1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení výpočetní techniky
1. LF UK

Kateřinská 32
121 08 Praha 2
tel.: 2 2496 4100
fax. 2 2491 7226

vedoucí

RNDr. Čestmír Štuka, Ph.D., MBA

tel.: 2 2496 4102


sekretariát
Lucie Novotná
tel.: 2 2496 4100

správa sítí
Ing. Jaroslav Mrkvička, CSc.
Ing. Radek Vávra
Bc. Petr Hubal
tel.: 2 2496 4316

správa databází
Ing. Hana Mezuliáníková
tel.: 2 2496 4303

správa www
Ing. Josef Martiňák
tel.: 595 173 836

správa HW
Martin Pavlíček
tel.: 2 2496 4101

správa serverů
Ivan Pešek, DiS
tel.: 2 2496 4101

podpora e-learningu a testování
Tomáš Nikl
tel.: 2 2496 4162
Lukáš Kejha
tel.: 2 2496 4416
Zuzana Džupinková
tel.: 2 2496 4397
MUDr. Lubomír Štěpánek
tel.: 2 2496 4416

správa přístupových systémů
Roman Patočka
tel.: 2 2496 4122

Studijní materiály


ipese 12.08.2015

Databáze virtuálních preparátů

32894Ústav pro histologii a embryologii 1. LF UK zpřístupňuje základ databáze virtuálních histologických preparátů, snímaných na mikroskopu OLYMPUS „dotSlide“.

Database of virtual histological slides taken on the Olympus „dotSlide“ microscope was opened by the Institute for Histology and Embryology.

knihovna 20.01.2014

Práce s webem e-zdrojů

Na webu "Elektronické informační zdroje" najdete databáze přístupné pro 1.LF UK. E-zdroje jsou seřazené abecedně (jedinou výjimku tvoří databáze Web of Science). Záznamy obsahují stručný popis. Kliknutím na název se zobrazí podrobnější popis.

přístup z fakulty (tzv. přímý přístup)
- kliknutím na logo vlevo
přístup mimo fakultu (tzv. vzdálený přístup)
- kliknutím na logo vpravo27.03.2006

Aktuální genetika na WWW

Ústav lékařské biologie a genetiky 1.LF UK a VFN představuje novou, elektronickou učebnici "Aktuální genetika", zaměřenou na aktuální témata současné genetiky a genomiky. První verze navrhované učebnice je členěna do 10 kapitol včetně stručného glosáře genetických pojmů a komentovaných internetových zdrojů. Kompletní obsah je k dispozici v českém a anglickém jazyce a bude nadále rozšiřován
na adrese http://biol.lf1.cuni.cz/ucebnice/. Jednotlivé kapitoly je možné stáhnout ve formátu PDF. Chcete-li být informováni o aktualizacích na našich stránkách - doporučujeme využít RSS kanál těchto stránek.

hmel 20.03.2006

Přednáška Metodologie vědy pro PGS obor Experimentální chirurgie

Materiál k přednášce doc. Špály z 20.3.2006 pro doktorandské studium obsahuje: Základy vědecké práce - Úvod do metodologie - Výzkum jako řemeslo

hmel 17.03.2006

Studijní materiály pro PVP Úvod do studia lékařství - letní semestr

Souborné studijní materiály - texty a  prezentace doc. Špály  k  PVP Úvod do studia lékařství.

stuka 25.01.2006

Interaktivní nástroj pro studium anatomie

Interaktivní část webových stránek Anatomického ústavu 1. LF UK je zaměřena na výuku anatomie. Databáze obsahuje popsané obrazy, které jsou seřazeny do několika částí. K jednotlivým částem vedou odkazy, které se nacházejí vlevo v menu a jsou seřazeny podle zobrazovacích metod používaných v medicíně spolu s kresbami a fotografiemi, které vznikly v Anatomickém ústavu.

josmart 24.05.2004

Komentované záznamy operací I. chirurgické kliniky - břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF a VFN

