1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2017

pbern 21.06.2017

Výsledek výběrového řízení - přednosta

Zde naleznete výsledek výběrového řízení na obsazení místa přednosty/ky Kliniky infekčních a tropických nemocí 1. LF UK a NNB:


pbern 16.06.2017

Výsledky výběrových řízení - přednostové

Zde jsou uvedeny výsledky výběrových řízení na obsazení místa přednosty/ky Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN a Kliniky pracovního lékařství 1. LF UK a VFN:


pbern 09.06.2017

Zrušení výběrového řízení

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitelka Nemocnice Na Bulovce ruší výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Kliniky plastické chirurgie 1. LF UK a NNB:


zburi 21.04.2017

Volba kandidáta na funkci rektora UK

Dovolte nám, abychom Vás informovali, že Akademický senát Univerzity Karlovy usnesením č. 10 na svém zasedání v pátek dne 31. 3. 2017 vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora Univerzity Karlovy. ZDE


pbern 07.06.2017

Výběrové řízení-přednostové

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitelka Nemocnice Na Bulovce vypisují výběrové řízení na obsazení tří pracovních (funkčních) míst:


ejano 12.04.2017

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic
která probíhají v březnu a dubnu 2017


ejano 08.03.2017

Složení komisí pro výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

V příloze naleznete složení komisí pro výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic, které jmenoval děkan 1. LF UK


ejano 03.02.2017

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 4. 2017. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 10. 3. 2017.


ejano 17.01.2017

Výsledek výběrového řízení

Dne 6.1.2017 se výběrová komise usnesla na závěru: na místo přednostky Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN přijmout: Doc. MUDr. Andreu Burgetovou, Ph.D., MBA.


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 2810 poslední aktualizace: 21.06.2017
zavřít