1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Termíny obhajob Ph.D.

khave 24.07.2017

PharmDr. Hana Bakhouche - Farmakologie a toxikologie

Dne 25. července 2017 ve 12:30 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: "Vliv vybraných farmakogenetických biomarkerů na účinnost a bezpečnost farmakoterapie" PharmDr. Hana Bakhouche, studentka DSP Farmakologie a toxikologie.


khave 24.07.2017

MUDr. Mighty K. Kemelo - Farmakologie a toxikologie

Dne 25. července 2017 ve 14 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: "Hepatoprotective effects of resveratrol-like compounds with allosteric mechanisms in epigenetic drug targets" MUDr. Mighty K. Kemelo, student DSP Farmakologie a toxikologie.


fridrick 12.07.2017

MUDr. Erik Dosedla - Experimentální chirurgie

Dne 2. října 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Ultrazvuková charakteristika dutiny brušnej v priebehu 6 tyždňov po cisárskom reze" MUDr. Erik Dosedla, student DSP Experimentální chirurgie. 


fridrick 12.07.2017

MUDr. Michal Burian - Experimentální chirurgie

Dne 2. října 2017 ve 12:30 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Nové operační řešení u morbus Perthes pomocí anteromediální redukční osteotomie hlavice“ MUDr. Michal Burian, student DSP Experimentální chirurgie.


fridrick 12.07.2017

MUDr. Bokang Maswabi - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 21. září 2017 v 11:30 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Characterization of hematopoietic cells in patients with mature B-cell malignancies“ MUDr. Bokang Maswabi, student DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


fridrick 12.07.2017

MUDr. Alena Krajčoviechová - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 21. září 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Genetic and molecular mechanisms of arterial hypertension in relation to chronic inflammation, oxidative stress, and chronic kidney disease“ MUDr. Alena Krajčoviechová, studentka DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


fridrick 12.07.2017

MUDr. Pavel Trachta - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 21. září 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Změny endokrinní funkce a zánětlivého profilu tukové tkáně a periferních monocytů u pacientů s obezitou: vliv fyzické aktivity a bariatrické chirurgie“ MUDr. Pavel Trachta, student DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


fridrick 12.07.2017

MUDr. Robert Pytlík - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 14. září 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Lidské multipotentní mezenchymové stromální buňky - kostní diferenciace a podpora krvetvorby“ MUDr. Robert Pytlík, student DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


fridrick 12.07.2017

MUDr. Elena Fialová - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 21. září 2017 v 11:30 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Změny elektrického pole srdce u poruch glukózového metabolismu a možnosti jejich ovlivnění úpravou narušené autonomní regulace“ MUDr. Elena Fialová, studentka DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


fridrick 28.06.2017

MUDr. Eva Košľabová - Experimentální chirurgie

Dne 18. září 2017 ve 12:30 hod. bude obhajovat svou disertační práci na téma: „Klinické aspekty infekce lidskými papillomaviry v diagnostice a léčbě u pacientů se spinocelulárním karcinomem dutiny ústní a orofaryngu“ MUDr. Eva Košľabová, studentka DSP Experimentální chirurgie.


fridrick 27.06.2017

MUDr. Tomáš Haruštiak - Experimentální chirurgie

 Dne 18. září 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat svou dizertační práci na téma „Optimalizace předooperační a operační léčby karcinomu jícnu a ezfagogastrické junkce: využití PET/CT v diagnostice a hodnocení efektivity předoperační chemoterapie a technika konstrukce anastomozy jako faktor pooperačních komplikací po ezofagektomii“ MUDr. Tomáš Haruštiak, student DSP experimentální chirurgie.


fridrick 23.06.2017

MUDr. Dita Kašparová - Experimentální chirurgie

Dne 25. září 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat svoji dizertační práci na téma „Determinace spontánních abortů- úloha genu pro APO E, význam vybraných trombofilních stavů a funkce štítné žlázy v graviditě“ MUDr. Dita Kašparová, studentka DSP Experimentální chirurgie.


khave 20.06.2017

MUDr. Alexandra Pánková - Preventivní medicína

Dne 29. 6. 2017 v 8:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Kouření a hmotnost" MUDr. Alexandra Pánková, studentka DSP Preventivní medicína.


fridrick 15.06.2017

Mgr. Jana Kloučková - Fyziologie a patofyziologie

Dne 26. června 2017 v 11:30 hod. bude obhajovat disertační práci na téma „Molekulární mechanizmy vzniku metabolického syndromu se zaměřením na nové hormony produkované tukovou, jaterní a svalovou tkání“ Mgr. Jana Kloučková, studentka DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


fridrick 12.07.2017

Mgr. et Mgr. Renata Větrovská - Fyziologie a patofyziologie člověka

 Dne 14. září 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat svou dizertační práci na téma „Fyziologické aspekty měření tělesného složení“ Mgr. et Mgr. Renata Větrovská, studentka DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


fridrick 13.06.2017

MUDr. Magdaléna Dušejovská - Biochemie a patobiochemie

Dne 26. září 2017 v 15:30 hod. bude obhajovat disertační práci na téma „Velikost jednotlivých lipoproteinových částic u různých patologických stavů“ MUDr. Magdaléna Dušejovská, studentka DSP Biochemie a patobiochemie.


fridrick 01.06.2017

Mgr. Jitka Bolková - Vývojová a buněčná biologie

Dne 14. června 2017 ve 13:00 hod. bude obhajovat disertační práci na tém "Jaderná architektura a genová exprese u Caenorhabditis elegans", Mgr. Jitka Bolková, studentka DSP Vývojová a buněčná biologie.


