1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2013

pbern 04.02.2014

Výsledek výběrového řízení

Výběrová komise se dne 4.12.2013 usnesla na závěru : na  místo přednosty Ortopedické klniky 1. LF UK a FNM přijmout Prof. MUDr. Ivana Landora, CSc..


ejano 04.02.2014

Výsledek výběrového řízení

Výsledek výběrového řízení na obsazení pracovního místa jednoho odborného asistenta/asistentky na částečný pracovní úvazek na Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK. Na místo přijmout RNDr. Čestmíra Štuku, Ph.D., MBA


pbern 04.02.2014

Stanovení výběrové komise - Ortopedická klinika 1. LF UK a FNM

Děkan 1. LF UK a ředitel FNM stanovili výběrovou komisi pro obsazení místa přednosty/ky Ortopedické kliniky následovně:


pbern 04.02.2014

Vypsání výběrového řízení na přednostu/ku Ortopedické kliniky

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Fakultní nemocnice v Motole vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa: přednosta/ka Ortopedické kliniky 1. LF UK a FNM.


ejano 04.02.2014

Výsledek výběrového řízení

Komise pro výběrové řízení se usnesla na závěru: na místo přednosty Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK přijmout Doc. Mgr. Karla Černého, Ph.D.


ejano 04.02.2014

Výběrové řízení

Děkan 1. lékařské fakulty UK v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení jednoho pracovního místa odborného asistenta/ asistentky na částečný pracovní úvazek na Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK s předpokládaným nástupem od 1. 11. 2013. Výběrové řízení zveřejněno dne 23. 9. 2013 ve Zdravotnických novinách číslo 20, poslední termín pro přijetí přihlášek je 29. 10. 2013.


pbern 04.02.2014

Komise pro výběrové řízení

Děkan 1. LF UK stanovil komisi pro výběrové řízení na obsazení místa přednosty Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků následovně:


pbern 04.02.2014

Výběrové řízení

Děkan 1. LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa přednosty /ky Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK


pbern 04.02.2014

Výsledek výběrového řízení

Komise pro výběrové řízení se usnesla na  závěru: na místo přednosty Ústavu tělesné výchovy 1. LF UK přijmout PaedDr. Josefa Marconě.


pbern 04.02.2014

Komise pro výběrové řízení

Děkan 1. LF UK stanovil komisi pro výběrové řízení na obsazení místa přednosty Ústavu tělesné výchovy 1. LF UK následovně:


pbern 04.02.2014

Výběrové řízení

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa: přednost-a/ka Ústavu tělesné výchovy 1. LF UK


ejano 23.05.2013

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků na pracoviště 1. LF UK. Výběrová řízení probíhají v dubnu a květnu 2013.

pbern 25.02.2013

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst pro projekt OP VaVPI reg. č. CZ .1.05/1.1.00/02.0109 - BIOCEV

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta vypisuje pro projekt OP VaVPI reg. č. CZ .1.05/1.1.00/02.0109 - BIOCEV výběrová řízení na obsazení pracovních míst s předpokládaným nástupem od 1. 7. 2013.


ejano 04.02.2014

Výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 5. 2013. Vypsání všech výběrových řízení zveřejněno dne 4. 3. 2013 ve Zdravotnických novinách číslo 5/2013. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 8. 4. 2013.


Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 8219 poslední aktualizace: 04.02.2014
zavřít