1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Termíny odevzdání dílčích a závěrečných zpráv AZV

 

Tímto oznamujeme, že na webových stránkách AZV byly zveřejněny pokyny pro vypracování Dílčích zpráv za rok 2022 a pokyny pro vypracování Závěrečných zpráv, které se týkají projektů, které končí dobu řešení 31.12.2022.

Prosím, dbejte uvedených pokynů a vypracujte DZ či ZZ v těchto termínech:

Vypracování Dílčí zprávy v aplikaci ISVP, nejpozději do 16.1.2023, resp. závěrečné zprávy, nejpozději do 25.1.2023.

Formuláře pro vyplnění Dílčí zprávy jsou již v aplikaci ISVP zpřístupněny – prosím, postupujte dle pokynů :

Formuláře pro vyplnění Závěrečné zprávy jsou již v aplikaci ISVP zpřístupněny – prosím, postupujte dle pokynů:

Dovoluji si připomenout, že jako povinné přílohy k DZ ve formátu PDF je nutno doložit:

  • k výsledkům – publikace s dedikací projektu, výjimku tvoří pouze výsledek B odborná kniha, která se posílá fyzicky poštou na adresu Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, Ruská 2412/85, 100 00 Praha 10, do ISVP, resp. do datové zprávy se vloží pouze naskenovaná stránka s identifikačními údaji dané knihy vč. jména autora/ů a názvem, dále bude vložen obsah dané knihy
  • k cestovnému – poster, abstrakt, prezentace
  • analytický výpis z účtu k danému projektu, tj. oddělená účetní evidence poskytnuté účelové podpory pro daný projekt tabulku, která bude obsahovat seznam faktur vč. čísla (označení) faktury, předmětu (popisu), dodavatele, odběratele, ceny, data úhrady faktury příp. název a označení smlouvy, na základě, které jsou nákupy realizovány nebo kopie všech smluv (faktur), na jejichž základě bylo v dosavadním průběhu řešení (od počátku řešení projektu) projektu vyplaceno třetímu subjektu v souhrnu více než 100 tis. Kč.
  • povinná příloha ZZ je vyplněný a podepsaný  Implementační plán (viz příloha)

S případnými dotazy se obracejte na příslušné referenty grantového a personálního oddělení.

                                                                                         prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D.
                                                                                         proděkanka pro grantovou problematiku

Hodnocení: spravovat