1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Termíny obhajob Ph.D.

khave 07.11.2017

MUDr. Jakub Honěk - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 7. prosince 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Úloha foramen ovale patens v patofyziologii vzniku dekompresní choroby" MUDr. Jakub Honěk, student DSP Fyziologie a patofyziologie člověka


khave 07.11.2017

Ing. Markéta Škereňová - Bioechemie a patobiochemie

Dne 23. listopadu 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: "Individualizace léčby pacientů s karcinomem prostaty na základě molekulární a imunocytochemické detekce cirkulujících nádorových buněk" Ing. Markéta Škereňová, studentka DSP biochemie a patobiochemie

 


khave 07.11.2017

MUDr. Daniela Chroustová - Lékařská biofyzika

Dne 14. listopadu ve 13:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Scintigrafická detekce funkční tkáně příštítných tělísek při hyperparatyreóze" MUDr. Daniela Chroustová, studentka DSP Lékařská biofyzika


khave 12.10.2017

Mgr. Paulina Valušková - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 19. října 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Modulace centrální cholinergní neurotransmise“ Mgr. Paulina Valušková, studentka DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


khave 12.10.2017

PharmDr. Martin Šíma - Farmakologie a toxikologie

Dne 19. října 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat svou disertační práci: „Faktory ovlivňující distribuci a eliminaci léčiv a jejich využití v personalizované farmakoterapii.“ PharmDr. Martin Šíma, student DSP Farmakologie a toxikologie.


khave 18.09.2017

Ing. Karel Zvára - Biomedicínská informatika

Dne 26. 9. 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat svou disertační práci: "Extrakce informací z lékařských textů" Ing. Karel Zvára, student DSP Biomedicínská informatika.


khave 18.09.2017

Mgr. Monika Beličková - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Dne 19. 9. 2017 v 11:30 hod. bude obhajovat svou disertační práci: "Myelodysplastický syndrom - hledání molekulární podstaty." Mgr. Monika Beličková, studentka DSP Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.


khave 18.09.2017

MUDr. Zuzana Bielčiková - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Dne 19. 9. 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat svou disertační práci: "Cirkulující nádorové buňky u pacientek s karcinomem prstu." MUDr. Zuzana Bielčiková, studentka DSP Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.


khave 18.09.2017

MUDr. John Michael Quinn V, MPH - Preventivní medicína

Dne 21. 9. 2017 ve 13:15 hod. bude obhajovat svou disertační práci: "Disaster, war, conflict, complex emergencies and International public health risks." MUDr. John Michael Quinn V, MPH v DSP Preventivní medicína.


khave 18.09.2017

MUDr. Václav Vaněček - Preventivní medicína

Dne 21. 9. 2017 ve 12:00 hod. bude obhajovat svou disertační práci: "Poškození zdraví u profesionálních sportovců, rehabilitace a prevence" MUDr. Václav Vaněček, student DSP Preventivní medicína.


fridrick 07.09.2017

MUDr. Lenka Bělinová - Fyziologie a patofyziologie člověka

 Dne 21. září 2017 v 11:30 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma:„Inzulínová rezistence a postprandiální stav u diabetu 2. typu. Vliv frekvence a složení jídel na metabolismus glukózy a další projevy metabolického syndromu“ MUDr. Lenka Bělinová, studentka DSP fyziologie a patofyziologie člověka.


khave 09.09.2017

MUDr. Veronika Tichá - Neurovědy

Dne 11. 9. 2017 v 15:15 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: "Imunosuprese u aktivní roztroušené sklerózy: kombinovaná léčba interferonem beta a azathioprinem a monoterapie fingolimodem" MUDr. Veronika Tichá, studentka DSP Neurovědy.


khave 09.09.2017

MUDr. Michaela Týblová - Neurovědy

Dne 11. 9. 2017 v 16:30 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: "Vliv kortikosteroidů a hybného deficitu na rozvoj osteoporózy u pacientů s roztroušenou sklerózou" MUDr. Michaela Týblová, studentka DSP Neurovědy.


