1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Sylabus kurz B zimní semestr

Rozvrh naleznete ZDE

Tělověda

vyučující: velká posluchárna Purkyňova ústavu   prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
               posluchárna Fyziologického ústavu ústavu  MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.   

1

Buňka, tkáně, orgány, orgánové systémy, vnitřní prostředí, krev

2

Krevní oběh, dýchací systém

3

Trávicí systém, vylučovací systém

4

Mechanismy řízení v organismu, žlázy s vnitřní sekrecí, nervový systém


Chemie

vyučující: velká posluchárna Purkyňova ústavu Mgr. Lucie Šromová, Ph.D. 
http://ubeo.lf1.cuni.cz/sylaby-pro-pripravny-kurz-z-chemiev-zimnim-i-letnim-semestru-20152016-0-rocnik
                posluchárna Fyziologickoho ústavu    http://ulbld.lf1.cuni.cz/vyuka-v-pripravnem-kurzu

1

Základní pojmy,atom, prvek, sloučenina, vaznost, roztoky, koncentrace.
Biologicky významné anorganické látky, oxidy, kyseliny, zásady, soli, české chemické názvosloví

2

Základní chemické reakce, oxidoredukce

3

Chemické rovnice. Stechiometrie

4

Elektrolytická disociace, pH, teorie kyselin a zásad, titrace


Fyzika

vyučující: MUDr. Jana Mattová, mgr. Antonín Procházka.

1

Kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu, mechanická práce, výkon, energie, mechanika tuhého tělesa.
Pohyb HB, druhy pohybů, pohyb rovnoměrný přímočarý, pohyb rovnoměrně zrychlený, pohyb rovnoměrně zpomalený, volný pád, rovnoměrný pohyb po kružnici, vzájemné působení těles, síla, Newtonovy pohybové zákony, zákon zachování hybnosti, dostředivá síla,setrvačné síly, mechanická práce a výkon, kinetická energie HB, potenciální energie HB, zákony zachování energie, účinnost

2

Hydrostatika, hydrodynamika, gravitační pole, pohyby těles v gravitačním poli.
Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimedův zákon, plování těles, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, proudění reálné kapaliny, Newtonův gravitační zákon , intenzita a potenciál gravitačního pole, pohyby těles v homogenním gravitačním poli, pohyby těles v radiálním gravitačním poli

3

Elektrické pole, struktura látek, molekulová fyzika a termika, skupenské přeměny.
Elektrický náboj a jeho vlastnosti, elektrické pole, intenzita eklektického pole, napětí, potenciál, rozložení náboje na vodiči, kapacita vodiče, kondenzátor, základy termodynamiky, struktura a vlastnosti plynů, struktura a vlastnosti pevných látek, struktura a vlastnosti kapalin, změny skupenství látek

4

Elektrický proud v látkách.
Vznik elektrického proudu, elektrický zdroj, elektrický proud v kovech, elektrický proud v polovodičích, elektrický proud v kapalinách, elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Hodnocení: (hodnotilo 10 uživatelů) spravovat