1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběr a zápis volitelných předmětů na akademický rok 2019/2020

Předběžný zápis VP předmětů provádí student prostřednictvím SISu po splnění všech studijních povinností, kromě prázdninové praxe, letního výcvikového kurzu, masérského kurzu a státnic, které je možno plnit během prázdnin do konce zkouškového období přísl. ak. roku.

 

Na pozdější úpravu (zapisování a rušení) ze strany studentů po stanoveném datu již nebude brán zřetel. Výjimku tvoří předměty, jejichž zápis je podmíněný složením vstupního testu.

http://www.lf1.cuni.cz/file/41890/zapis_VP+kontrola.pdf?version=201309041422

 

Studenti si mohou zapsat max. 3 předměty na semestr a do ukončení zápisu je libovolně rušit a měnit. Počet získaných kreditů z volitelných předmětů však nemá tvořit více než 15% z normálního počtu kreditů stanoveného pro daný úsek studia. Předměty získané nad rámec těchto 15% nebudou pro účely průběžné kontroly studia pro postup do dalšího úseku započítány a budou považovány za tzv. "neefektivní". (To znamená, že při normálním počtu 60 kreditů po prvním úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty nejvýše 9 kreditů, při normálním počtu 120 kreditů po druhém úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty celkem nejvýše 18 kreditů atd.).

 

VP ZIMNÍ SEMESTR - TERMÍNY ZÁPISU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

· Zápis VP na zimní semestr 2019/20 pro ty, co splnili studijní povinnosti, bude možný od 15. 07. 2019 (od 09.00 hod.) do 07. 10. 2019.

· Zápis VP na zimní semestr pro studenty, kteří nemají splněné všechny povinnosti zapsané v akademickém roce 2018/19 bude probíhat od 13. 09. 2019 9:00 do 07. 10. 2019.

· Zápis VP nově přijatých studentů 1. ročníku 2019/2020 od 13. 09. 2019 9:00 do 07. 10. 2019.

· Zápis VP pro studenty z cizích fakult 2.10.2019 9:00 do 07. 10. 2019

 

VP LETNÍ SEMESTR - TERMÍNY ZÁPISU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

· Zápis volitelných předmětů na letní semestr bude povolen pro studenty všech ročníků a oborů od 01. 02. 2020 v 09:00 hodin do 25. 02. 2020 23:59

· Zápis VP pro studenty z cizích fakult 19. 02. 2020 9:00 do 25. 02. 2020

 

Tabulka na webu je upravena (příloha VP 20192020 ČJ+AP), kliknutím na odkaz v prvním sloupci se dostanete přímo na SIS, kde naleznete další informace o vybraném předmětu. V tabulce se dá filtrovat podle ročníků i oborů.

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) spravovat