1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Volby do Akademického senátu 2022

VOLBY DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 1. LF UK

 

 

V souladu s Volebním řádem Akademického senátu 1. LF UK vyhlašuje Akademický senát 1. LF UK (dále také jen „AS 1. LF UK“) prostřednictvím Volební komise volby do Akademického senátu 1. LF UK pro volební období 2022–2025. Termín voleb stanovuje na 23. a 24. listopadu 2022.

 

Pro účely organizace voleb AS 1. LF UK zvolil Volební komisi ve složení:

 

1. prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D, Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN,

2. Barbora Křupková, studentka Všeobecného lékařství,

3. prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc., II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN,

4. prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN,

5. Vít Wilsdorf, student Všeobecného lékařství.

 

 

Informace pro zájemce o kandidaturu na členství v AS 1. LF UK:

 

O kandidaturu na členství v AS 1. LF UK se může ucházet každý člen akademické obce z řad akademických pracovníků a studentů.

 

Zájemci o kandidaturu musí předložit:

 

1. Písemnou žádost o registraci kandidáta do voleb Akademického senátu 1. LF UK. (Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, pracoviště, u studentů studijní program a studijní ročník, vlastnoruční podpis zájemce o registraci.)

 

2. Petiční arch vyjadřující podporu kandidátovi podepsaný minimálně 30 členy akademické obce. (Petice musí obsahovat jméno, příjmení, pracoviště, u studentů studijní program a studijní ročník, vlastnoruční podpis zájemce o kandidaturu a podporujících členů akademické obce.)

 

K žádosti o registraci kandidáta může být přiložena volební prezentace ve formě jednoho listu formátu A4. Prezentace bude po zveřejnění kandidátky vystavena na úřední desce fakulty.

 

Volební prezentaci určenou pro zveřejnění na internetových stránkách fakulty může každý kandidát zaslat elektronicky jako přílohu e-mailu ve formátu Word dokumentu s příponou .doc, .rtf nebo ve formátu .pdf o velikosti maximálně 500 kB do 24. 10. 2022 na e-mail: marie.augustinova@lf1.cuni.cz . Dokumenty jiného typu nebudou akceptovány. Zájemce je oprávněn uvést, jako součást prezentace, odkaz i na jiné elektronické materiály.

 

Uzávěrka pro odevzdání žádostí o kandidaturu, petičního archu a papírové volební prezentace je stanovena na 24. 10. 2022 do 12.00 hodin.

 

Materiály musí být doručeny do podatelny děkanátu 1. LF UK, na adrese: Kateřinská 32, Praha 2 ve stanoveném termínu poštou, nebo mohou být odevzdány osobně v zalepené obálce zřetelně označené – nápisem „VOLBA AS 1. LF UK 2022“.

 

V Praze dne 26. 9. 2022 prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.

předseda Volební komise

 


 

Harmonogram voleb AS 1. LF UK
pro volební období 2022 – 2025

12. 9. 2022

řádné zasedáníAS
vyhlášení voleb AS, volba volební komise

17. 10. 2022

řádné zasedání
schválení volebních okrsků, místností a doby jejich otevření, schválení pověřených osob

7. 11. 2022

event. mimořádné zasedání
řešení odvolání kandidátů proti odmítnutí registrace
nebo vyhlášení nového termínu voleb v případě, že počet kandidátů nesplňuje podmínky volebního řádu AS 1. LF

23. a 24. 11. 2022

VOLBY

5. 12. 2022

ustavující zasedání nově zvoleného AS
volba předsedy a místopředsedy, komisí

 

Na adrese https://volby.lf1.cuni.cz/ volič nalezne aplikaci umožňující ověřit, zda se v seznamu skutečně nachází. Členové akademické obce, kteří jsou zároveň studenty a akademickými pracovníky, si navíc mohou určit, za jakou část akademické obce budou hlasovat. Další informace jsou k dispozici na uvedeném webu.


Odkaz na výsledky voleb najdete na ZDE


Hodnocení: spravovat