1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv MŠMT pro akademický rok 2024/2025 – Rozpis kvót

Dovolujeme si vás informovat o nabídce stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv MŠMT. Obecné informace k rozpisu kvót naleznete zde:

https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty

https://cuni.cz/UK-8469.html

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.

Zájemci musí předložit následující doklady:

1. Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)

2. Studijní záměr

3. Studijní průměr

Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce: http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/

Vyplněné přihlášky a další doklady je třeba zaslat Anně Jezberové na anna.jezberova@lf1.cuni.cz do níže uvedených termínů:

Do 20. 11. 2023: Egypt

Do 4. 12. 2023: Čína

Do 8. 1. 2024: Chorvatsko, Severní Makedonie, Slovinsko

Do 29. 1. 2024: Slovensko

U letních škol do Chorvatska, Slovinska neproplácí MŠMT cestovné.

Počet míst pro UK na stipendijní pobyty naleznete v této tabulce, pokud v kolonce UK Praha rozkliknete jednotlivé země:

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2023-10/Rozpis%20kv%C3%B3t%20pro%20akademick%C3%BD%20rok%202024-2025.pdf

Hodnocení: spravovat