1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Unikátní 20hodinová operace na Urologické klinice 1. LF UK a VFN

Na přelomu uplynulých dvou dnů provedli chirurgové na Urologické klinice 1. LF UK a VFN přes 20 (dvacet!) hodin trvající unikátní rekonstrukční a plastickou operaci u 17letého pacienta s komplikovanou vrozenou vývojovou vadou urogenitálního ústrojí. Operaci vedl s týmem lékařů z Urologické kliniky hlavní operatér doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc., – zástupce přednosty a vedoucí lékař dětského oddělení Urologické kliniky 1. LF UK a VFN – ve spolupráci s plastickým chirurgem as. MUDr. Staňkovou, CSc., z I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN.

Náročná operace proběhla bez komplikací, stav pacienta je uspokojivý.

Děkan 1. lékařské fakulty UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., a přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., tímto vyjadřují kolegovi doc. Kočvarovi a celému operačnímu týmu včetně sálových sester a týmu anesteziologů – intenzivistů velké uznání a poděkování za nadstandardní profesní i lidský výkon jak již ve fázi příprav pacienta k operaci, tak při mnohahodinovém náročném chirurgickém výkonu.

49404

 


Urologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Urologická klinika 1. LF UK a VFN je komplexním léčebným, výukovým a vědeckým pracovištěm v oboru urologie. Zajišťuje pregraduální a postgraduální výuku v oboru urologie a dětská urologie. Výuka je zaměřena také na studenty bakalářského a magisterského studia.

Hlavním zaměřením kliniky je komplexní urologická péče – operační i ambulantní – včetně mezioborově prováděné onkologické terapie, dispenzarizace onkologicky nemocných pacientů a rekonstrukčních operací. Při operační terapii nádorů močopohlavních cest jsou používány nejmodernější postupy (radikální prostatektomie při nádoru prostaty, odstranění močového měchýře pro nádory močového měchýře včetně náhrad močového měchýře, odstranění ledviny pro nádory, záchovné operace ledviny pro tumor, nádory nadledvin) – včetně málo invazivních laparoskopických operací. Laparoskopické operace jsou užívány i pro léčbu močových konkrementů a vrozeného rozšíření pánvičky ledviny. Dětská urologie se věnuje celé šíři onemocnění, dysfunkcím dolních močových cest, včetně léčby vrozených vývojových vad močopohlavního ústrojí. Diagnostika a léčba je prováděna i laparoskopickými postupy. Klinika se dále věnuje diagnostice a léčbě tzv. neurogenních poruch močení, erektilní dysfunkci a inkontinence moče (včetně aplikace tzv. TVT pásek u žen, umělého svěrače močové trubice a pásek ARGUS při inkontinenci moče u mužů).

Urologická klinika je také mezinárodně uznávaným pracovištěm pro provádění klinických studií, řeší ve spolupráci s jinými pracovišti ročně několik grantových projektů a vědecký záměr MŠMT ČR. Přednostou Urologické kliniky 1. LF UK a VFN je prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. www.urologicka-klinika.cz/.

 

Hodnocení: spravovat