1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2017

ejano 29.09.2017

Výsledky výběrových řízení

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic, která probíhají v září 2017.


ejano 08.09.2017

Složení komisí

V příloze naleznete složení komisí pro výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 10. 2017.


ejano 01.08.2017

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 10. 2017. Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá podatelna 1. LF UK v Praze, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 8. 9. 2017.


zburi 21.04.2017

Volba kandidáta na funkci rektora UK

Dovolte nám, abychom Vás informovali, že Akademický senát Univerzity Karlovy usnesením č. 10 na svém zasedání v pátek dne 31. 3. 2017 vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy. ZDE


ejano 12.04.2017

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic
která probíhají v březnu a dubnu 2017


ejano 08.03.2017

Složení komisí pro výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

V příloze naleznete složení komisí pro výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic, které jmenoval děkan 1. LF UK


ejano 03.02.2017

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 4. 2017. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 10. 3. 2017.


ejano 17.01.2017

Výsledek výběrového řízení

Dne 6.1.2017 se výběrová komise usnesla na závěru: na místo přednostky Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN přijmout: Doc. MUDr. Andreu Burgetovou, Ph.D., MBA.


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 5134 poslední aktualizace: 29.09.2017
zavřít