1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Sylabus kurz B letní semestr

Rozvrh naleznete ZDE.

Biologie

vyučující: MUDr. Jaroslav Kotlas, MUDr. Antonín Šípek

1

Buňka, buněčný cyklus, mitóza a meióza – základy regulací, poruchy, karyotyp člověka, nejčastější chromosomální aberace a syndromy (dr. Šípek)

2

Mendelismus (mono-, dihybridismus), pohlavně vázaná dědičnost – v experimentálním uspořádání a v rodokmenu (prim. Kotlas)

3

Molekulární genetika: biopolymery, DNA, RNA – typy, replikace, transkripce, translace, genetický kód, operonový model regulace (dr. Šípek)

4

Základy populační genetiky, polygenní dědičnost, výjimky z mendelovských pravidel, dále vždy následuje volné fórum dotazů z pléna přímo k modelovým otázkám (prim. Kotlas)


 

Chemie 

vyučující: velká posluchárna Purkyňova ústavu Mgr. Lucie Šromová, Ph.D. 

http://ubeo.lf1.cuni.cz/sylaby-pro-pripravny-kurz-z-chemiev-zimnim-i-letnim-semestru-20152016-0-rocnik

               posluchárna Fyziologického ústavu http://ulbld.lf1.cuni.cz/vyuka-v-pripravnem-kurzu

1

Struktura organických sloučenin (uhlík, vazby, isomerie, konfigurace, konformace).
Organické sloučeniny (uhlovovdíky, alkoholy, aldehydy a ketony, kyseliny).
Základní heterocykly

2

Sacharidy.Mastné kyseliny a lipidy

3

Aminokyseliny a proteiny. Nukleotidy a nukleové kyseliny

4

Enzymy, koenzymy, vitaminy


Fyzika

vyučující: MUDr. Jana Mattová, mgr. Antonín Procházka.

1

Stacionární magnetické pole, elektromagnetická indukce. (mgr. Procházka)
Látky v magnetickém poli, magnetické pole cívky, částice s nábojem v magnetickém poli

2

Kmitavý pohyb, střídavý proud. (mgr. Dammer)
Kinematika kmitavého pohybu, fáze kmitavého pohybu, fázorový diagram, dynamika kmitavého pohybu, obvody se střídavým proudem, střídavý proud v energetice, trojfázový proud, transformátor

3

Vlnění mechanické, elektromagnetické, optické zobrazení, optické přístroje, vlnové vlastnosti světla.(mgr. Procházka)
Postupné mech. vlnění, interference vlnění, stojaté vlnění, zvuk, elektromagnetická vlna, šíření elektromagnetického vlnění, základní vlastnosti světla, zobrazení optickými soustavami

4

Základy kvantové fyziky, elektronový obal atomu, fyzika atomového jádra. (mgr. Dammer)
Fotoelektrický jev, Comptonův jev, emise záření, vlnové vlastnosti částic, kvantové stavy, Pauliho princip, částicové složení jader, štěpení jader, aktivita zářiče

 

 

   

Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) spravovat