1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stipendijní nabídka BTHA (Česko bavorská vysokoškolská agentura) k účasti na jazykových nebo odborných školách v Bavorsku a stipendia DAAD do Německa

O stipendijní nabídku BTHA se mohou ucházet studenti BSP, MSP, DSP a akademičtí pracovníci. Seznam kurzů pro rok 2021 je pestrý a zveřejněn na stránkách BTHA v rubrice Stipendia, kde jsou rovněž zprávy z pobytu z minulých let. U zájemců o jazykových kurzů NJ se předpokládá znalost němčiny na minimální úrovni B1.   Zájemci zasílají svou žádost nejpozději do 25. března 2021 poštou a e-mailem na BTHA/BAYHOST Universitätsstr. 31 93053 Regensburg, e-mail: sekretariat@btha.de        

Dále si Vás dovoluji upozornit na nabídku stipendií DAAD do Německa a na Online seminář pro uchazeče o tato stipendia.   

K 30. dubnu 2021 mohou žádat doktorandi, absolventi magisterských studijních programů, postdoktorandi a VŠ učitelé o stipendia DAAD na pobyty začínající mezi prosincem 2021 a květnem 2022.     ·

Doktorandi a absolventi MSP se mohou ucházet o stipendium na krátké pobyty v délce 1 až 6 měsíců. Výše stipendia činí 861 Eur měsíčně pro absolventy a 1.200 Eur měsíčně pro doktorandy a postdoktorandy.   ·         

VŠ učitelé a vědci se mohou ucházet o stipendium na výzkumné pobyty (1 až 3 měsíce), na pracovní pobyty v oborech architektura a umění a (1 až 3 měsíce) nebo žádat o podporu na bilaterální výměnu (7 dní až 3 měsíce). Výše stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2.150 Eur měsíčně pro profesory.   ·         

Bývalí stipendisté mohou žádat o nová pozvání v délce 1 až 3 měsíce. Stipendium lze získat jednou za 3 roky. Výše stipendia činí 2.000 Eur měsíčně pro asistenty a docenty a 2.150 Eur měsíčně pro profesory.   

Žádosti se odevzdávají nejpozději do 30. dubna 2021 do portálu DAAD. K portálu se dostanete přes výše uvedené odkazy na stránky DAAD (Podat žádost). Seznam požadovaných dokumentů najdete též na stránkách DAAD a liší se dle stipendijní nabídky (viz Proces podání žádosti).   

Po nahrání dokumentace se v portálu DAAD vygeneruje PDF dokument (Application Summary), který se v tištěné podobě odevzdává nejpozději 1 pracovní den po datu uzávěrky do sídla Akademické informační agentury, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1. 

K vytištěnému dokumentu přikládá uchazeč vyplněný Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia. Tento formulář potřebuje česká strana.   

Pro uchazeče o tato stipendia pořádá AIA a DAAD Online seminář ve čtvrtek 1. dubna 2021 od 10 hodin. Zájemci se mohou na tento seminář registrovat do 30. března pomocí registračního formuláře.    

Hodnocení: spravovat