1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výběr a zápis volitelných předmětů na akademický rok 2016/2017

Na pozdější úpravu (zapisování a rušení) ze strany studentů po stanoveném datu nebude brán zřetel. Výjimku tvoří předměty, jejichž zápis je podmíněný složením vstupního testu.

http://www.lf1.cuni.cz/file/41890/zapis_VP+kontrola.pdf

Studenti si mohou zapsat max. 3 předměty na semestr a do ukončení zápisu je libovolně rušit a měnit. Počet získaných kreditů z volitelných předmětů však nemá tvořit více než 15% z normálního počtu kreditů stanoveného pro daný úsek studia. Předměty získané nad rámec těchto 15% nebudou pro účely průběžné kontroly studia pro postup do dalšího úseku započítány a budou považovány za tzv. "neefektivní". (To znamená, že při normálním počtu 60 kreditů po prvním úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty nejvýše 9 kreditů, při normálním počtu 120 kreditů po druhém úseku studia činí počet kreditů za volitelné předměty celkem nejvýše 18 kreditů atd.).

VP LETNÍ SEMESTR - TERMÍNY ZÁPISU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

Zápis volitelných předmětů na letní semestr bude povolen pro studenty všech ročníků a oborů od 01. 02. 2017 v 09:00 hodin do 01. 03. 2017

Tabulka na webu je nově upravena (příloha VP 20162017 ĆJ+AP), u každého předmětu jsou přímé odkazy na SIS, kde naleznete další informace. V tabulce se dá filtrovat podle ročníků i oborů.

63679

VP ZIMNÍ SEMESTR - TERMÍNY ZÁPISU VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ

Předběžný zápis VP předmětů provádí student 1. LF prostřednictvím SISu po splnění všech studijních povinností, vyjma prázdninové praxe, letního výcvikového kurzu, masérského kurzu a státnic, které je možno plnit během prázdnin do konce zkouškového období přísl. ak. roku.

1. Zápis VP na zimní semestr 2016/17 pro ty, co splnili studijní povinnosti, je možný od 14. 7. 2016 (od 09.00 hod.) do 10. 10. 2016.

2. Zápis VP na zimní semestr pro studenty, kteří nemají splněné všechny povinnosti zapsané v akademickém roce 2016/17 bude probíhat od 15. 9. 2016 do 10. 10. 2016.

3. Zápis VP nově přijatých studentů 1. ročníku 2016/2017 od 15. 09. 2016 do 10. 10. 2016.

Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) spravovat