1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Úspěchy Kliniky pracovního lékařství na 38. mezinárodním kongresu EAPCCT

Ve dnech 21.–25. května 2018 se v krásné rumunské metropoli Bukurešti konal 38. mezinárodní kongres Evropské asociace toxikologických center a klinických toxikologů (European Association of Poisons Centers and Clinical Toxicologists, EAPCCT), který byl letos pro naši Kliniku pracovního lékařství a Toxikologické informační středisko velmi úspěšný.

77411

Kongresu se zúčastnila prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., FEAPCCT, emeritní přednostka kliniky, s vyžádanou přednáškou Never ending series of surprises by 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxin (2,3,7,8-TCDD), která sklidila veliké uznání. Paní profesorka byla odměněna světovou cenou Louis Roche EAPCCT Lecture, která je v historii EAPCCT a světové klinické toxikologie dvacátou v pořadí od roku 1998, za obrovské celoživotní zásluhy v oboru klinické a pracovní toxikologie. Jedná se teprve o druhou ženu v historii EAPCCT a světové klinické toxikologie, která byla takto významně oceněna.

Na kongresu se dále prezentoval současný přednosta kliniky doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D., s přednáškou Chronic retinal neurodegenration following acute methanol exposure: four-year prospective study in a cohort of 42 survivors of methanol poisoning, která sklidila také velký zájem a uznání. Z mladších kolegů se kongresu aktivně zúčastnili MUDr. Jiří Hlušička se zajímavou přednáškou The role of oxidative stress in acute methanol intoxication: oxidative lipid damage and subsequent neuroinflammation, PharmDr. Eliška Lacinová, která zaujala svým posterem o zneužívání léků proti suchému kašli, dextrometorphanu, u českých adolescentů (Dangerous experiments with drugs against dry cough), a MUDr. Lucie Lischková, která se prezentovala posterem s kazuistikou o otravě ferrokyanidem draselným (Severe suicidal self-poisoning with massive dose of pottasium ferricyanide:risk of life-threatening hyperkalemia and acute renal failure). Poprvé v historii klinické a pracovní toxikologie získala MUDr. Lischková první cenu kongresu EAPCCT – First prize for the best case report in 2018.

Doc. Zacharov byl na zasedání General Assembly of EAPCCT podruhé jednomyslně zvolen do výkonného a vědeckého výboru na pozici „treasurer“ pro období 2019–2020.

Letošní 38. ročník EAPCCT byl velmi úspěšnou prezentací České republiky a potažmo i 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Příští ročník proběhne v italské Neapoli, společně doufáme, že bude mít stejně hojné a úspěšné zastoupení, jako tomu bylo letos.

Úspěchy Kliniky pracovního lékařství na 38. mezinárodním kongresu EAPCCT Úspěchy Kliniky pracovního lékařství na 38. mezinárodním kongresu EAPCCT Úspěchy Kliniky pracovního lékařství na 38. mezinárodním kongresu EAPCCT Úspěchy Kliniky pracovního lékařství na 38. mezinárodním kongresu EAPCCT

Hodnocení: spravovat