1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vnitřní předpisy 1.LF podle zák. o VŠ

esvob 10.10.2017

Vnitřní předpisy 1. LF UK

Na těchto stránkách budou pro informaci a snazší orientaci uživatelů zveřejňována úplná znění účinných vnitřních předpisů 1. lékařské fakulty.


Oficiální znění všech předpisů 1. lékařské fakulty je zveřejněno na stránce Univerzity Karlovy http://www.cuni.cz/UK-8418.html.


VOK02733 12.03.2014

Úvod

V této části jsou předpisy týkající se studia, přijímacího řízení, event. další údaje administrativního rázu. Zní to někdy úředně a možná se to trochu obtížněji čte, ale jsou to velmi důležitá základní pravidla.esvob 28.07.2017

Pravidla přijímacího řízení na 1. LF UK

s účinností od 1. 7. 2017


esvob 28.07.2017

Jednací řád Vědecké rady 1. LF UK

účinný od 1. 7. 2017


esvob 28.07.2017

Statut 1. LF UK

účinný od 1. 7. 2017


esvob 28.07.2017

Disciplinární řád 1. LF UK

účinný od 1. 7. 2017


esvob 28.07.2017

Jednací řád Akademického senátu 1. LF UK

účinný od 1. 7. 2017
hmel 28.07.2017

Volební a jednací řád akademického senátu 1. lékařské fakulty

Volební a jednací řád akademického senátu 1. lékařské fakulty v platném znění ze dne 28. 5. 2010.

Za obsah této stránky odpovídá: Právní oddělení . počet zobrazení: 20049 poslední aktualizace: 28.07.2017
zavřít