1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

UNCE – vyhlášení 3. kola

dovoluji si Vás upozornit na vyhlášení 3. kola soutěže center UNCE, které bylo vyhlášeno Opatřením rektora – OR č. 19/2023 jako podpora mladých a perspektivních akademických pracovníků a pracovnic v rámci nejkvalitnějších výzkumných skupin. Vědecko-výzkumná činnost centra musí mít věcně ucelený charakter a spadat do činností, v nichž řešitelský kolektiv centra již prokazatelně dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků. V rámci jednoho centra může být více menších týmů, které vzájemně spolupracují na řešení společného, nebo příbuzného tématu.

Důležité informace

· Soutěž center UNCE se řídí Zásadami schválenými Vědeckou radou UK, které jsou obsaženy v Opatření rektora č. 19/2023 https://cuni.cz/UK-12635.html. V zásadách jsou v čl. 4 uvedeny podmínky návrhu projektu.

· Podání soutěžního návrhu je možné prostřednictví webové aplikace na adrese http://veda.is.cuni.cz.

· Pro přihlášení je třeba použít číslo osoby, které naleznete pod fotografií na průkazu UK, heslo Centrální autentizační služby UK: http://cas.cuni.cz.

Podmínky 3. kola soutěže

hlavní řešitel

vždy jeden z řešitelů/řešitelek – seniorů/seniorek, kterými jsou: akademický nebo vědecký pracovník/pracovnice s pracovním úvazkem na univerzitě alespoň 0,75

ostatní členové týmu

- řešitelé-senioři/seniorky

- řešitelé-junioři/juniorky

- ostatní akademičtí a vědečtí pracovníci/pracovnice univerzity

- studenti/studentky doktorských studijních programů na univerzitě

- techničtí a odborní pracovníci/pracovnice univerzity

zahájení řešení

 1. ledna 2024

doba řešení projektů

max. 6 let

výše podpory

max. 7 mil. Kč/rok

Při přípravě přihlášky je nutné postupovat v souladu s Opatřením děkana č. 11/2021 – Podávání žádosti o projekty na adrese https://www.lf1.cuni.cz/opatření, tzn. kompletní grantová přihláška musí být doložena souhlasným stanoviskem přednosty ústavu/kliniky, ekonoma a děkana.

Formulář „vnitřní žádost o projekt“ je přílohou tohoto vyhlášení.

FINANČNÍ NÁKLADY PROJEKTU

Prosím konzultujte:
Ekonomickou část projektu s paní Martinou Venhauerovou, e-mail: martina.venhauerova@lf1.cuni.cz, tel. č.: 224 964 591 a s paní Lucií Marešovou, e-mail: lucie.maresova@lf1.cuni.cz, tel. č. 224 964 334.
Osobní náklady s paní Mgr. Dagmar Němcovou, e-mail: dagmar.nemcova@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 306.
Konzultace správnosti zmíněných částí projektu je podmínkou k podání přihlášky.

Termín odevzdání na Grantové oddělení 1. LF UK je 23. 6. 2023 do 12.00 hod.

Způsob odevzdání:
Exportované PDF z uvedené databáze RUK (http://veda.is.cuni.cz) odeslané e-mailem na Grantové oddělení 1. LF UK pí. Martině Venhauerové na adresu: martina.venhauerova@lf1.cuni.cz.

Po neformální kontrole žádosti bude uchazeči vydán pokyn k elektronickému odeslání na RUK, bez schválení grantovým oddělením přihlášky prosím NEPOSÍLEJTE.

Po odevzdání návrhu o projekt v databázi RUK, připojí své stanovisko pan děkan.

                                                                                                    prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D.
                                                                                                    proděkanka pro grantovou problematiku

 

Hodnocení: spravovat