1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vnitřní předpisy 1.LF podle zák. o VŠ

jzasp 06.09.2016

Studijní a zkušební řád 1.LF

 Tento předpis upravuje práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na 1. lékařské fakultě v bakalářských a magisterských studijních programech nejpozději od akademického roku 2005/2006, nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity jinak. Tzn., že Ustanovení čl. 5 odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 1, čl. 11 odst. 2 a čl. 18a studijního a zkušebního řádu univerzity se vztahují i na tyto studenty.


VOK02733 12.03.2014

Úvod

V této části jsou předpisy týkající se studia, přijímacího řízení, event. další údaje administrativního rázu. Zní to někdy úředně a možná se to trochu obtížněji čte, ale jsou to velmi důležitá základní pravidla.


jzasp 06.09.2016

Studijní a zkušební řád 1.LF

 Tento předpis upravuje práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na 1. lékařské fakultě v bakalářských a magisterských studijních programech nejpozději od akademického roku 2005/2006, nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity jinak. Tzn., že Ustanovení čl. 5 odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 1, čl. 11 odst. 2 a čl. 18a studijního a zkušebního řádu univerzity se vztahují i na tyto studenty.VOK02733 06.09.2016

Studijní a zkušební řád 1.LF

Tento předpis upravuje práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na 1. lékařské fakultě v bakalářských a magisterských studijních programech nejpozději od akademického roku 2005/2006, nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity jinak. Tzn., že Ustanovení čl. 5 odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 1, čl. 11 odst. 2 a čl. 18a studijního a zkušebního řádu univerzity se vztahují i na tyto studenty.


esvob 11.06.2010

Pravidla pro přiznávání stipendií na 1. LF od ak. roku 2011/12

Tento dokument je účinný od 29. 9. 2010. Podle tohoto dokumentu se bude postupovat až od ak. roku 2011/12.

hmel 19.04.2011

Volební a jednací řád akademického senátu 1. lékařské fakulty

Volební a jednací řád akademického senátu 1. lékařské fakulty v platném znění ze dne 28. 5. 2010.

Za obsah této stránky odpovídá: Právní oddělení . počet zobrazení: 19313 poslední aktualizace: 03.11.2016
zavřít