1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Technologie a prevence (e-learning)


Zásadním problémem, na který tento kurz upozorňuje a přispívá k jeho řešení, je ohrožení zdraví a vývoje dětí a dospívajících jejich nadměrným a nevhodným užíváním digitálních technologií. V České republice existují iniciativy, které upozorňují na digitální rizika a poskytují nástroje pro jejich prevenci. Omezují se však zejména na témata kyberšikany a sexuálních predátorů. Existuje velice omezený počet iniciativ, které by poukazovaly na ohrožení duševního zdraví ve spojitosti s digitálními riziky a poskytovaly nástroje pro jejich prevenci. Tento kurz naopak shrnuje problematiku digitálních rizik v jejím celku. Metodici prevence pracují s dětmi a dospívajícími napříč sociodemografickým spektrem společnosti, mohou tak velice efektivně provádět celospolečenskou prevenci a včasný záchyt patologických jevů. Kurz metodikům prevence i sociálním pracovníkům poskytuje informace a nástroje jak pro vzdělávání, tak pro odhalování možných patologických případů. Pro preventivní aktivity jim kurz nabízí dostatečné informační zázemí, aby mohli dále edukovat pedagogický sbor, samotné žáky, ale i jejich rodiče.

Základním cílem je přinést účastníkům základní terminologii, rozdělení a znalosti v oblasti prevence rizikového chování v online prostředí. Vzdělávací cílem kurzu je poskytnout účastníkům znalosti a dovednosti pro efektivní provádění primární prevence digitálních rizik, zejména pak u dětí a dospívajících. Digitálními riziky rozumíme: nadměrné a nevhodné používání digitálních technologií, závislost na technologiích, kyberagrese a kyberšikana, kyberkriminalita. Základní znalosti jim pak pomohou v oblasti kompetencí, které mají, předávání dalším zúčastněným stranám, které jsou kompetentní pro poskytování dalších služeb. Účastníci tak získají nejdůležitější základní znalosti z oblasti prevence rizikového chování


Přihlašování:
https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/index.php?do=detail_kurz&cid=9297

 

Hodnocení: spravovat