khave 03.09.2017

MUDr. Jana Slonková - Neurovědy

Dne 18. září 2017 v 16:30 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: "Ventilační poruchy ve spánku u pacientů po akutní cévní mozkové příhodě, Obstrukční spánková apnoe a kognitivní deficit po akutní cévní příhodě" MUDr. Jana Slonková, studentka DSP Neurovědy.


fridrick 31.08.2017

MUDr. Hana Hušková - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 21. září 2017 v 11:30 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Genetic and molecular mechanisms of arterial hypertension in relation to chronic inflammation, oxidative stress, and chronic kidney diseaseInvestigating critical mechanisms of oncogenesis using cell model systems“ MUDr. Hana Hušková, studentka DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


khave 31.08.2017

MUDr. Soňa Argalácsová - Farmakologie a toxikologie

Dne 1. září 2017 bude obhajovat svou disertační práci na téma: "Farmakogenomická predikace účinnosti a bezpečnosti tamoxifenu při léčbě hormonálně dependentních žen s karcinomem prsu" MUDr. Soňa Argalácsová, studentka DSP Farmakologie a toxikologie.


khave 25.08.2017

MUDr. Pavel Chrbolka - Gerontologie

Dne 6. září 2017 ve 13:00 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: "Vztah protrombogenních faktorů k poruchám sluchu s tinnitem" MUDr. Pavel Chrbolka, student DSP Gerontologie


khave 25.08.2017

MUDr. Libor Černý - Gerontologie

Dne 6. září 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: "Faktory ovlivňující komunikaci při sluchové vadě ve vyšším věku" MUDr. Libor Černý, student DSP Gerontologie.


khave 31.08.2017

MUDr. Mighty K. Kemelo - Farmakologie a toxikologie

Dne 25. července 2017 ve 14 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: "Hepatoprotective effects of resveratrol-like compounds with allosteric mechanisms in epigenetic drug targets" MUDr. Mighty K. Kemelo, student DSP Farmakologie a toxikologie.


fridrick 31.08.2017

MUDr. Bokang Maswabi - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 14. září 2017 v 11:30 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Characterization of hematopoietic cells in patients with mature B-cell malignancies“ MUDr. Bokang Maswabi, student DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


fridrick 31.08.2017

MUDr. Elena Fialová - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 14. září 2017 v 11:30 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Změny elektrického pole srdce u poruch glukózového metabolismu a možnosti jejich ovlivnění úpravou narušené autonomní regulace“ MUDr. Elena Fialová, studentka DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.

 


fridrick 12.07.2017

MUDr. Erik Dosedla - Experimentální chirurgie

Dne 2. října 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Ultrazvuková charakteristika dutiny brušnej v priebehu 6 tyždňov po cisárskom reze" MUDr. Erik Dosedla, student DSP Experimentální chirurgie. 


fridrick 12.07.2017

MUDr. Michal Burian - Experimentální chirurgie

Dne 2. října 2017 ve 12:30 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Nové operační řešení u morbus Perthes pomocí anteromediální redukční osteotomie hlavice“ MUDr. Michal Burian, student DSP Experimentální chirurgie.


fridrick 12.07.2017

MUDr. Alena Krajčoviechová - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 21. září 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Genetic and molecular mechanisms of arterial hypertension in relation to chronic inflammation, oxidative stress, and chronic kidney disease“ MUDr. Alena Krajčoviechová, studentka DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


fridrick 12.07.2017

MUDr. Pavel Trachta - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 21. září 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Změny endokrinní funkce a zánětlivého profilu tukové tkáně a periferních monocytů u pacientů s obezitou: vliv fyzické aktivity a bariatrické chirurgie“ MUDr. Pavel Trachta, student DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


fridrick 12.07.2017

MUDr. Robert Pytlík - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 14. září 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Lidské multipotentní mezenchymové stromální buňky - kostní diferenciace a podpora krvetvorby“ MUDr. Robert Pytlík, student DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


fridrick 28.06.2017

MUDr. Eva Košľabová - Experimentální chirurgie

Dne 18. září 2017 ve 12:30 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Klinické aspekty infekce lidskými papillomaviry v diagnostice a léčbě u pacientů se spinocelulárním karcinomem dutiny ústní a orofaryngu“ MUDr. Eva Košľabová, studentka DSP Experimentální chirurgie.