fridrick 06.06.2017

MUDr. Jan Šoupal - Fyziologie a patofyziologie člověka

 Dne 26. června 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Biomarkery v diagnostice a terapii pozdních komplikací diabetu" MUDr. Jan Šoupal, student DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


khave 29.05.2017

Mgr. Ondřej Vít - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Dne 31.května v 11:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Proteomic analysis of soluble and transmembrane proteins in human lymphoma cells" Mgr. Ondřej Vít, student DSP Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.


fridrick 16.05.2017

MUDr. Soňa Fraňková - Biochemie a patobiochemie

dne 28. června 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: „Úloha faktorů hostitele v odpovědi na protivirovou léčbu chronické hepatitidy C“ MUDr. Soňa Fraňková, studentka DSP Biochemie a patobiochemie.


khave 04.05.2017

Mgr. Petra Riegerová - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Dne 31. května 2017 v 13:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Využití metody RNA interference (RNAi) ke studiu onkogenních vlastností viru Kaposiho sarkomu (KSHV)" Mgr. Petra Riegerová, student DSP Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie.


khave 23.04.2017

Mgr. Daniel Šmít - Lékařská biofyzika

Dne 15. května 2017 ve 13:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Analysis of dynamical interactions of axon shafts and their biopysical modelling" Mgr. Daniel Šmít, student DSP Lékařská biofyzika


khave 23.04.2017

Cecilia Bonnet, MD - Neurovědy

Dne 24. dubna 2017 ve 14:0 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: " Eye Movement Metrics in the Differentiation of Parkinsonian Syndromes" Cecialia Bonnet, MD, studentka DSP Neurovědy.


fridrick 11.04.2017

Mgr. Aleš Dvořák - Biochemie a patobiochemie

Dne 23. května 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma „Mitochondrie jako cíl protinádorové terapie“ Mgr. Aleš Dvořák, student DSP Biochemie a patobiochemie. 

 


ppesa 06.06.2017

MUDr. Markéta Hegarová - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 15. 6. 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Příspěvek BNP k zpřesnění prognózy nemocných s pokročilým chronickým selháním" MUDr. Markéta Hegarová, studentka DSP Fyziologie a patofyziologie člověka


ppesa 11.04.2017

MUDr. Eva Nártová - Experimentální chirurgie

Dne 29. 5. 2017 ve 12:30 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Detekce a genotypyzace kmenů Helicobacter pylori ve Waldeyerově lymfatickém okruhu a jeho vztah ke vzniku patologií v této oblasti" MUDr. Eva Nártová, studentka DSP Experimentální chirurgie


ppesa 16.03.2017

Mgr.Juraj Kokavec- Vývojová a buněčná biologie

Dne 17. 5. 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Role chromation remodelačné ATPázy SMARCA5 v krvetvorbě vývoji červených krvinek" Mgr. Juraj Kokavec, student DSP Vývojová a buněčná biologie


bfran 20.03.2017

Shiann-Guey Yang, MD - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 16. 3. 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Selected differences in pathophysiology of cardiovascular system in women" Shiann-Guey Yang, MD, student DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


khave 20.03.2017

Mgr. Soma Chakraborty - Lékařská biofyzika

Dne 28. 2. 2017 ve 13:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma "Kinematic analysis of rhythmic motion: the cases of human hand tremor and fly wingbeat" Mgr. Soma Chakraborty, studentka DSP Lékařská biofyzika.


khave 20.03.2017

MUDr. Jana Mattová - Lékařská biofyzika

Dne 27. 2. 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Chelatující polymery pro léčbu Wilsonovy nemoci" MUDr. Jana Mattová, studentka DSP Lékařská biofyzika.


khave 20.03.2017

Marek Šusta, Ph.D., MBA, MA - Neurovědy

Dne 6. 3. 2017 v 15:15 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Brain Activation Sequences" Marek Šusta, Ph.D., MBA, MA, student DSP Neurovědy.


khave 20.03.2017

PharmDr. Michal Urban - Preventivní medicína

Dne 15. 2. 2017 v 9:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Farmakovigilance v toxikologickém informačním středisku" PharmDr. Michal Urban, student DSP Preventivní medicína.


ppesa 20.03.2017

MUDr. Hana Mrázková - Experimentální chirurgie

Dne 20. 2. 2017 ve 14:00 hod bude obhajovat disertační práci na téma: "Role volných radikálů v ischemicko-reperfúzním poškození při plicní transplantaci a možnosti prevence radikálového poškození" MUDr. Hana Mrázková, studentka DSP Experimentální chirurgie


khave 20.03.2017

Obhajoba Ing. Mušálkové - DSP - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Ing. Dita Mušálková bude obhajovat disertační práci v DSP molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 6. prosince 2016 v 15:30 hod. v Ústavu biologie a lékařské genetiky, 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2.


khave 20.03.2017

Obhajoba Ing. Bartákové - DSP - Biomedicínská informatika

Ing. Jana Bartáková bude obhajovat disertační práci v DSP Biomedicínská informatika dne 13. prosince 2016 v 9:30 hod. v malé zasedací místnosti č. 2.109, Děkanát 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2.


khave 20.03.2017

Obhajoba MUDr. Petra - DSP - Neurovědy

MUDr. Ondřej Petr bude obhajovat disertační práci v DSP neurovědy dne 5. prosince 2016 v 17:00 hod. na Neurologické klinice, 1. LF UK, Kateřinská 20, Praha 2.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 1148 poslední aktualizace: 24.07.2017
zavřít