1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stipendia na základě mezinárodních smluv | Akce, nabídky, důležité termíny | 2021-2022

Vychází nová publikace s nabídkami stipendijních pobytů

Vedle našeho vyhledávače stipendií jsme i letos všechny nabídky studijních a výzkumných možností v partnerských zemích uspořádali v přehledném katalogu, ve kterém najdete všechny podstatné informace o nabízených letních kurzech, semestrálních studijních pobytech a výzkumných a přednáškových pobytech. Letošní nabídka se týká pobytů s plánovanou realizací v akademickém roce 2022/2023.

Přehled každoročně aktualizujeme. Novou publikaci si stáhněte na webu DZS.

 Informační webináře ke stipendiím DAAD 2022/2023

S blížícími se uzávěrkami pro podání žádostí o stipendia DAAD pořádáme ve spolupráci s DAAD Information Point Prag začátkem listopadu dva informační webináře pro uchazeče. Webináře proběhnou online přes Webex, nutná je registrace online nejpozději den předem.

· Webinář ke studijním a výzkumným pobytům – 4. listopadu 2021 v 16 hod.

se zaměřením na studijní pobyty pro absolventy, výzkumné pobyty pro doktorandy, postdoktorandy, VŠ pedagogy a vědecké pracovníky a nová stipendia pro bývalé stipendisty.

Online registrace zde.

· Webinář k letním kurzům – 8. listopadu 2021 v 16 hod.

Online registrace zde.

Informace k webinářům naleznete na našich stránkách v sekci Události.

Bilaterální spolupráce: stipendia Německo

Německá akademická výměnná služba (DAAD) - stipendia pro všechny obory

· pobyty pro absolventy ke studiu MSP

· výzkumná stipendia pro studenty DSP, postdoktorandy, vědecký dorost, absolventy MSP, výjimečně pro absolventy BSP

· výzkumné, přednáškové a pracovní pobyty pro vysokoškolské učitele a vědecké pracovníky

· nová stipendia pro bývalé stipendisty (alumni)

Délka pobytů a výše stipendií je různá a závisí na stipendijním programu, přehledy jednotlivých nabídek naleznete zde. Podrobné informace k jednotlivým druhům stipendií jsou k dispozici v databázi stipendií na stránkách DAAD.

Termín pro podání žádosti je 15. listopadu 2021.

Žádosti se podávají elektronicky přes online portál DAAD, současně je nutné vyplnit také Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia.

Německá akademická výměnná služba (DAAD) - stipendia pro umělecké obory

DAAD nabízí stipendia na postgraduální pobyty v oborech výtvarné umění, design, vizuální komunikace a film. Stipendia jsou poskytována na 10 až 24 měsíců, měsíční příspěvek je 861 EUR. Počet stipendijních míst není stanoven.

Termín pro podání žádosti je 30. listopadu 2021.

Žádosti se podávají elektronicky přes online portál DAAD a ve většině případů paralelně v tištěné verzi včetně ukázek prací přímo do centrály DAAD v Bonnu.

Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD.

Německá akademická výměnná služba (DAAD) - stipendia na letní kurzy 2022

V nabídce DAAD jsou také stipendia na letní kurzy, které trvají 3-4 týdny. Přehled nabídky naleznete zde, podrobné informace jsou k dispozici na stránkách DAAD.

Žádosti se podávají elektronicky přes online portál DAAD, v tištěné verzi se pak zasílají do AIA. Současně je nutné elektronicky vyplnit a v tištěné podobě zaslat do AIA také Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia.

Termín pro podání žádosti je 1. prosince 2021.

Stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury (BTHA) – Bavorsko

BTHA nabízí stipendia na roční studijní pobyty pro studenty magisterských a doktorských programů. Stipendia jsou určena k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia či delšího studijního pobytu na bavorské veřejné vysoké škole.

Přehled informací k aktuální stipendijní nabídce BTHA naleznete zde. Podrobné informace a instrukce k podání žádostí jsou k dispozici na stránkách BTHA.

Žádosti se zasílají do kanceláře BTHA v Bavorsku. Současně je nutné podat Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia – vyplněný návrh potvrzený od VŠ je třeba doručit do AIA.

Termín pro podání žádosti je 1. prosince 2021.

Bilaterální spolupráce: stipendia švýcarské vlády

Vláda švýcarské konfederace nabízí excelentním českým doktorandům a postdoktorandům 2 stipendijní místa. Studenti uměleckých směrů mají možnost ucházet se o stipendium na celé magisterské studium.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 16. listopadu 2021.

Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Peru – obor lesnictví či zemědělství

Národní univerzita v Ucayali (Universidad Nacional de Ucayali) nabízí 2 místa na studijní a výzkumné pobyty v délce 3 až 9 měsíců pro studenty MSP a DSP v oborech lesnictví či zemědělství se zvláštním zaměřením na agrolesnictví. Některé z požadovaných dokumentů se odevzdávají ve španělštině.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 19. listopadu 2021.

Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Maďarsko

Semestrální pobyty pro studenty, výzkumné pobyty pro pedagogy VŠ, ale také letní jazykové kurzy v Maďarsku každoročně nabízí maďarská agentura Tempus Public Foundation. Studentům BSP a MSP je vypláceno stipendium 8500 Kč měsíčně, studentům DSP 8700 Kč měsíčně. Plně hrazené letní kurzy jsou určeny studentům i pedagogům a pro ČR je vyhrazeno celkem 12 míst.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 3. prosince.

Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Egypt

Studenti DSP a VŠ pedagogové/vědci se mohou hlásit na studijní či výzkumné pobyty realizované na vysokých školách v Egyptě. Doktorandům nabízí egyptská strana pobyty v délce až 10 měsíců, učitelé a vědci mohou strávit v Egyptě až jeden semestr.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 10. prosince.

Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: stipendia Severní Makedonie

Studenti BSP, MSP a DSP se mohou hlásit na studijní pobyty v Severní Makedonii v délce nejméně 2 měsíce. VŠ pedagogům/vědcům jsou nabízena nejméně 2 místa na přednáškové pobyty v délce do 10 dnů.

Žádosti přijímá AIA v termínu do 10. prosince.

Detail nabídky naleznete zde.

Bilaterální spolupráce: Rakousko – stipendia pro VŠ učitele a další akademické pracovníky

AKTION Česká republika – Rakousko nabízí stipendium na jednoměsíční výzkumný pobyt pro VŠ pedagogy a akademické pracovníky.

Termín pro podání žádosti je 30. listopadu 2021.

Informace o stipendijních pobytech programu AKTION naleznete zde.

Detaily k podání žádosti naleznete také zde.

Veletrh BeSt3 ve Vídni (3.-6. březen 2022)

V prostorách vídeňské Stadthalle se ve dnech 3. až 6. března 2022 uskuteční další ročník veletrhu vzdělávání BeSt3, který je největším svého druhu v Rakousku. Své nabídky zde představí zhruba 350 vystavovatelů, včetně univerzit, akademií, soukromých vzdělávacích institucí, jazykových škol, informačních agentur zaměřených na pracovní nabídky a školení a zájmových skupin. Kromě rakouských vystavovatelů se veletrhu zúčastní asi 40 subjektů ze zahraničí.

Vstup na veletrh je volný.

Vystavovatelé se přihlašují online prostřednictvím registračního formuláře do 30. listopadu 2021.

Informace ohledně registrace a poplatků a dalších podmínek pro vystavovatele naleznete zde.

Bližší informace naleznete na stránkách veletrhu na www.bestinfo.at.

Hodnocení: spravovat