1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita KarlovaKONTAKTY:
Studijní oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
fax: 224 964 178

Úřední hodiny
Pondělí    07:45 - 12:30
Úterý        12:30 - 15:00
Středa      07:45 - 12:30
Čtvrtek     12:30 - 15:00
Pátek           zavřeno


Od 1.7.2016 do 31.8.2016

úřední hodiny pouze

ve středu

09.00 - 11.00
13.00 - 15.00

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Markéta Sochorová
tel.: 224 964 240

Všeobecné a Zubní lékařství

1. ročník
Michaela Špitálská
tel.: 224 964 200


2. a 3. ročník
Marcela Holanová
tel.: 224 964 245


4. a 5. ročník
Ing. Barbora Kasalová
tel.:224 964 243


5. ročník - ZUB a 6. ročník

Zástupce vedoucí studijního oddělení

Ilona Nosková
tel.: 224 964 244

Zdravotnické nelékařské obory
Markéta Demireva

Obory: Ergoterapie (Bc+Mgr), Fyzioterapie, Adiktologie (Bc+Mgr), Porodní asistentka
tel.: 224 964 241


Zdravotnické nelékařské obory
Irena Korbelová

Obory: Nutriční terapeut (Bc.), Nutriční specialista (Mgr.),Vš. sestra, Intenzivní péče,
tel.: 224 964 216


Přijímací řízení, přípravné kurzy, CŽV, stipendia
Mgr. Jana Zaspalová
tel.: 224 964 201


Rozvrhy, rezervace poslucháren
Ing. Vladislava Kohútová
tel. 224 964 223


Nostrifikace
Květoslava Aneltová
tel.: 224 964 146

Poplatky za studium
Markéta Karašová
tel. 224 964 206

 

Akreditace
Jana Kolářová
tel.: 224 964 308

Anglická paralelka

Kristýna Bulínová DiS
tel.: 224 964 378

Michaela Vargová

tel.: 224 964 242

Jitka Wurmová
tel.: 224 964 242
fax: 224 964 317

 hmel| tisk | spravovat

Povinnosti studentů vyplývající z vnitřních předpisů

Každý vyučující je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti a studentovi, který nemá průkaz studenta UK s fotografií a platným kuponem na viditelném místě svrchní části oděvu, je oprávněn neumožnit účast na výuce.

Neplnění povinnosti vyplývající z vnitřního předpisu je porušením povinností studenta, jak je stanoví čl. 5 odst. 5 Statutu UK a § 63 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, které ukládají studentům dodržovat vnitřní předpisy vysoké školy a fakulty.

V souvislosti s výše uvedenými informacemi upozorňuji na pokyn ředitele VFN zaměstnancům VFN:

  1. Studenti vstupující do klinických prostor musí být řádně označeni jmenovkami s fotografiemi. Pokud student nebude mít průkaz bude z výuky vykázán (nebude vpuštěn do klinických prostor).

  2. Vstup studentů do klinických prostor ambulance, oddělení, sálů je možný jen podle pokynů učitele.

  3. Zdravotnickou dokumentaci smí z příslušných oddělení vyžádat pouze učitel, nikoliv student.Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 19229 poslední aktualizace: 13.03.2014
Hodnocení: (hodnotilo 35 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít