1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:

Studijní oddělení

Kateřinská 32
121 08 Praha 2

Jana Zaspalová

Tel: 224 964 201


Úřední hodiny

Pondělí 07.45-12.30
Úterý 12.30-15.00
Středa 07.45-12.30
Čtvrtek 12.30-15.00
Pátek   zavřeno


Od 1.7. do 31.8.

pouze ve středu
od 9.00-11.00
a 13.00-15.00 hod.

mlino| tisk | spravovat

Sylabus kurz B letní semestr

Rozvrh naleznete ZDE.

Biologie

vyučující: MUDr. Jaroslav Kotlas, MUDr. Antonín Šípek

1

Buňka, buněčný cyklus, mitóza a meióza – základy regulací, poruchy, karyotyp člověka, nejčastější chromosomální aberace a syndromy (dr. Šípek)

2

Mendelismus (mono-, dihybridismus), pohlavně vázaná dědičnost – v experimentálním uspořádání a v rodokmenu (prim. Kotlas)

3

Molekulární genetika: biopolymery, DNA, RNA – typy, replikace, transkripce, translace, genetický kód, operonový model regulace (dr. Šípek)

4

Základy populační genetiky, polygenní dědičnost, výjimky z mendelovských pravidel, dále vždy následuje volné fórum dotazů z pléna přímo k modelovým otázkám (prim. Kotlas)


 

Chemie 

vyučující: velká posluchárna Purkyňova ústavu 
   http://ubeo.lf1.cuni.cz/sylaby-pro-pripravny-kurz-z-chemiev-zimnim-i-letnim-semestru-20152016-0-rocnik 
               posluchárna Fyziologického ústavu http://ulbld.lf1.cuni.cz/vyuka-v-pripravnem-kurzu

1

Struktura organických sloučenin (uhlík, vazby, isomerie, konfigurace, konformace).
Organické sloučeniny (uhlovovdíky, alkoholy, aldehydy a ketony, kyseliny).
Základní heterocykly

2

Sacharidy.Mastné kyseliny a lipidy

3

Aminokyseliny a proteiny. Nukleotidy a nukleové kyseliny

4

Enzymy, koenzymy, vitaminy


Fyzika

vyučující: MUDr. Jana Mattová, mgr. Antonín Procházka.

1

Stacionární magnetické pole, elektromagnetická indukce. (mgr. Procházka)
Látky v magnetickém poli, magnetické pole cívky, částice s nábojem v magnetickém poli

2

Kmitavý pohyb, střídavý proud. (mgr. Dammer)
Kinematika kmitavého pohybu, fáze kmitavého pohybu, fázorový diagram, dynamika kmitavého pohybu, obvody se střídavým proudem, střídavý proud v energetice, trojfázový proud, transformátor

3

Vlnění mechanické, elektromagnetické, optické zobrazení, optické přístroje, vlnové vlastnosti světla.(mgr. Procházka)
Postupné mech. vlnění, interference vlnění, stojaté vlnění, zvuk, elektromagnetická vlna, šíření elektromagnetického vlnění, základní vlastnosti světla, zobrazení optickými soustavami

4

Základy kvantové fyziky, elektronový obal atomu, fyzika atomového jádra. (mgr. Dammer)
Fotoelektrický jev, Comptonův jev, emise záření, vlnové vlastnosti částic, kvantové stavy, Pauliho princip, částicové složení jader, štěpení jader, aktivita zářiče

 

 

   


Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 17009 poslední aktualizace: lsromova, 20.09.2017
Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít