1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2017

pbern 21.03.2017

Výběrová řízení

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vypisují výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN a Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN.


ejano 29.03.2017

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic
která probíhají v březnu a dubnu 2017


ejano 08.03.2017

Složení komisí pro výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

V příloze naleznete složení komisí pro výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic, které jmenoval děkan 1. LF UK


ejano 03.02.2017

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 4. 2017. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 10. 3. 2017.


ejano 17.01.2017

Výsledek výběrového řízení

Dne 6.1.2017 se výběrová komise usnesla na závěru: na místo přednostky Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN přijmout: Doc. MUDr. Andreu Burgetovou, Ph.D., MBA.


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 1305 poslední aktualizace: 29.03.2017
zavřít