1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás
KontaktPersonální oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2

Vedení pracovišť

 S účinností od 1.1.2021 je

  • pověřena zastupováním ve funkci přednosty/ky nově vzniklé Kliniky paliativní medicíny 1. LF UK a VFN - MUDr.  MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
  • jmenován do funkce přednosty Chirurgické kliniky 1. LF UK a NNB - doc. MUDr. René Vobořil, Ph.D..

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat