1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stipendium za vynikající studijní výsledky v akademickém roce 2016/2017

Pro výplatu stipendia je nezbytné, aby studenti předložili index ke kontrole studijní referentce, převzali pravomocné rozhodnutí děkana fakulty o přiznání prospěchového stipendia a vyplnili si bankovní spojení v SISu pro uskutečnění bezhotovostní platby.

Bez kontroly studijních výsledků v indexu, převzetí rozhodnutí a vyplnění bankovního spojení v SISu nebude možné stipendium vyplatit.

Výplata proběhne jednorázově, bezhotovostně v termínu:

a) prosinec 2017 – u studentů, kteří si rozhodnutí o prospěchovém stipendiu převezmou na studijním oddělení u referentky příslušného ročníku od 5. prosince 2017 do 8. prosince 2017 v úředních hodinách.

b) únor 2018 – u studentů, kteří si rozhodnutí převezmou od 11. prosince 2017 do 31. ledna 2018.

Pro účely převzetí rozhodnutí o prospěchovém stipendiu bude v pátek 8. prosince 2017 mimořádně otevřeno studijní oddělení od 7.45 do 11.00 hodin.

Výši stipendia stanovuje Opatření děkana fakulty č. 14/2017. Podmínky pro přiznání prospěchového stipendia jsou uvedeny ve Stipendijním řádu UK a Pravidlech pro přiznání stipendií na 1. LF.


Hodnocení: spravovat