1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2014

ejano 24.06.2015

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 3. 2015.
Vypsání všech výběrových řízení zveřejněno dne 15. 12. 2014 ve Zdravotnických novinách číslo 26/2014. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 19. 1. 2015.

 


ejano 30.04.2014

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků na pracoviště 1. LF UK. Výběrová řízení probíhají v dubnu 2014.


pbern 09.04.2014

Výsledek výběrového řízení

Komise pro výběrové řízení se na svém zasedání dne 31.3.2014 usnesla na závěru: na místo přednostky Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK přijmout Mgr. Janu Heczkovou.


pbern 01.04.2014

Komise pro výběrové řízení

Děkan 1. LF UK stanovil komisi pro výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Ústavu teorie praxe a ošetřovatelství 1. LF UK následovně:


ejano 25.04.2014

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 5. 2014. Vypsání všech výběrových řízení zveřejněno dne 24. 2. 2014 ve Zdravotnických novinách číslo 5/2014.Poslední termín pro přijetí přihlášek je 31. 3. 2014.


pbern 04.02.2014

Výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa přednosty/ky Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 7809 poslední aktualizace: 24.06.2015
zavřít