1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Termíny zápisů do doktorského studia 2020/2021

Termíny zápisů do doktorských studijních programů pro akademický rok 2020/2021 byly stanoveny opatřením děkana č. 8/2020.

Řádný termín zápisů do doktorského studia:
• do 1. roku studia 3. 9. 2020
• do dalších roků studia 14. – 17. 9. 2020

Náhradní termín zápisů do doktorského studia:
• do 1. roku doktorského studia 30. 9. 2020
• do dalších roků doktorského studia 1. – 2. 10. 2020

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU DOKTORSKÉHO STUDIA
K zápisu si s sebou vezměte:
- vyplněný Zápisový list studenta a Přílohu k zápisovému listu studenta – ke stažení na webu fakulty, sekce „Pro 1. ročník“
- 1x průkazové foto, občanský průkaz, cizinci pas (občané Slovenska občanský průkaz nebo pas)
- vyplněné a vytištěné potvrzení o studiu – ke stažení na webu fakulty, sekce „Všeobecné“
- imatrikulační slib 
- cizinci s vízovou povinností – povolení k pobytu
- kopii magisterského diplomu – pouze v případě, že jste ji dosud fyzicky nedoložili či nezaslali poštou (absolventi UK běžnou neověřenou kopii diplomu, absolventi jiné univerzity úředně ověřenou kopii diplomu; pokud dosud nemáte k dispozici diplom doručíte ho studijní referentce po promoci)
- psací potřeby
Zápis v zastoupení je možný pouze na základě plné moci.

Náhradní termín zápisu je stanoven na 30. 9. 2020 u studijních referentek v Odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF UK, č. dveří 2053, Kateřinská 32, Praha 2 v čase 8:00 – 11:30 a 13:00 – 15:00.

V příloze naleznete prezentaci s informacemi k doktorskému studiu.


ZÁPIS DO VYŠŠÍCH ROČNÍKŮ DOKTORSKÉHO STUDIA
Zápisy budou probíhat 14. - 17. 9. 2020 u studijních referentek Odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky 1. LF UK, č. dveří 2053, Kateřinská 32, Praha 2. V úředních hodinách: Po, St 8:00 – 11:30 hod. a 12:30 - 15:00 hod., a v Út, Čt 11:00 – 15:00 hod.

K zápisu si s sebou vezměte:
• výkaz o studiu v doktorském studijním programu (index)
• vyplněné a vytištěné potvrzení o studiu (volitelné)
• cizinci s vízovou povinností – povolení k pobytu

Podmínkou zapsání do dalšího ročníku studia je zpracované roční hodnocení studentem za ak. rok 2019/2020.


 

Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) spravovat