1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Termíny zápisů do doktorského studia 2021/2022

Termíny zápisů do doktorských studijních programů pro akademický rok 2021/2022 byly stanoveny opatřením děkana č. 6/2021.

Řádný termín zápisů do doktorského studia:
• do 1. roku studia 9. 9. 2021 v 9:00 hod
• do dalších roků studia 13.–16. 9. 2021

Náhradní termín zápisů do doktorského studia:
• do 1. roku studia 30. 9. 2021
• do dalších roků studia 4.–5. 10. 2021

Řádný zápis do 1. ročníku doktorského studia na 1. LF UK se uskuteční dne 9. září 2021 v 9 hodin ve velké zasedací místnosti Děkanátu 1. LF UK, Na Bojišti 3, Praha 2 (č. dveří 2.111).


Náhradní termín zápisu do 1. ročníku proběhne v kanceláři u studijních referentek na děkanátu 1. LF UK v odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky, vchod z Kateřinská 32, Praha 2 (č. dveří 2053) v uvedených dnech v čase 8:00 – 11:30 a 13:00 – 15:00.

Zápisy do dalších roků studia proběhnou v kanceláři u studijních referentek na děkanátu 1. LF UK v odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky, vchod z Kateřinská 32, Praha 2 (č. dveří 2053) v uvedených dnech v časech Po, ST 8:00 – 11:30 a 13:00 – 15:00 a Út, ČT 11:00 - 15:00.
Pro zápis do dalšího ročníku je nutné donést si index a mít roční hodnocení v SIS předané svému školiteli.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU DOKTORSKÉHO STUDIA
K zápisu si s sebou vezměte:
- psací potřeby
- vyplněný Zápisový list studenta a Přílohu k zápisovému listu studenta – ke stažení na webu fakulty, sekce „Pro 1. ročník“
- 1x průkazové foto, občanský průkaz, cizinci pas (občané Slovenska občanský průkaz nebo pas)
- vyplněné a vytištěné potvrzení o studiu – ke stažení na webu fakulty, sekce „Všeobecné“
- imatrikulační slib
- cizinci s vízovou povinností – povolení k pobytu
- kopii magisterského diplomu / potvrzení o absolvování magisterského studia – pouze v případě, že jste již fyzicky nedoložili či nezaslali poštou
Absolventi UK dokládají běžnou neověřenou kopii diplomu, absolventi jiné české vysoké školy úředně ověřenou kopii diplomu, absolventi slovenské vysoké školy ověřený diplom a dodatek k diplomu. Pokud jste již absolvovali magisterské studium, ale nemáte dosud k dispozici diplom, doložíte potvrzení o absolvování (absolventi UK běžnou neověřenou kopii, absolventi jiných vysokých škol ověřenou kopii potvrzení o absolvování studia). Diplom doložíte studijní referentce následně po promoci.

Zápis v zastoupení je možný pouze na základě plné moci.

Účast na řádném zápisu do 1. ročníku ve velké zasedací místnosti děkanátu je podmíněna prokázáním bezinfekčnosti.

Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) spravovat