1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

2010

ejano 21.03.2013

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Děkan 1. LF UK vypisuje výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic na jednotlivá pracoviště 1. LF UK. 
Vypsání všech výběrových řízení bylo zveřejněno dne 29. 11. 2010 ve Zdravotnických novinách číslo 48.
Poslední termín pro přijetí přihlášek je 3. 1. 2011.


pbern 06.04.2011

Výsledek výběrového řízení - 434

Výběrová komise se na svém zasedání za účelem obsazení místa přednosty/ky Chirurgické kliniky 1. LF UK a FNB usnesla na závěru : na  uvedené místo přijmout Doc. MUDr. Jana Fantu, DrSc..

pbern 06.04.2011

Výběrová komise - 434

Děkan 1. LF UK a ředitelka FNB stanovili výběrovou komisi na obsazení místa přednosty/ky Chirurgické kliniky 1. LF UK a FNB následovně:

pbern 06.04.2011

Výběrové řízení - přednosta/ka 434

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitelka Fakultní nemocnice Na Bulovce vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:
- přednosta/ka Chirurgické kliniky 1. LF UK a FNB


ejano 06.04.2011

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic

Zde najdete výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic na jednotlivá pracoviště 1. LF UK, která proběhla v měsících květen  a červen 2010.

ejano 14.09.2010

Komise pro výběrová řízení

Složení komisí jmenových děkanem 1. LF UK pro výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků. Výběrová řízení se budou konat v květnu a červnu 2010.

pbern 14.09.2010

Výsledek výběrového řízení - 680

Výběrová komise se na jednání dne 20.4.2010 usnesla na  závěru: na místo přednosty III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FNM přijmout Doc. MUDr. Roberta Lischke, Ph.D.

pbern 14.09.2010

Výsledek výběrového řízení - 190

Výběrová komise se na jednání dne 13.4.2010 usnesla na závěru: na místo přednosty Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN přijmout Doc. MUDr. Ondřeje Slanaře, Ph.D..


ejano 14.09.2010

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Děkan 1. LF UK vypisuje výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic na jednotlivá pracoviště 1. LF UK s předpokládaným nástup od 1. 10. 2010.
Vypsání všech výběrových řízení bude zveřejněno dne 19. 4. 2010 ve Zdravotnických novinách. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 24. 5. 2010


ejano 14.09.2010

Výsledek výběrového řízení na obsazení místa přednosty/ky II. chirurgické kliniky - kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN

Výběrová komise se na jednání dne 16. 3. 2010 usnesla na závěru: na místo přednosty/ky II. chirurgické kliniky - kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN přijmout  Doc. MUDr. Jaroslava Lindnera, CSc.

ejano 14.09.2010

Výběrová komise - 680

Děkan 1. LF UK a ředitel FN v Motole stanovili výběrovou komisi na obsazení místa přednosty/ky III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol.


pbern 14.09.2010

Výběrová komise 190

Děkan 1. LF UK a ředitel VFN stanovili výběrovou komisi na obsazení místa přednosty/přednostky Farmakologického ústavu 1. LF UK a VFN ...


pbern 14.09.2010

Výběrová komise

Děkan 1. LF UK a ředitel VFN stanovili výběrovou komisi pro obsazení místa přednosty II. chirurgické kliniky-kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN následovně:

pbern 14.09.2010

Výběrová řízení

Děkan 1. LF UK a ředitelé VFN Praha a FNM vypisují výběrová řízení na obsazení místa přednostů/ek Farmakologického ústavu  1. LF UK a VFN a III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FNM

pbern 14.09.2010

Výsledek výběrového řízení

Komise pro výběrové řízení se na svém zasedání dne 19.1.2010 usnesla na závěru: na místo přednostky Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK přijmout  Mgr. Evu Markovou, R.N.

pbern 18.01.2010

Výběrová komise

Děkan 1. LF UK a ředitel VFN v Praze stanovili komisi pro obsazení místa přednosty/ky I. chirurgické kliniky - břišní, hrudní  a úrazová chirurgie 1. LF UK a  VFN následovně:

pbern 18.01.2010

Výběrové řízení

Děkan fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK

pbern 18.01.2010

Výběrové řízení

Děkan fakulty vypisuje výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Ústavu biofyziky a informatiky 1. LF UK

pbern 18.01.2010

Výsledek výběrového řízení na obsazení místa přednosty/ky Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN s pol.

Výběrová komise se na jednání dne 20.5.2008 usnesla  na závěru: na místo přednosty přijmout jako 1. v pořadí prof. MUDr. Jiřího Homolku, DrSc..

pbern 18.01.2010

Výběrová komise

Děkan 1. LF UK a ředitel VFN v Praze stanovili komisi pro obsazení místa přednosty/ ky Kliniky rehabilitačního lékařství následovně:

pbern 18.01.2010

Výběrové řízení

Děkan 1. LF UK a ředitel VFN v Praze vypisují výběrové řízení na obsazení místa přednosta/ka  I. chirurgické kliniky – břišní, hrudní a úrazová chirurgie  1. LF UK a VFN.


pbern 18.01.2010

Výběrová komise na obsazení místa přednosty

Výběrová komise na obsazení místa přednosty/ky Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN s pol. byla sestavena následovně:

pbern 18.01.2010

Výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN

Děkan 1. LF UK a ředitel VFN vypisují výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN. Termín pro přijetí přihlášek je 26.5.2008.

pbern 18.01.2010

Výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN s pol.

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice  s poliklinikou vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:        přednosta/ka  Pneumologické  kliniky 1. LF UK a FTN s pol.

Termín přijetí přihlášek : 29.4.2008.

 

 


pbern 18.01.2010

Výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN s pol.

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice  s poliklinikou vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:        přednosta/ka  Pneumologické  kliniky 1. LF UK a FTN s pol.

Termín přijetí přihlášek : 29.4.2008.

 

 


pbern 18.01.2010

Výběrové řízení na obsazení místa přednosty/ky Pneumologické kliniky 1. LF UK a FTN s pol.

Děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ředitel Fakultní Thomayerovy nemocnice  s poliklinikou vypisují výběrové řízení na obsazení pracovního (funkčního) místa:        přednosta/ka  Pneumologické  kliniky 1. LF UK a FTN s pol.

Termín přijetí přihlášek : 29.4.2008.

 

 


ejano 18.01.2010

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Děkan 1. LF UK vypsal výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků na jednotlivá pracoviště 1. LF UK. Výběrová řízení probíhají v únoru a březnu 2008.

ejano 18.01.2010

Děkan 1. LF UK vypisuje výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků

Děkan 1. LF UK vypisuje výběrová řízení na obsazení míst akademických pracovníků na jednotlivá pracoviště 1. LF UK. Vypsání výběrových řízení bude zveřejněno dne 14. 1. 2008 ve "Zdravotnických novinách".
Posledním dnem pro přijetí přihlášek do výběrových řízení je 18. 2. 2008.


ejano 18.01.2010

Výběrové řízení na obsazení místa profesora/profesorky na celý pracovní úvazek na Chirurgickou kliniku 1. LF UK a FTN s pol.

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje  mimořádné výběrové řízení na obsazení místa profesora/profesorky na celý pracovní úvazek na Chirurgickou kliniku 1. LF UK a FTN s pol. s předpokládaným nástupem od 1. 11. 2009. Požadujeme vědecko-pedagogický titul profesor v chirurgických oborech a jazykové znalosti. Praxe, vědecká a publikační činnost výhodou. Předpoklady pro pedagogickou práci, morální bezúhonnost, znalost práce s PC. Mzdové zařazení dle Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze (www.cuni.cz).  Vypsání výběrového řízení bude zveřejněno dne 14. 9. 2009 ve Zdravotnických novinách. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 19. 10. 2009


ejano 18.01.2010

Vypsání výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovník/pracovnic

Děkan 1. LF UK v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků/ pracovnic na jednotlivá pracoviště 1. LF UK. Předpokládaný nástup od 1. 1. 2010. Výběrové řízení bude zveřejněno ve Zdravotnických novinách dne 2. 11. 2009. Poslední termín pro přijetí přihlášek je 7. 12. 2009.


ejano 18.01.2010

Výsledek výběrového řízení

Na místo profesora/profesorky na celý pracovní úvazek na Chirurgickou kliniku 1. LF UK a FTN s poliklinikou byl vybrán Prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

ejano 14.09.2010

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic na jednotlivá pracoviště 1. LF UK

Výsledky výběrových řízení na obsazení míst akademických pracovníků/pracovnic na jednotlivá pracoviště 1. LF UK, která probíhala v prosinci 2009 a lednu 2010.

pbern 14.09.2010

Výsledek výběrového řízení

Komise pro výběrové řízení se na svém zasedání dne 7.1.2010 usnesla na závěru: na místo přednostky Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK přijmout MUDr. Mgr. Jolanu Těšinovou.

Za obsah této stránky odpovídá: Tajemník fakulty. počet zobrazení: 3239 poslední aktualizace: 21.03.2013
zavřít