fridrick 27.06.2017

MUDr. Tomáš Haruštiak - Experimentální chirurgie

 Dne 18. září 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat svou dizertační práci na téma „Optimalizace předooperační a operační léčby karcinomu jícnu a ezfagogastrické junkce: využití PET/CT v diagnostice a hodnocení efektivity předoperační chemoterapie a technika konstrukce anastomozy jako faktor pooperačních komplikací po ezofagektomii“ MUDr. Tomáš Haruštiak, student DSP experimentální chirurgie.


fridrick 23.06.2017

MUDr. Dita Kašparová - Experimentální chirurgie

Dne 25. září 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat svoji dizertační práci na téma „Determinace spontánních abortů- úloha genu pro APO E, význam vybraných trombofilních stavů a funkce štítné žlázy v graviditě“ MUDr. Dita Kašparová, studentka DSP Experimentální chirurgie.


khave 20.06.2017

MUDr. Alexandra Pánková - Preventivní medicína

Dne 29. 6. 2017 v 8:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Kouření a hmotnost" MUDr. Alexandra Pánková, studentka DSP Preventivní medicína.


fridrick 15.06.2017

Mgr. Jana Kloučková - Fyziologie a patofyziologie

Dne 26. června 2017 v 11:30 hod. bude obhajovat disertační práci na téma „Molekulární mechanizmy vzniku metabolického syndromu se zaměřením na nové hormony produkované tukovou, jaterní a svalovou tkání“ Mgr. Jana Kloučková, studentka DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


fridrick 12.07.2017

Mgr. et Mgr. Renata Větrovská - Fyziologie a patofyziologie člověka

 Dne 14. září 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat svou dizertační práci na téma „Fyziologické aspekty měření tělesného složení“ Mgr. et Mgr. Renata Větrovská, studentka DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


fridrick 13.06.2017

MUDr. Magdaléna Dušejovská - Biochemie a patobiochemie

Dne 26. září 2017 v 15:30 hod. bude obhajovat disertační práci na téma „Velikost jednotlivých lipoproteinových částic u různých patologických stavů“ MUDr. Magdaléna Dušejovská, studentka DSP Biochemie a patobiochemie.


fridrick 01.06.2017

Mgr. Jitka Bolková - Vývojová a buněčná biologie

Dne 14. června 2017 ve 13:00 hod. bude obhajovat disertační práci na tém "Jaderná architektura a genová exprese u Caenorhabditis elegans", Mgr. Jitka Bolková, studentka DSP Vývojová a buněčná biologie.


fridrick 06.06.2017

MUDr. Jan Šoupal - Fyziologie a patofyziologie člověka

 Dne 26. června 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Biomarkery v diagnostice a terapii pozdních komplikací diabetu" MUDr. Jan Šoupal, student DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


khave 29.05.2017

Mgr. Ondřej Vít - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Dne 31.května v 11:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Proteomic analysis of soluble and transmembrane proteins in human lymphoma cells" Mgr. Ondřej Vít, student DSP Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.


fridrick 16.05.2017

MUDr. Soňa Fraňková - Biochemie a patobiochemie

dne 28. června 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: „Úloha faktorů hostitele v odpovědi na protivirovou léčbu chronické hepatitidy C“ MUDr. Soňa Fraňková, studentka DSP Biochemie a patobiochemie.


khave 04.05.2017

Mgr. Petra Riegerová - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Dne 31. května 2017 v 13:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Využití metody RNA interference (RNAi) ke studiu onkogenních vlastností viru Kaposiho sarkomu (KSHV)" Mgr. Petra Riegerová, student DSP Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.


khave 23.04.2017

Mgr. Daniel Šmít - Lékařská biofyzika

Dne 15. května 2017 ve 13:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Analysis of dynamical interactions of axon shafts and their biopysical modelling" Mgr. Daniel Šmít, student DSP Lékařská biofyzika


khave 23.04.2017

Cecilia Bonnet, MD - Neurovědy

Dne 24. dubna 2017 ve 14:0 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: " Eye Movement Metrics in the Differentiation of Parkinsonian Syndromes" Cecialia Bonnet, MD, studentka DSP Neurovědy.


fridrick 11.04.2017

Mgr. Aleš Dvořák - Biochemie a patobiochemie

Dne 23. května 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma „Mitochondrie jako cíl protinádorové terapie“ Mgr. Aleš Dvořák, student DSP Biochemie a patobiochemie. 

