1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita KarlovaKONTAKTY:
Studijní oddělení
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
fax: 224 964 178

Úřední hodiny
Pondělí    07:45 - 12:30
Úterý        12:30 - 15:00
Středa      07:45 - 12:30
Čtvrtek     12:30 - 15:00
Pátek           zavřeno


Od 1.7.2016 do 31.8.2016

úřední hodiny pouze

ve středu

09.00 - 11.00
13.00 - 15.00

Vedoucí studijního oddělení
Ing. Markéta Sochorová
tel.: 224 964 240

Všeobecné a Zubní lékařství

1. ročník
Michaela Špitálská
tel.: 224 964 200


2. a 3. ročník
Marcela Holanová
tel.: 224 964 245


4. a 5. ročník
Ing. Barbora Kasalová
tel.:224 964 243


5. ročník - ZUB a 6. ročník

Zástupce vedoucí studijního oddělení

Ilona Nosková
tel.: 224 964 244

Zdravotnické nelékařské obory
Markéta Demireva

Obory: Ergoterapie (Bc+Mgr), Fyzioterapie, Adiktologie (Bc+Mgr), Porodní asistentka
tel.: 224 964 241


Zdravotnické nelékařské obory
Irena Korbelová

Obory: Nutriční terapeut (Bc.), Nutriční specialista (Mgr.),Vš. sestra, Intenzivní péče,
tel.: 224 964 216


Přijímací řízení, přípravné kurzy, CŽV, stipendia
Mgr. Jana Zaspalová
tel.: 224 964 201


Rozvrhy, rezervace poslucháren
Ing. Vladislava Kohútová
tel. 224 964 223


Nostrifikace
Květoslava Aneltová
tel.: 224 964 146

Poplatky za studium
Markéta Karašová
tel. 224 964 206

 

Akreditace
Jana Kolářová
tel.: 224 964 308

Anglická paralelka

Kristýna Bulínová DiS
tel.: 224 964 378

Michaela Vargová

tel.: 224 964 242

Jitka Wurmová
tel.: 224 964 242
fax: 224 964 317

 Praxe

mhola 05.06.2017

Vyřizování smluv o zabezpečení prázdninové praxe

UPOZORNĚNÍ: Smlouvy podepisuje příslušný proděkan - je proto nutno je přinést k podpisu s dostatečným předstihem!!!
Pokud zdravotnické zařízení požaduje uzavření smlouvy a nemá s 1. LF UK uzavřenu smlouvu rámcovou (viz následující odstavec), vytiskne si student z webu formulář fakultní smlouvy. Ta pak musí být podepsána před začátkem praxe (3x originál s podpisy všech stran - nemocnice, fakulta, student),u smlouvy pro nemocnici bude přiloženo potvrzení o studiu a obsahová náplň praxe - sylabus. Povinností studenta je podepsanou smlouvu předat před nástupem na praxi 1x ve zdravotnickém zařízení odpovědné osobě a 1x studijnímu oddělení 1. LF UK. Student může uzavřít s nemocnicí případně individuální smlouvu dvoustrannou, kde fakulta není ani jednou ze smluvních stran, neboť fakulta nemusí nutně smlouvu o praxi mít. 

Pracoviště, která smlouvu nepožadují: -  VFN, výuková pracoviště  1. LF UK v nemocnici Na  Bulovce, ÚVN, Nemocnici Na Homolce a FN Motol.- pracoviště, se kterými má fakulta uzavřenu rámcovou smlouvu o spolupráci: - Thomayerova nemocnice- Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje - student dodá potvrzení o studiu a kontaktuje Mgr. D. Mikšovskou- Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze- Krajská zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem - stačí si vytisknout formulář žádosti z odkazu Nemocnice se specifickými požadavky a pročíst text Rámcové smlouvy (platí pro pracoviště Děčín, Chomutov, Most, Teplice, Ústí n/L)- Nemocnice Pardubického kraje (pracoviště Pardubice, Chrudim, Ústí n/Orlicí, Litomyšl, Svitavy) - vybraná zdravotnická zařízení skupiny AGEL (Vítkovická nemocnice a.s., Podhorská nemocnice a.s., Rýmařov, Nemocnice Český Těšín a.s., Nemocnice Podlesí a.s., Třinec, Nemocnice Valašské Meziříčí a.s., Nemocnice Nový Jičín a.s., Středomoravská nemocniční a.s., Prostějov a Dopravní zdravotnictví a.s., Praha 2)- Nemocnice Šumperk (student doručí nemocnici individuální žádost a potvrzení o studiu.S výše jmenovanými pracovišti má 1. LF UK uzavřeny rámcové smlouvy a student si na praxi smlouvu nevyřizuje.mhola 03.05.2017

Nemocnice, které mají specifické požadavky

Institut klinické a experimentální medicíny-IKEM, Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Nemocnice v kraji Vysočina, FN Vinohrady, Nemocnice Znojmo, p.o., Nemocnice Tábor, a.s., Thomayerova nemocnice, Krajská zdravotní a.s., Ústí n.L.


inosk 23.01.2017

Garanti praxí

Seznam garantů praxí, kteří zápočty za absolvované praxe zapisují do indexu a zadávají do SISu.

Za obsah této stránky odpovídá: Studijní oddělení. počet zobrazení: 15489 poslední aktualizace: 06.10.2017
zavřít