1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
inosk| tisk | spravovat

Univerzitní průkazy

  Často kladené dotazy k používání univerzitních průkazů (ISIC, MHD)


Můžete mi, prosím, poradit, jak (kde a kdy) si můžu prodloužit platnost licence ISIC?

Prodlužování ISIC karet probíhá ve výdejních centrech. Pro prodloužení ISIC karty si musíte přinést fakultní kupon.

Kde jsou výdejní centra průkazů a jaká je jejich otevírací doba?
Výdejní místa najdete

Co všechno potřebuji pro vydání nového průkazu studenta?
Fakultní kupon, index UK nebo průkaz totožnosti, případně 190,- Kč na průkaz s licencí ISIC.

 

Kde získám fakultní kupon?
Kupony se standardně vydávají na studijním oddělení fakulty při zápisu do dalšího ročníku.

Potřebuji k výdeji průkazu přinést fotografii?
Vlastní fotografie není třeba, focení (snímání kamerou) studentů probíhá přímo ve výdejním centru.

Lze pořídit na průkaz vlastní fotografii?
Tato možnost není z technického hlediska možná.

Může mi být vydán průkaz, když jsem studentem doktorského (Ph.D., Th.D.) studia?
Ano, studenti prezenční i kombinované formy doktorského studia mají nárok na průkaz studenta UK a může jim být vydán i průkaz studenta UK s licencí ISIC.

Může mi být vydán průkaz, když si dělám titul JUDr., PhDr., RNDr., PharmDr., ThLic., ThDr.?
Zatím ne. Na průkaz studenta UK ani průkaz ISIC nemáte nárok, protože nejste studentem, ale účastníkem rigorózního řízení.

Můžete však získat průkaz "externího uživatele služeb UK".
Může mi být vydán průkaz, když jsem zahraničním studentem?
Pokud jste studentem řádně zapsaným do studijního programu vyučovaného v českém nebo cizím jazyce, máte nárok na průkaz studenta UK i na průkaz studenta UK s licencí ISIC.
Pokud jste studentem, který je na UK v rámci zahraničního výměnného pobytu, máte nárok na průkaz zahraničního studenta UK (tento průkaz má žlutou barvu).
Pokud studujete pouze vybrané přednášky/kurzy, je pro Vás určen průkaz "externího uživatele služeb UK".

Ztratila jsem kupon a doposud jsem si nevyzvedla průkaz studenta?
Dostavte se do kteréhokoli z výdejních center pro průkaz. Vemte si s sebou index pro prokazáni, že jste zapsaná ke studiu na UK. Bude Vám vydán průkaz a potvzení o zaplacení částky za ztracený kupon se kterým si na studijním oddělení příslušné fakulty vyzvednete kupon nový.

Co mám dělat při ztrátě průkazu?
Při ztrátě, odcizení nebo poškození průkazu vydá studentovi nový průkaz libovolné výdejní centrum. Nový kupon vydává následně příslušná fakulta, na základě potvrzení o zaplacení poplatku, které obdržíte ve výdejním centru.
Náhrada nákladů při opakovaném vydání průkazu, kuponu nebo pouzdra je ve výši: průkaz studenta UK: 200 Kč, průkaz studenta UK s licencí ISIC: 390 Kč, kupon: 20 Kč, pouzdro: 10 Kč.

Mohu při výdeji průkazu s licencí ISIC uplatnit slevu od ČSOB?
Slevovou poukázku na průkaz nelze uplatnit při vydání průkazu studenta UK s licencí ISIC, protože Univerzita Karlova nemá s žádnou bankovní institucí smlouvu o poskytování této slevy.
Slevu banky je možné uplatnit pouze tehdy, pokud banka poskytuje slevu následně po vydání průkazu na základě jeho předložení v bance.

Mohu získat průkaz s licencí ISIC, když jsem přesáhl věk 26 let?
Ano, průkaz s licencí ISIC získat můžete, nemusí Vám však být poskytnuty veškeré výhody, protože někteří poskytovatelé služeb limitují poskytnutí slevy na ISIC věkem. Více informací na stránkách GTS International.

Jak lze použít průkaz studenta UK v rámci Dopravních podniků hl. m. Prahy?
Více informací v tomto dokumentu 
POUŽITÍ PRŮKAZŮ UK V PID.

Vydávání zaměstnaneckých průkazů a průkazů s licencí ITIC
Výdej průkazů zaměstnanců UK a průkazu ITIC byl zahájen. Je organizován postupně po jednotlivých fakultách a pracovištích UK. Fakulta se k výdeji průkazu nejprve musí přihlásit prostřednictvím tajemníka nebo jiného zástupce vedení fakulty. Nasledně musí fakulta předat data o zaměstnancích, kteří mají nárok na vydaní průkazu zaměstnance resp. na vydáni průkazu ITIC. Teprve potom může být zahájen výdej průkazu zaměstnancům dané fakulty.

Co všechno získám pořízením karty ISIC?
Více než 2000 slev v ČR (v lyžařských areálech či hudebních festivalech) a dalších 42 000 slev po celém světě. Jejich denně aktualizovaný seznam najdete na http://www.isic.cz/.


Za obsah této stránky odpovídá: Ten, kdo text vložil. počet zobrazení: 39271 poslední aktualizace: zburi, 03.02.2016
Hodnocení: (hodnotilo 93 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít