1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Uznávání splnění studijních povinností

1. Řídí se Opatřením děkana č.9/2018, kterým se stanovují Pravidla pro uznávání dříve vykonaných zkoušek.

2. Od doby vykonání zkoušky či zápočtu neuběhlo více let, než je standardní doba studia + 2 roky ( např. pro všeobecné lékařství 8 let, zubní lékařství 7 let, bakalářská studia 5 let a navazující magisterská 4 roky)

3. Klasifikace splněného předmětu byla výborně nebo velmi dobře.

4. Jedná se o předměty, které mám zapsané ve studijním plánu na 1. LF v daném ročníku jako povinné, a klasifikace, rozsah a náplň splněného předmětu není menší, než je požadováno ve studijním plánu zapsaného předmětu na 1. LF.

5. Na každou studijní povinnost, která má svůj kód předmětu musí student podat samostatnou Žádost o uznání zápočtů a zkoušek.

6. Žádosti o uznání podávejte na studijní oddělení fakulty nejpozději do 15. října 2019.

7. Předmět nebyl v rámci jakéhokoliv studijního programu na 1. LF UK již uznán. Pokud Vám byl již jednou předmět uznán na 1.LF, tak nemůže být uznán znovu.

8. Jestli-že byl předmět plněn v ZS a LS a je zakončený zkouškou nelze uznat pouze zápočet za ZS.

9. V případě, že jste předmět neabsolvovali na 1.LF je nutné na žádosti vyjádření garanta předmětu uvedeného ve studijním plánu, kterému předloží dokumenty uvedené v Opatřením děkana č.9/2018.

10. Konečné rozhodnutí je na děkanovi/proděkanovi fakulty a stanovisko garanta je pouze doporučující.


 

Hodnocení: spravovat