1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2017

pbern 03.08.2017

Výběrová komise

Děkan 1. LF UK a ředitel ÚVN stanovili výběrovou komisi na obsazení místa přednosty/ky Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN následovně:


ejano 01.08.2017

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 10. 2017. Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá podatelna 1. LF UK v Praze, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 8. 9. 2017.


pbern 30.06.2017

Výběrové řízení - přednosta

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa přednosta/ka Oční kliniky 1. LF UK a ÚVN.


zburi 21.04.2017

Volba kandidáta na funkci rektora UK

Dovolte nám, abychom Vás informovali, že Akademický senát Univerzity Karlovy usnesením č. 10 na svém zasedání v pátek dne 31. 3. 2017 vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy. ZDE


ejano 12.04.2017

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic
která probíhají v březnu a dubnu 2017


ejano 08.03.2017

Složení komisí pro výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

V příloze naleznete složení komisí pro výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic, které jmenoval děkan 1. LF UK


ejano 03.02.2017

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 4. 2017. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 10. 3. 2017.


ejano 17.01.2017

Výsledek výběrového řízení

Dne 6.1.2017 se výběrová komise usnesla na závěru: na místo přednostky Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN přijmout: Doc. MUDr. Andreu Burgetovou, Ph.D., MBA.


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 4042 poslední aktualizace: 03.08.2017
zavřít