Videozáznamy operací pořízených na I. chirurgické klinice (v rozlišení HI, LOW, nebo ke stažení jako MPEG).
1.  Dg: Primární hepatoceluární karcinom jater. Op: Laparoskopicky navigovaná radiofrekvenční ablace [HI]  [LOW]  [MPEG] 
2.  Dg: Pancreatitis chronica.  Op: resectio capitis pancreatis duodenum presserving sec Beger [HI]  [LOW]  [MPEG] 
3.  Dg: Pancreatitis chronica.  Op: Hemipankreatoduodenektomie Whippleova typu, modifikace dle Childa-Stulhofera [HI]  [LOW]  [MPEG] 
4.  Hernia hiati oesophagealis permagna  [HI]  [LOW]  [MPEG]


kocna 20.01.2014

Elektronické učební texty EuroMISE - Statistika

Hypertextové učební texty biomedicínské statistiky
Biomedicínská statistika I - Základy statistiky pro biomedicinské obory, Zvárová J., Centrum EuroMISE
Biomedicínská statistika II - Stochastická genetika, Zvárová J., Mazura I., Centrum EuroMISE

zdzup 20.01.2014

Správná citace z elektronických zdrojů informací

Podrobnosti lze i s odkazy na příslušné normy nalézt v přehledu Evy Bratkové z Ústavu informačních technologií a knihovnictví FF UK na adrese http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html.

fstan 20.01.2014

Výukový portál 1.LF UK získal ISSN (1803-6619)

Výukový portál 1.LF UK http://portal.lf1.cuni.cz se stává oficiálním elektronickým periodikem. České národní středisko ISSN přidělilo Výukovému portálu číslo, kterým se jednoznačně identifikují názvy periodik a ostatních tzv. pokračujících celosvětově vydávaných zdrojů. Záznamy ISSN jsou uloženy v referenční bázi - v mezinárodním Registru. ISSN Výukového portálu 1.LF UK je 1803-6619.


zdzup 20.01.2014

Kdy a proč vlastně vznikl MEFANET?

31971V roce 2006 se zrodila myšlenka vzájemné spolupráce mezi pražskou 1.LF UK a brněnskou LF MU: primární snahou bylo usnadnit spolupráci týmů z různých fakult a umožnit studentům a pedagogům horizontální prostupnost elektronických výukových materiálů.

K tomuto projektu se záhy připojila olomoucká lékařská fakulta a ještě téhož roku se konala první konference MEFANET, během níž byly ke spolupráci přizvány všechny ostatní české i slovenské lékařské fakulty.

Dnes je tedy do projektu zapojeno všech osm českých a tři slovenské lékařské fakulty, což představuje obrovský prostor pro vzájemné sdílení elektronické výukové agendy a jejich spolupráce v této oblasti umožňuje rychlejší a efektivnější vývoj česko-slovenského medicínského e-learningu.


tnikl 20.08.2014

Výukový portál 1. LF UK

Výukový portál 1. LF UK je určen pro uveřejňování plných textů článků, výukových prezentací, přednášek a multimediálních učebních pomůcek pro podporu prezenčního a distančního studia lékařských a zdravotnických oborů na 1.lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. http://portal.lf1.cuni.cz/ 


tnikl 20.01.2014

Projekt MEFANET

1. LF UK je jedním ze zakládajících členů mezinárodního projektu MEFANET podílející se na sdílení výukového prostoru medicínských oborů. http://www.mefanet.cz/


josmart 20.08.2014

MEFANETin - časopis o elektronické podpoře výuky medicíny

Aktuální číslo časopisu MEFANETin naleznete spolu se souhrnem všech dosavadních vydání na webu projektu MEFANET na adrese http://www.mefanet.cz/index.php?pg=publikace--mefanetin.


Za obsah této stránky odpovídá: ÚVI , Oddělení výpočetní techniky . počet zobrazení: 161348 poslední aktualizace: 15.02.2016
Informace pro studenty pro studenty

Karolínka logo.jpgSeznam přednášek 1. LF UK je známý pod názvem KAROLÍNKA.
zavřít