1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
jzasp| tisk | spravovat

Studijní a zkušební řád 1.LF

 Tento předpis upravuje práva a povinnosti studentů zapsaných ke studiu na 1. lékařské fakultě v bakalářských a magisterských studijních programech nejpozději od akademického roku 2005/2006, nestanoví-li studijní a zkušební řád univerzity jinak. Tzn., že Ustanovení čl. 5 odst. 3 a 4, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 1, čl. 11 odst. 2 a čl. 18a studijního a zkušebního řádu univerzity se vztahují i na tyto studenty. ZDE


Za obsah této stránky odpovídá: Právní oddělení . počet zobrazení: 1073 poslední aktualizace: jzasp, 21.07.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít