1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2016

pbern 20.10.2017

Výsledek výběrového řízení

Dne 6.1.2017 se výběrová komise usnesla na závěru: na místo přednostky Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN přijmout: Doc. MUDr. Andreu Burgetovou, Ph.D., MBA.


pbern 20.10.2017

Výběrová komise

Děkan 1. LF UK a ředitelka VFN stanovili výběrovou komisi pro obsazení místa přednosty/ky Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN následovně:


pbern 17.01.2017

Komise pro výběrové řízení

Děkan fakulty a ředitel FNM stanovili komisi pro výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FNM následovně:


pbern 17.01.2017

Výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa: přednosta/ka Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN


pbern 17.01.2017

Výběrové řízení na obsazení místa přednost-y/ky Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FNM

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a ředitel Fakultní nemocnice v Motole vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa: přednost-a/ka Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FNM.


pbern 17.01.2017

Výsledek výběrového řízení

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM se dne 26.9.2016 usnesla na závěru : na toto místo přijmout Prof. MUDr. Jana Plzáka, Ph.D..


pbern 17.01.2017

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM

Děkan 1. LF UK a ředitel FNM stanovili výběrovou komisi pro obsazení místa přednosty/ky Klinikyotorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM následovně: 


ejano 20.09.2016

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic, která probíhají v srpnu a září 2016.


pbern 31.08.2016

Výběrové řízení - přednosta/ka Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Fakultní nemocnice v Motole vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa přednosty/ky Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FNM:


ejano 22.06.2016

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 10. 2016.
Vypsání všech výběrových řízení zveřejněno dne 11. 7. 2016 v AM Review číslo 14. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 15. 8. 2016.


pbern 31.08.2016

Výsledek výběrového řízení na obsazení místa přednosty/ky Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN

Výběrová komise pro obsazení místa přednosty/ky Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN se na svém jednání 9.6.2016 usnesla na závěru: na místo přijmout Prof. MUDr. Ondřeje Šedu, Ph.D..


pbern 31.08.2016

Výsledek výběrového řízení

Komise pro výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky pracoviště BIOCEV 1. LF UK se dne 25.5.2016 usnesla na závěru: na místo přijmout Prof. MUDr. Tomáše Stopku, Ph.D..


pbern 31.08.2016

Výběrová komise

Děkan 1. LF UK a ředitelka VFN stanovili výběrovou komisi na obsazení místa přednosty/ky Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN následovně:


ejano 23.05.2016

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic, která probíhají v dubnu a květnu 2016.


pbern 31.08.2016

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky pracoviště BIOCEV

Děkan 1. LF UK stanovil výběrovou komisi pro obsazení místa přednosty/ky pracoviště BIOCEV následovně:  


pbern 01.04.2016

Výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa Ústavu biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN


pbern 04.03.2016

Výběrové řízení na obsazení místa přednosty pracoviště BIOCEV 1. LF UK

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa přednosta pracoviště BIOCEV 1. LF UK.


ejano 24.03.2016

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá do 11. 4. 2016 podatelna 1. LF UK v Praze, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.


ejano 28.01.2016

Výsledek výběrového řízení- přednosta/ka Oční kliniky 1. LF UK a VFN

Výběrová komise se na svém jednání dne 5.1.2016 usnesla na závěru: na místo přednosty/ky Oční kliniky 1. LF UK a VFN přijmout Doc. MUDr. Jarmilu Heissigerovou, Ph.D., MBA


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 8082 poslední aktualizace: 20.10.2017
zavřít