1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Termíny obhajob Ph.D.

khave 23.04.2017

Mgr. Petra Riegerová - Molekulární biologie, genetika a virologie

Dne 31. května 2017 v 13:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Využití metody RNA interference (RNAi) ke studiu onkogenních vlastností viru Kaposiho sarkomu (KSHV)" Mgr. Petra Riegerová, student DSP Molekulární biologie, genetika a virologie.


khave 23.04.2017

Mgr. Ondřej Vít - Molekulární biologie, genetika a virologie

Dne 31. května 2017 v 11:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Proteomic analysis of soluble and transmembrane proteins in human lymphoma cells" Mgr. Ondřej Vít, student DSP Molekulární biologie, genetika a virologie.


khave 23.04.2017

Mgr. Daniel Šmít - Lékařská biofyzika

Dne 15. května 2017 ve 13:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Analysis of dynamical interactions of axon shafts and their biopysical modelling" Mgr. Daniel Šmít, student DSP Lékařská biofyzika


khave 23.04.2017

Cecilia Bonnet, MD - Neurovědy

Dne 24. dubna 2017 ve 14:0 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: " Eye Movement Metrics in the Differentiation of Parkinsonian Syndromes" Cecialia Bonnet, MD, studentka DSP Neurovědy.


fridrick 11.04.2017

Mgr. Aleš Dvořák - Biochemie a patobiochemie

Dne 23. května 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma „Mitochondrie jako cíl protinádorové terapie“ Mgr. Aleš Dvořák, student DSP Biochemie a patobiochemie. 

 


ppesa 22.03.2017

MUDr. Markéta Hegarová - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 15. 6. 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Příspěvek BNP k zpřesnění prognózy nemocných s pokročilým chronickým selháním" MUDr. Markéta Hegarová, studentka DSP Fyziologie a patofyziologie člověka


ppesa 11.04.2017

MUDr. Eva Nártová - Experimentální chirurgie

Dne 29. 5. 2017 ve 12:30 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Detekce a genotypyzace kmenů Helicobacter pylori ve Waldeyerově lymfatickém okruhu a jeho vztah ke vzniku patologií v této oblasti" MUDr. Eva Nártová, studentka DSP Experimentální chirurgie


ppesa 16.03.2017

Mgr.Juraj Kokavec- Vývojová a buněčná biologie

Dne 17. 5. 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Role chromation remodelačné ATPázy SMARCA5 v krvetvorbě vývoji červených krvinek" Mgr. Juraj Kokavec, student DSP Vývojová a buněčná biologie


bfran 20.03.2017

Shiann-Guey Yang, MD - Fyziologie a patofyziologie člověka

Dne 16. 3. 2017 v 10:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Selected differences in pathophysiology of cardiovascular system in women" Shiann-Guey Yang, MD, student DSP Fyziologie a patofyziologie člověka.


khave 20.03.2017

Mgr. Soma Chakraborty - Lékařská biofyzika

Dne 28. 2. 2017 ve 13:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma "Kinematic analysis of rhythmic motion: the cases of human hand tremor and fly wingbeat" Mgr. Soma Chakraborty, studentka DSP Lékařská biofyzika.


khave 20.03.2017

MUDr. Jana Mattová - Lékařská biofyzika

Dne 27. 2. 2017 ve 14:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Chelatující polymery pro léčbu Wilsonovy nemoci" MUDr. Jana Mattová, studentka DSP Lékařská biofyzika.


khave 20.03.2017

Marek Šusta, Ph.D., MBA, MA - Neurovědy

Dne 6. 3. 2017 v 15:15 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Brain Activation Sequences" Marek Šusta, Ph.D., MBA, MA, student DSP Neurovědy.


khave 20.03.2017

PharmDr. Michal Urban - Preventivní medicína

Dne 15. 2. 2017 v 9:00 hod. bude obhajovat disertační práci na téma: "Farmakovigilance v toxikologickém informačním středisku" PharmDr. Michal Urban, student DSP Preventivní medicína.


ppesa 20.03.2017

MUDr. Hana Mrázková - Experimentální chirurgie

Dne 20. 2. 2017 ve 14:00 hod bude obhajovat disertační práci na téma: "Role volných radikálů v ischemicko-reperfúzním poškození při plicní transplantaci a možnosti prevence radikálového poškození" MUDr. Hana Mrázková, studentka DSP Experimentální chirurgie


khave 20.03.2017

Obhajoba Ing. Mušálkové - DSP - Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Ing. Dita Mušálková bude obhajovat disertační práci v DSP molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie 6. prosince 2016 v 15:30 hod. v Ústavu biologie a lékařské genetiky, 1. LF UK a VFN, Albertov 4, Praha 2.


khave 20.03.2017

Obhajoba Ing. Bartákové - DSP - Biomedicínská informatika

Ing. Jana Bartáková bude obhajovat disertační práci v DSP Biomedicínská informatika dne 13. prosince 2016 v 9:30 hod. v malé zasedací místnosti č. 2.109, Děkanát 1. LF UK, Kateřinská 32, Praha 2.


khave 20.03.2017

Obhajoba MUDr. Petra - DSP - Neurovědy

MUDr. Ondřej Petr bude obhajovat disertační práci v DSP neurovědy dne 5. prosince 2016 v 17:00 hod. na Neurologické klinice, 1. LF UK, Kateřinská 20, Praha 2.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 660 poslední aktualizace: 23.04.2017
zavřít