05. 10. 2020

VP LETNÍ SEMESTR - TERMÍNY ZÁPISU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

· Zápis volitelných předmětů na letní semestr bude povolen pro studenty všech ročníků a oborů od 01. 02. 2021 v 09:00 hodin do 23. 02. 2021 23:59

Nově byly přidány pro letní semestr tyto volitelné předměty: 

B03388 - Ošetřovatelství v simulacích pro praxi II 

B03389 - Ošetřovatelství v simulacích pro praxi I 

Bližší informace o těchto předmětech naleznete ZDE 

B03393 - Scientific writing course

B03391 - Medical Ethics & Communication Skills

B03392 - Využití telemedicíny v praxi

B03394 - Case Studies without Borders

Návod na zápis předmětů

Studenti si mohou zapsat max. 3 předměty na semestr a do ukončení zápisu je libovolně rušit a měnit. Počet získaných kreditů z volitelných předmětů však nemá tvořit více než 15% z normálního počtu kreditů stanoveného pro daný úsek studia. Předměty získané nad rámec těchto 15% nebudou pro účely průběžné kontroly studia pro postup do dalšího úseku započítány a budou považovány za tzv. "neefektivní". (To znamená, že při normálním počtu 60 kreditů po prvním úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty nejvýše 9 kreditů, při normálním počtu 120 kreditů po druhém úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty celkem nejvýše 18 kreditů atd.).

Příloha VP 20202021 ČJ+AP (naleznete dole na této stránce v excelové tabulce) - kliknutím na odkaz v prvním sloupci se dostanete přímo na SIS, kde naleznete další informace o vybraném předmětu. V tabulce se dá filtrovat podle ročníků i oborů. Dodržujte doporučení garanta pro zápis předmětu pro jednotlivé ročníky a obory, kterým je předmět určen. 

88890

Předměty nabízené pro letní semestr 2020/2021 rektorátem UK. Zápis do předmětů neorganizuje fakulta, podmínky na stránkách rektorátu.  

Chcete se naučit řídit projekty v oblasti vědy a inovací? Praktické kurzy už od února!

Text:

Zajímá vás věda a inovace? Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět? Chcete se potkat s odborníky z praxe a učit se od těch nejpovolanějších? Vyberte si některý z předmětů, které pro LS 20/21 nabízí transferová kancelář UK – Centrum pro přenos poznatků a technologií. Kurzy jsou vhodné pro všechny studenty napříč fakultami a obory Univerzity Karlovy.

Management of Science and Innovation 1

Chcete se dozvědět, jak funguje přenos vědy do praxe? Zajímá vás, jak ochránit svůj nápad nebo jak sestavit business plán? Nabízíme ucelený online kurz Management of Science and Innovation (MSI), kde vás zkušení odborníci z praxe seznámí teoreticky i prakticky s managementem projektů v oblasti vědy a inovací.

Kód předmětu: TVOL0002 (6 kreditů) ► VÍCE

Inovační laboratoř

Zažijte tvorbu nové služby nebo produktu od nápadu po realizaci! Přihlaste se na projektový seminář skvělého lektora Jana Veselého. V Inovační laboratoři vás nečeká frontální výuka, ale za to si na svém projektu na vlastní kůži vyzkoušíte týmovou spolupráci, vytváření prototypů nových produktů a služeb, přípravu business plánu, který otestujete se skutečnými zákazníky, a mnoho dalšího.

Kód předmětu: TVOL0006 (6 kreditů) ► VÍCE

Svět farmaceutického průmyslu

Zajímá vás, jak vzniká nový lék? Odborníci z praxe vás v rámci série seminářů komplexně seznámí s otázkou vzniku a vývoje léčivých přípravků, a to od fáze výzkumu až po pravidla spolupráce lékařů s výrobci a prodejci léků. Kurz bude probíhat od 6. 4. v Kampusu Hybernská a je přístupný pro všechny, kdo mají zájem dozvědět se více o oblasti farmaceutického průmyslu a možnosti uplatnění v něm.

Kód předmětu: TVOL0005 (2 kredity) ► VÍCE

Elements of AI - Úvod do umělé inteligence

Co to je umělá inteligence? Jak ovlivňuje naše životy? A co všechno je s umělou inteligencí možné? Ve spolupráci s prg.ai vám nabízíme online kurz, který vás uvede do tématu AI bez nutnosti rozumět komplikované matematice a programování. Online kurz připravila Univerzita v Helsinkách a studenti UK ho budou moci absolvovat buď v angličtině, nebo v češtině.

Kód předmětu: TVOL0007 (2 kredity) ► VÍCE


 

Hodnocení: (hodnotilo 8 uživatelů) spravovat