1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita KarlovaKONTAKTY:
Studijní oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
fax: 224 964 178

Úřední hodiny
Pondělí    07:45 - 12:30
Úterý        12:30 - 15:00
Středa      07:45 - 12:30
Čtvrtek     12:30 - 15:00
Pátek           zavřeno


Od 1.7.2016 do 31.8.2016

úřední hodiny pouze

ve středu

09.00 - 11.00
13.00 - 15.00

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Markéta Sochorová
tel.: 224 964 240

Všeobecné a Zubní lékařství

1. ročník
Michaela Špitálská
tel.: 224 964 200


2. a 3. ročník
Marcela Holanová
tel.: 224 964 245


4. a 5. ročník
Ing. Barbora Kasalová
tel.:224 964 243


5. ročník - ZUB a 6. ročník

Zástupce vedoucí studijního oddělení

Ilona Nosková
tel.: 224 964 244

Zdravotnické nelékařské obory
Ing. Vladislava Kohútová

Obory: Ergoterapie (Bc+Mgr), Fyzioterapie, Adiktologie (Bc+Mgr), Porodní asistentka
tel.: 224 964 241


Zdravotnické nelékařské obory
Irena Korbelová

Obory: Nutriční terapeut (Bc.), Nutriční specialista (Mgr.),Vš. sestra, Intenzivní péče,
tel.: 224 964 216


Přijímací řízení, přípravné kurzy, CŽV, stipendia
Mgr. Jana Zaspalová
tel.: 224 964 201


Rozvrhy, rezervace poslucháren
Jaroslava Staňková
tel. 224 964 223


Nostrifikace
Květoslava Aneltová
tel.: 224 964 146

Poplatky za studium
Markéta Karašová
tel. 224 964 206

 

Akreditace
Vladěna Topičová
tel.: 224 964 308

Anglická paralelka

Kristýna Bulínová DiS
tel.: 224 964 378

Michaela Vargová

tel.: 224 964 242

Jitka Wurmová
tel.: 224 964 242
fax: 224 964 317

 mspit| tisk | spravovat

Uznávání splnění studijních povinností

1. Řídí se Opatřením děkana č.10/2016, kterým se stanovují Pravidla pro uznávání dříve vykonaných zkoušek.

2. V případě přijetí novelizace Pravidel pro organizaci studia pro rok 2016/17 bude maximální doba pro uznání zkrácena na standartní dobu studia studijního programu + 2 roky ( 8 let u Všeobecného lékařství, 7 let u Zubního lékařství, 5 let u bakalářských studijních programů, 4 roky u navazující magisterských programů).

3. Žádosti o uznání podávejte na studijní oddělení od 13.09.2017 do 29.09.2017

4. Žádosti lze podat pouze k povinným předmětům studijního plánu ročníku, do kterého je student zapsán (volitelné předměty a předměty s klasifikací „dobře“ se neuznávají).

5. Na každou studijní povinnost, která má svůj kód předmětu musí student podat samostatnou Žádost o uznání zápočtů a zkoušek.

6. Žádosti ke všem povinným předmětům daného ročníku, u kterých jsou splněny kritéria pro uznání se podávají všechny najednou.

7. V případě, že jste předmět neabsolvovali na 1.LF je nutné na žádosti vyjádření garanta předmětu uvedeného ve studijním plánu, kterému předloží dokumenty uvedené v Opatřením děkana č.10/2016.

8. Konečné rozhodnutí je na děkanovi/proděkanovi fakulty a stanovisko garanta je pouze doporučující.

 


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 2291 poslední aktualizace: mspit, 07.09.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít