1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2011

pbern 20.02.2012

Výsledek výběrového řízení

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy v Praze a vyhl. č. 247/1993 Sb. , se výběrová komise na jednání dne 8. 12. 2011 usnesla na závěru: na místo přednosty Kliniky traumatologie pohybového aparátu 1. LF UK a ÚVN Praha p ř i j m o u t Prof. MUDr. Jana Bartoníčka, DrSc..


pbern 20.02.2012

Zrušení výběrového řízení

Děkan 1. LF UK a ředitel ÚVN se dohodli na zrušení výběrového řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa přednosty/ky Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN Praha.

ejano 05.03.2012

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK vypsal výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic na jednotlivá pracoviště 1. LF UK. Výběrová řízení probíhají v listopadu a prosinci 2011.

pbern 20.02.2012

Výběrové komise

Ředitel ÚVN a děkan 1. LF UK stanovili výběrové komise na obsazení míst přednostů společných pracovišť následovně:

pbern 20.02.2012

Výběrová řízení

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Ústřední vojenské nemocnice Praha vypisují výběrové řízení na obsazení pracovních (funkčních) míst:


ejano 20.02.2012

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK vypisuje výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic.Vypsání všech výběrových řízení bylo zveřejněno dne 10. 10. 2011 ve Zdravotnických novinách číslo 41. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 14. 11. 2011.


ejano 20.02.2012

Výsledek výběrového řízení - Anatomický ústav 1. LF UK

Dne 22. 9. 2011 proběhlo výběrové řízení na obsazení místa jednoho lektora/lektorky podpůrných forem pedagogické činnosti na Anatomický ústav 1. LF UK. Na místo byla vybrána Ayesha Haque.


ejano 20.02.2012

Děkan 1.LF UK vypisuje výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky podpůrných forem pedagogické činnosti na částečný pracovní úvazek na Anatomický ústav 1. LF UK

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa lektora/lektorky podpůrných forem pedagogické činnosti na částečný pracovní úvazek na Anatomický ústav 1. LF UK.
Vypsání výběrového řízení bude zveřejněno dne 18. 7. 2011 ve Zdravotnických novinách. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 22. 8. 2011

 


ejano 20.02.2012

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků na jednotlivá pracoviště 1. LF UK, která probíhají v červenci 2011.

pbern 20.02.2012

Výsledky výběrových řízení - 110 a 120

Komise pro výběrové řízení se na jednání dne 1 a 2. 6.2011 usnesla na  závěru: na místo přednosty Anatomického ústavu 1. LF UK přijmout Prof. MUDr. Karla Smetanu, DrSc.. a na místo přednosty Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK přijmout  MUDr. Tomáše Kučeru, Ph.D..


ejano 20.02.2012

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK vypisuje výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic na jednotlivá pracoviště 1. LF UK.
Vypsání všech výběrových řízení bylo zveřejněno dne 30. 5. 2011 ve Zdravotnických novinách číslo 22. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 4. 7. 2011.


pbern 20.02.2012

Výsledek výběrového řízení - 431

Výběrová komise se na svém jednání dne 3.5.2011 usnesla na závěru : na místo přednosty Chirurgické kliniky 1. LF UK a FTN přijmout Doc. MUDr. Jaromíra Šimšu, Ph.D..

pbern 20.02.2012

Komise pro výběrová řízení - 110 a 120

Děkan 1. LF UK stanovil komise pro výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK a Anatomického ústavu 1. LF UK následovně:

ejano 20.02.2012

Výběrová komise - 431

Děkan 1. LF UK a ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou stanovili výběrovou komisi na obsazení místa přednosty/ky Chirurgické kliniky 1. LF UK a FTN s pol.

pbern 20.02.2012

Výběrová řízení - 110,120

Děkan 1. LF UK vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních(funkčních míst:

- přednosta/ka Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK  

- přednosta/ka Anatomického ústavu 1. LF UK


pbern 20.02.2012

Výběrové řízení - 431

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:· přednosta/ka Chirurgické kliniky 1. LF UK a FTN


ejano 06.04.2011

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic na jednotlivá pracoviště 1. LF UK, která probíhají v lednu 2011.

Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 3413 poslední aktualizace: 05.03.2012
zavřít