1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 777 814 795/224 964 337
BcA. Olga Bražinová
tel: 224 964 640
Petra Klusáková, DiS.
tel: 224 964 406/773 205 725
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Tým Centra lékařských simulací 1. LF UK obdržel Cenu Arnošta z Pardubic

Cenu Arnošta z Pardubic za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na Univerzitě Karlově obdržel tým Centra lékařských simulací 1. lékařské fakulty UK za zavedení kurikula aktivní simulační výuky na 1. LF UK. Kolektiv ve složení prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D., MUDr. Pavla Mlčková, Ph.D., převzal 17. listopadu 2016 ocenění z rukou rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.

„Udělení Ceny Arnošta z Pardubic si velmi vážíme. Potvrzuje, že aktivní simulační výuka umožňující studentům získávat medicínské znalosti a rozšiřovat praktické dovednosti neoddělitelně patří k moderní pre- i postgraduální přípravě lékařů a její rozvíjení je krok správným směrem,“ uvedl děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo.

SIM centrum je umístěno v budově Fyziologického ústavu 1. LF UK na Albertově. Roli pacientů zde plní herci a také figuríny řízené počítačem, které imitují dech, puls, srdeční aktivitu a další funkce lidského těla. Lze k nim připojit přístroje i provádět léčebné zákroky, na něž simulátory reagují. Centrum je vybaveno lékařskou technikou, jako jsou pacientské monitory, infuzní technika, ventilátory, defibrilátory, ultrazvuk, polohovatelná nemocniční lůžka a řadou zdravotnických pomůcek. Čtyři specializované učebny zaujímají celkovou plochu 150 m2 a ročně zde projde na 700 studentů.

66204

Přednosta Fyziologického ústavu 1. LF UK prof. Otomar Kittnar doplnil, že SIM centrum nabízí atraktivní a moderní výuku, která přirozeně zaujme studenty již během teoretických ročníků. Prostředí věrně napodobující klinické situace jako je například akutní příjem, běžný centrální příjem, jednotka intenzivní péče či standardní nemocniční oddělení umožňuje významně propojit teoretickou a klinickou výuku. „Ve svém důsledku pak vede k lepší připravenosti absolventů studia lékařství na běžnou klinickou praxi,“ uvedl.

Zavedené simulační kurikulum pokrývá první tři ročníky pregraduálního studia lékařství a ve volitelných předmětech zasahuje až do šestého ročníku. Podle vedoucího lékaře SIM centra MUDr. Mikuláše Mlčka má 1. LF UK ambici postupně integrovat simulační výuku do pravidelné výuky všech ročníků studia tak, aby témata a úlohy na sebe navazovaly, rostla jejich složitost a současně se v přiměřené míře opakovaly. To je cíl, o nějž se snaží i nejprestižnější světové univerzity. „Dalším směrem rozvoje centra by měla být i spolupráce s podobnými pracovišti pro popromoční vzdělávání, která v ČR nyní vznikají,“ dodal MUDr. Mlček.

Cena Arnošta z Pardubic je prestižní cenou Univerzity Karlovy určenou akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických či podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti. Cena se uděluje zpravidla každoročně ve dvou kategoriích, a to pro vynikajícího vyučujícího a za vynikající počin (ocenění vynikající inovace ve vzdělávací činnosti, kterou je možno udělovat nejen akademickým pracovníkům, ale jakémukoliv kolektivu univerzity).

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 601 poslední aktualizace: zburi, 18.11.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít