1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2012

pbern 09.04.2013

Výsledek výběrového řízení

Výběrová komise se na jednání dne 4.1.2013 usnesla na závěru: na místo přednosty Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN přijmout Prof. MUDr. Vladimíra Beneše, DrSc.. 

pbern 09.04.2013

Výběrová komise

Děkan 1. LF UK a ředitel ÚVN stanovili výběrovou komisi na obsazení místa přednosty/ky Neurochirurgické kliniky následovně:

ejano 09.04.2013

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků na pracoviště 1. LF UK. Výběrová řízení probíhají v listopadu a prosinci 2012.

pbern 09.04.2013

Výběrové řízení

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Ústřední vojenské nemocnice –Vojenské fakultní nemocnice Praha vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa: přednosta/ka Neurochirurgické kliniky 1. LF UK a ÚVN


ejano 09.04.2013

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 1. 2013. Vypsání všech výběrových řízení zveřejněno dne 15. 10. 2012 ve Zdravotnických novinách číslo 42/2012. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 19. 11. 2012.


pbern 09.04.2013

Výsledky výběrových řízení

Zde naleznete výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků


pbern 09.04.2013

Výsledek výběrového řízení

Výběrová komise se na svém jednání dne 29.6.2012 usnesla na závěru : na místo přednosty Onkologické kliniky  1. LF UK a TN přijmout MUDr. Tomáše Büchlera, Ph.D..

pbern 09.04.2013

Výsledek výběrového řízení

Výběrová komise se na svém jednání dne 25.6.2012 usnesla na závěru : na místo přednosty Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN  přijmout Doc. MUDr. et MUDr. René Foltána, Ph.D.


pbern 09.04.2013

Výběrové komise

Děkan 1. LF UK, ředitelka VFN a ředitel TN stanovili výběrové komise pro obsazení míst přednosty/ky Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN a Onkologické kliniky      1. LF UK a TN následovně:

ejano 09.04.2013

Výsledky výběrových řízení

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic, která probíhají v červnu 2012

ejano 09.04.2013

Výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 9. 2012. Vypsání všech výběrových řízení bude zveřejněno dne 28. 5. 2012 ve Zdravotnických novinách číslo 22/2012. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 2. 7. 2012.


pbern 09.04.2013

Výběrová řízení

Děkan 1. LF UK a ředitelka VFN vypisují výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie 1. LF UK a VFN a děkan 1. LF UK a ředitel TN vypisují výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Onkologické kliniky 1. LF UK a TN.


pbern 09.04.2013

Zrušení výběrového řízení

Děkan 1. LF UK a ředitel TN ruší výběrové řízení na obsazení místa přednosty / ky Onkologické kliniky 1. LF UK a TN, které bylo zveřejněno dne 19.3.2012 ve Zdravotnických novinách č. 12.

pbern 14.09.2016

Výsledky výběrových řízení

Výběrové komise na obsazení místa přednosty/ky Ústavu patologie 1. LF UK  a VFN  a Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK se usnesly následovně :

ejano 09.04.2013

Vypsání výběrových řízení

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/akademických pracovnic s předpokládaným nástupem od 1. 7. 2012. Vypsání všech výběrových řízení bude zveřejněno dne 16. 4. 2012 ve Zdravotnických novinách číslo 16/2012. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 21. 5. 2012.


pbern 14.09.2016

Výsledek výběrového řízení

Výběrová komise se na svém jednání dne 22.3.2012 usnesla na závěru : na místo přednosty/ky Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN přijmout Prof. MUDr. Luboše Petruželku, CSc..

pbern 14.09.2016

Výsledky výběrových řízení

Výběrové komise se na obsazení místa přednosty/ky Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, přednost/ky Sexuologického ústavu 1. LF UK a VFN a přednosty/ky Ústavu soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN usnesly na následujících výsledcích:


pbern 09.04.2013

Výběrové řízení

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Thomayerovy nemocnice vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa: přednosta/ka Onkologické kliniky 1. LF UK a TN.


pbern 09.04.2013

Výběrová řízení

Děkan 1. LF UK, ředitelka VFN v Praze a ředitel ÚVN Praha vypisují výběrová řízení na obsazení míst přednostů/přednostek pracovišť s termínem přijetí přihlášek 5.3.2012.

Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 10407 poslední aktualizace: 14.09.2016
zavřít