1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro akademický rok 2019/2020

Aktualizovaná nabídka stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv.

Přesné specifikace k jednotlivým pobytům jsou k dispozici na webových stránkách Domu zahraniční spolupráce MŠMT ČR. Viz: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/43_mezinarodni_smlouvy-rozpis_kvot/ .  

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.  

Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.  

Zájemci musí předložit ve dvou vyhotoveních (1 originál a 1 kopie) následující doklady:  

  1. Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)
  2. Studijní záměr      
  3. Studijní průměr  

Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/

Vyplněné přihlášky a další doklady prosím doneste na Oddělení zahraničních vztahů:  

  • Do 26. 11. 2018 : Makedonie, Chorvatsko, Egypt, Slovinsko, Švédsko, Čína  
  • Do 20. 12. 2018: Itálie, Řecko  
  • Do 1.2. 2019: Slovensko  

U letních škol do Chorvatska a Slovinska neproplácí MŠMT cestovné.

Hodnocení: spravovat