1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Termíny zápisů do doktorského studia 2023/2024

 

Prezenční zápis do vyššího ročníku se v letošním roce nekoná. Zápis proběhne automaticky, podmínkou zapsání je vypracované roční hodnocení schválené školitelem a předané oborové radě.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU DOKTORSKÉHO STUDIA

Termíny zápisů do doktorských studijních programů pro akademický rok 2023/2024 byly stanoveny opatřením děkana č. 3/2023:

• Řádný termín: 7. 9. 2023 v 9:00 hodin
- ve velké zasedací místnosti děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2, č. dveří 2.111
• Náhradní termín: 26. 9. 2023 v 8:00 – 11:30 a 13:00 – 15:00 hodin
- v kanceláři studijních referentek odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky děkanátu 1. LF UK, č. dveří 2.053, vchod z Kateřinské 32, Praha 2

K zápisu si s sebou vezměte:
- psací potřeby
- vytištěný Zápisový list studenta vygenerovaný ze SIS - Postup zde případně detailněji v přiloženém návodu: Přihlaste se k Vaší přihlášce, vyberte sekce Moje přihlášky, klikněte na tlačítko Průběh PŘ, srolujte na sekci „Zápis do studia určen na termín“. Zde je možné generovat zápisový list. Pokud se Vám hned nezobrazí odkaz ke generování zápisového listu, je to z důvodu požadavku SIS na doplnění některých chybějících údajů. Jakmile údaje doplníte a uložíte, objeví se Vám možnost – Vygenerovat zápisový list.
- Přílohu k zápisovému listu studenta (v příloze nebo ke stažení na webu fakulty, sekce „Pro 1. ročník“)
- imatrikulační slib (v příloze)
- 1x průkazové foto
- občanský průkaz, cizinci pas (občané Slovenska občanský průkaz nebo pas)
- vyplněné a vytištěné potvrzení o studiu (volitelně) – (v příloze nebo ke stažení na webu fakulty, sekce „Všeobecné“)
- cizinci s vízovou povinností – povolení k pobytu
- kopii magisterského diplomu / potvrzení o absolvování magisterského studia – pouze v případě, že jste již fyzicky nedoložili či nezaslali poštou

Absolventi UK dokládají běžnou neověřenou kopii diplomu, absolventi jiné české vysoké školy úředně ověřenou kopii diplomu, absolventi slovenské vysoké školy ověřený diplom a dodatek k diplomu. Pokud jste již absolvovali magisterské studium, ale nemáte dosud k dispozici diplom, doložíte potvrzení o absolvování (absolventi UK originál či běžnou neověřenou kopii, absolventi jiných vysokých škol originál potvrzení o absolvování studia). Diplom doložíte studijní referentce následně po promoci.
Doklad o absolvování magisterského studijního programu musí být doložen v rámci období pro ověřování podmínek k přijetí dle Harmonogramu přijímacího řízení (do 30.9.2023), který je každoročně stanoven Opatřením rektora. V případě, že uchazeč absolvování magisterského studia v tomto období nedoloží, bude mu vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu vhledem k nesplnění podmínek přijímacího řízení.

Pokud se nemůžete dostavit k řádnému zápisu, informujte nás o tom prosím emailem. Zápis v zastoupení je možný pouze na základě ověřené plné moci (v příloze).

V případě, že do termínu řádného zápisu nebudete mít úspěšně absolvováno magisterské studium, týká se vás až náhradní termín zápisu. Zároveň platí, že úspěšné absolvování magisterského studia je nutné doložit do 30.9.2023.

Náhradní termín zápisu je stanoven na 26. 9. 2023 v kanceláři u studijních referentek na děkanátu 1. LF UK v odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky, č. dveří 2053, 2. NP, vchod z Kateřinská 32, Praha 2, v čase 8:00 – 11:30 a 13:00 – 15:00 hodin.

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat