1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběr a zápis volitelných předmětů na akademický rok 2018/2019

Předběžný zápis VP předmětů provádí student prostřednictvím SISu po splnění všech studijních povinností, kromě prázdninové praxe, letního výcvikového kurzu, masérského kurzu a státnic, které je možno plnit během prázdnin do konce zkouškového období přísl. ak. roku.

Na pozdější úpravu (zapisování a rušení) ze strany studentů po stanoveném datu již nebude brán zřetel. Výjimku tvoří předměty, jejichž zápis je podmíněný složením vstupního testu.

https://www.lf1.cuni.cz/file/41890/zapis_VP+kontrola.pdf?version=201309041422

Studenti si mohou zapsat max. 3 předměty na semestr a do ukončení zápisu je libovolně rušit a měnit. Počet získaných kreditů z volitelných předmětů však nemá tvořit více než 15% z normálního počtu kreditů stanoveného pro daný úsek studia. Předměty získané nad rámec těchto 15% nebudou pro účely průběžné kontroly studia pro postup do dalšího úseku započítány a budou považovány za tzv. "neefektivní". (To znamená, že při normálním počtu 60 kreditů po prvním úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty nejvýše 9 kreditů, při normálním počtu 120 kreditů po druhém úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty celkem nejvýše 18 kreditů atd.).

77909

VP ZIMNÍ SEMESTR - TERMÍNY ZÁPISU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

1. Zápis VP na zimní semestr 2018/19 pro ty, co splnili studijní povinnosti, je možný od 16. 7. 2018 (od 09.00 hod.) do 08. 10. 2018.

2. Zápis VP na zimní semestr pro studenty, kteří nemají splněné všechny povinnosti zapsané v akademickém roce 2017/18 bude probíhat od 14. 9. 2018 9:00 do 08. 10. 2018.

3. Zápis VP nově přijatých studentů 1. ročníku 2018/2019 od 14. 09. 2018 9:00 do 08. 10. 2018.

4. Zápis VP pro studenty z cizích fakult 5.10.2018 9:00  do 12.10.2018 - v záložce "Zápis vlastní" nastavení filtru vyhledejte 1. lékařskou fakultu

VP LETNÍ SEMESTR - TERMÍNY ZÁPISU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

Zápis volitelných předmětů na letní semestr bude povolen pro studenty všech ročníků a oborů od 01. 02. 2019 v 09:00 hodin do 20. 02. 2019 23:59

 

 

Zápis pro studenty z jiných fakult 14.02. 2019 09:00  do 20.02. 2019 23.59

Tabulka na webu je upravena (příloha VP 20182019 ČJ+AP), jedním kliknutím na odkaz se dostanete přímo na SIS, kde naleznete další informace o vybraném předmětu. V tabulce se dá filtrovat podle ročníků i oborů.

77905

 

Hodnocení: spravovat