1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2015

pbern 11.12.2015

Výsledek výběrového řízení- přednosta/ka Pneumologické kliniky1. LF UK a TN

Výběrová komise se na svém jednání dne 2.12.2015 usnesla na závěru: na místo přednosty/ky Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN přijmout Prof. MUDr. Martinu Vašákovou, Ph.D..


pbern 14.09.2016

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Oční kliniky 1. LF UK a VFN

Děkan fakulty a ředitelka VFN stanovili komisi na obsazení místa přednosty/ky Oční kliniky 1. LF UK a VFN následovně:


pbern 03.12.2015

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN

Děkan 1. LF UK a ředitel TN stanovili výběrovou komisi na obsazení místa přednosty/ky Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN následovně:


pbern 03.12.2015

Výběrové řízení

Děkan 1. LF UK a ředitelka VFN v Praze vypisují výběrové řízení na obsazení místa přednost/ky Oční kliniky


pbern 03.12.2015

Výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Thomayerovy nemocnice vypisují výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN:


ejano 22.09.2015

Výsledky výběrových řízení

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic, která probíhají v září 2015


ejano 03.12.2015

Výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 10. 2015.
Vypsání všech výběrových řízení zveřejněno dne 20. 7. 2015 v AM Review číslo 14-15/2015. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 24. 8. 2015.


ejano 22.06.2015

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic na pracoviště 1. LF UK, která proběhla v červnu 2015.


ejano 03.12.2015

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic.

Písemné přihlášky s vlastnoručním podpisem, doplněné podepsaným profesním životopisem, doklady o vzdělání, kvalifikacích a praxi s přehledem vědecké a publikační činnosti, souhlasem v souvislosti se zákonem o ochraně osobních údajů, vše v českém jazyce, přijímá do pěti týdnů po zveřejnění inzerátu podatelna 1. LF UK v Praze, 121 08 Praha 2, Kateřinská 32.

Vypsání všech výběrových řízení zveřejněno dne 27. 4. 2015 v AM Review číslo 9/2015. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 1. 6. 2015.

 


ejano 17.02.2015

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků na pracoviště 1. LF UK. Výběrová řízení probíhají v únoru 2015.


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 8458 poslední aktualizace: 14.09.2016
zavřít