 


ppesa 06.06.2017

MUDr. Markéta Hegarová - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 15. 6. 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Příspěvek BNP k zpřesnění prognózy nemocných s pokročilým chronickým selháním" MUDr. Markéta Hegarová, studentka DSP Fyziologie a patofyziologie člověka


ppesa 11.04.2017

MUDr. Eva Nártová - Experimentální chirurgie

Dne 29. 5. 2017 ve 12:30 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Detekce a genotypyzace kmenů Helicobacter pylori ve Waldeyerově lymfatickém okruhu a jeho vztah ke vzniku patologií v této oblasti" MUDr. Eva Nártová, studentka DSP Experimentální chirurgie


ppesa 16.03.2017

Mgr.Juraj Kokavec- Vývojová a buněčná biologie

Dne 17. 5. 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Role chromation remodelačné ATPázy SMARCA5 v krvetvorbě vývoji červených krvinek" Mgr. Juraj Kokavec, student DSP Vývojová a buněčná biologie


bfran 20.03.2017

Shiann-Guey Yang, MD - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 16. 3. 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Selected differences in pathophysiology of cardiovascular system in women" Shiann-Guey Yang, MD, student DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


khave 20.03.2017

Mgr. Soma Chakraborty - Lékařská biofyzika

Dne 28. 2. 2017 ve 13:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma "Kinematic analysis of rhythmic motion: the cases of human hand tremor and fly wingbeat" Mgr. Soma Chakraborty, studentka DSP Lékařská biofyzika.


khave 20.03.2017

MUDr. Jana Mattová - Lékařská biofyzika

Dne 27. 2. 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Chelatující polymery pro léčbu Wilsonovy nemoci" MUDr. Jana Mattová, studentka DSP Lékařská biofyzika.


khave 20.03.2017

Marek Šusta, Ph.D., MBA, MA - Neurovědy

Dne 6. 3. 2017 v 15:15 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Brain Activation Sequences" Marek Šusta, Ph.D., MBA, MA, student DSP Neurovědy.


khave 20.03.2017

PharmDr. Michal Urban - Preventivní medicína

Dne 15. 2. 2017 v 9:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Farmakovigilance v toxikologickém informačním středisku" PharmDr. Michal Urban, student DSP Preventivní medicína.


ppesa 20.03.2017

MUDr. Hana Mrázková - Experimentální chirurgie

Dne 20. 2. 2017 ve 14:00 hod bude obhajovat disertační práci na téma: "Role volných radikálů v ischemicko-reperfúzním poškození při plicní transplantaci a možnosti prevence radikálového poškození" MUDr. Hana Mrázková, studentka DSP Experimentální chirurgie


khave 20.03.2017

Obhajoba Ing. Mušálkové - DSP - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Ing. Dita Mušálková bude obhajovat disertační práci v DSP molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 6. prosince 2016 v 15:30 hod. v Ústavu biologie a lékařské genetiky, 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2.


khave 20.03.2017

Obhajoba Ing. Bartákové - DSP - Biomedicínská informatika

Ing. Jana Bartáková bude obhajovat disertační práci v DSP Biomedicínská informatika dne 13. prosince 2016 v 9:30 hod. v malé zasedací místnosti č. 2.109, Děkanát 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2.


khave 20.03.2017

Obhajoba MUDr. Petra - DSP - Neurovědy

MUDr. Ondřej Petr bude obhajovat disertační práci v DSP neurovědy dne 5. prosince 2016 v 17:00 hod. na Neurologické klinice, 1. LF UK, Kateřinská 20, Praha 2.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 2648 poslední aktualizace: 07.11.2017
zavřít