1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

V evropském vědeckém výboru pro zdravotní a environmentální rizika zastupuje ČR MUDr. Sergej Zacharov z 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice

Vedoucí lékař Toxikologického informačního střediska Kliniky pracovního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., byl nově zvolen členem Vědeckého výboru pro zdravotní, environmentální, vznikající a nově zjištěná rizika Evropské komise (Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks, SCHEER). SCHEER je jedním ze dvou vědeckých výborů, jenž poskytuje Evropské komisi vědecká stanoviska a posudky v oblasti bezpečnosti pro zdraví nových technologií, materiálů, výrobků a služeb.

„Generální ředitelství Evropské komise pro zdraví a bezpečnost potravin (DG Health and Food Safety, SANTE) připravuje na základě jejich vyjádření legislativní návrhy a koncept politiky EU v oblasti bezpečnosti spotřebitele, veřejného zdraví a životního prostředí. Jako příklad lze uvést nedávná stanoviska výboru k rizikům obsahu šestimocného chromu v dětských hračkách, používání kyanamidu vápenatého jako hnojiva či rtuti z dentálního amalgámu,“ uvedl MUDr. Zacharov.¨

62467Výbor se skládá ze 17 expertů ze zemí EU zvolených na základě dvoustupňového výběrového řízení. Jmenováni jsou vedením Evropské komise DG SANTE na pět let, nyní tedy do roku 2021. Z původního počtu uchazečů byla do výboru jmenována přibližně desetina. „Volbu MUDr. Zacharova považujeme za úspěch, neboť zdaleka ne všechny země EU mají v tomto výboru své zástupce,“ říká děkan 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Na prvním zasedání Vědeckého výboru SCHEER, jež se uskutečnilo koncem dubna v Lucemburku, se stal MUDr. Zacharov členem hned několika pracovních skupin. Jde o skupiny, které se zabývají metodologií identifikace a posouzení chemických rizik, kvalitou vědeckých důkazů pro stanoviska Vědeckého výboru, bezpečností pro spotřebitele solárií, ochranných krémů a přísad do tabákových výrobků a výrobků obsahujících nikotin.

MUDr. Sergej Zacharov je jako vedoucí lékař Toxikologického informačního střediska členem evropských expertních skupin pro včasné varování a posouzení chemických a toxikologických rizik RASCHEM (Rapid Alerting System for Chemicals), ECHEMNET (European Chemical Emergency Network), členem výboru Evropské asociace toxikologických středisek a klinických toxikologů (EAPCCT) a tří vědeckých výborů Mezinárodní komise pro ochranu zdraví (ICOH). Mezi jeho vědecké zájmy patří vliv faktorů vnějšího prostředí na rozvoj neurodegenerativních onemocnění, toxikologie metanolu, rekreačních drog, nanotoxikologie.

Hodnocení: spravovat