1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběr a zápis volitelných předmětů na akademický rok 2017/2018

72232

Při výběru předmětů vždy dodržujte předepsané ročníky, obory a prerekvizity.

Na pozdější úpravu (zapisování a rušení) ze strany studentů po stanoveném datu nebude brán zřetel. Výjimku tvoří předměty, jejichž zápis je podmíněný složením vstupního testu.

http://www.lf1.cuni.cz/file/41890/zapis_VP+kontrola.pdf?version=201309041422

Studenti si mohou zapsat max. 3 předměty na semestr a do ukončení zápisu je libovolně rušit a měnit. Počet získaných kreditů z volitelných předmětů však nemá tvořit více než 15 % z normálního počtu kreditů stanoveného pro daný úsek studia. Předměty získané nad rámec těchto 15 % nebudou pro účely průběžné kontroly studia pro postup do dalšího úseku započítány a budou považovány za tzv. "neefektivní". (To znamená, že při normálním počtu 60 kreditů po prvním úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty nejvýše 9 kreditů, při normálním počtu 120 kreditů po druhém úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty celkem nejvýše 18 kreditů atd.).

VP ZIMNÍ SEMESTR - TERMÍNY ZÁPISU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

Předběžný zápis VP předmětů na zimní semestr provádí student prostřednictvím SISu po splnění všech studijních povinností, vyjma prázdninové praxe, letního výcvikového kurzu, masérského kurzu a státnic, které je možno plnit během prázdnin do konce zkouškového období příslušného akademického roku.

1. Zápis VP na zimní semestr 2017/18 pro ty, co splnili studijní povinnosti, byl možný od 17. 07. 2017 (od 09.00 hod.) do 08. 10. 2017.

2. Zápis VP na zimní semestr pro studenty, kteří neměli splněné všechny povinnosti zapsané v akademickém roce 2016/17 proběhl od 14. 09. 2017 do 08. 10. 2017.

3. Zápis VP nově přijatých studentů 1. ročníku 2017/2018 od 14. 09. 2017 do 08. 10. 2017.

VP LETNÍ SEMESTR - TERMÍNY ZÁPISU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

Zápis volitelných předmětů na letní semestr bude povolen pro studenty všech ročníků a oborů od 01. 02. 2018 v 09:00 hodin do 18. 02. 2018

Tabulka na webu je upravena (příloha VP 20172018 ČJ+AP), jedním kliknutím na odkaz se dostanete přímo na SIS, kde naleznete další informace o vybraném předmětu. V tabulce se dá filtrovat podle ročníků i oborů.

69248

 

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat