1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stipendijní pobyty v zahraničí v rámci rozpisu kvót mezinárodních smluv na akademický rok 2020/2021

Nabídka stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR. Viz https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/43_mezinarodni_smlouvy-rozpis_kvot/

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.

Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) následující doklady:

1. Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)

2. Studijní záměr

3. Studijní průměr

 

Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce: https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/

Vyplněné přihlášky a další doklady je třeba zaslat na Rektorát UK - Odbor zahraničních vztahů do níže uvedených termínů (PROSTŘEDNICTVÍM ZAHRANIČNÍHO ODD. 1.LF UK, kontaktní osoba Mgr. Iveta Urbanová, iveta.urbanova@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 358):

  • do 18.11.2019: Rusko
  • do 9.12.2019: Čína, Egypt, Chorvatsko, Republika Severní Makedonie, Slovinsko, Švédsko
  • do 3.1.2020: Řecko, Malta (pouze 1 místo pro náhradníka)
  • do 14.2.2020: Slovensko
  • do 13.3.2020: Letní kurzy čínštiny v ČLR v roce 2020 pro učitele čínštiny

U letních škol do Chorvatska, Slovinska a Švédska neproplácí MŠMT cestovné.

 

Hodnocení: spravovat