1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:

Studijní oddělení

Kateřinská 32
121 08 Praha 2

Jana Zaspalová

Tel: 224 964 201


Úřední hodiny

Pondělí 07.45-12.30
Úterý 12.30-15.00
Středa 07.45-12.30
Čtvrtek 12.30-15.00
Pátek   zavřeno


Od 1.7. do 31.8.

pouze ve středu
od 9.00-11.00
a 13.00-15.00 hod.

mlino| tisk | spravovat

Sylabus kurz B zimní semestr

Rozvrh naleznete ZDE

Tělověda

vyučující: velká posluchárna Purkyňova ústavu   prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
               posluchárna Fyziologického ústavu ústavu  MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.   

1

Buňka, tkáně, orgány, orgánové systémy, vnitřní prostředí, krev

2

Krevní oběh, dýchací systém

3

Trávicí systém, vylučovací systém

4

Mechanismy řízení v organismu, žlázy s vnitřní sekrecí, nervový systém


Chemie

vyučující: velká posluchárna Purkyňova ústavu 
http://ubeo.lf1.cuni.cz/sylaby-pro-pripravny-kurz-z-chemiev-zimnim-i-letnim-semestru-20152016-0-rocnik
                posluchárna Fyziologickoho ústavu    http://ulbld.lf1.cuni.cz/vyuka-v-pripravnem-kurzu

1

Základní pojmy,atom, prvek, sloučenina, vaznost, roztoky, koncentrace.
Biologicky významné anorganické látky, oxidy, kyseliny, zásady, soli, české chemické názvosloví

2

Základní chemické reakce, oxidoredukce

3

Chemické rovnice. Stechiometrie

4

Elektrolytická disociace, pH, teorie kyselin a zásad, titrace


Fyzika

vyučující: MUDr. Jana Mattová, mgr. Antonín Procházka.

1

Kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu, mechanická práce, výkon, energie, mechanika tuhého tělesa.
Pohyb HB, druhy pohybů, pohyb rovnoměrný přímočarý, pohyb rovnoměrně zrychlený, pohyb rovnoměrně zpomalený, volný pád, rovnoměrný pohyb po kružnici, vzájemné působení těles, síla, Newtonovy pohybové zákony, zákon zachování hybnosti, dostředivá síla,setrvačné síly, mechanická práce a výkon, kinetická energie HB, potenciální energie HB, zákony zachování energie, účinnost

2

Hydrostatika, hydrodynamika, gravitační pole, pohyby těles v gravitačním poli.
Pascalův zákon, hydrostatický tlak, Archimedův zákon, plování těles, rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, proudění reálné kapaliny, Newtonův gravitační zákon , intenzita a potenciál gravitačního pole, pohyby těles v homogenním gravitačním poli, pohyby těles v radiálním gravitačním poli

3

Elektrické pole, struktura látek, molekulová fyzika a termika, skupenské přeměny.
Elektrický náboj a jeho vlastnosti, elektrické pole, intenzita eklektického pole, napětí, potenciál, rozložení náboje na vodiči, kapacita vodiče, kondenzátor, základy termodynamiky, struktura a vlastnosti plynů, struktura a vlastnosti pevných látek, struktura a vlastnosti kapalin, změny skupenství látek

4

Elektrický proud v látkách.
Vznik elektrického proudu, elektrický zdroj, elektrický proud v kovech, elektrický proud v polovodičích, elektrický proud v kapalinách, elektrický proud v plynech a ve vakuu

 


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 22805 poslední aktualizace: lsromova, 20.09.2017
Hodnocení: (hodnotilo 12 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít