1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

 

Úřední hodiny:
Pondělí: 08.00 - 12.30
Úterý:    12.30 - 15.30
Středa:   08.00 - 12.30
Čtvrtek: 12.30 - 15.30
Pátek:     zavřeno

Od 1.7. do 31.8
pouze ve středu
od 8.00-15.30 

v ostatní pracovní dny pouze po předchozí telefonické domluvě

 

Vedoucí oddělení
Mgr. Katarína Timková
Jmenovací a habilitační řízení
tel.: 224 964 187

 

Doktorské studijní programy
Bc. Kristýna Fridrichová
tel.: 224 964 286
Obory:
Biochemie a patobiochemie
Fyziologie a patofyziologie člověka
Zobrazovací metody
Mikrobiologie
Vývojová biologie
Experimentální chirurgie

 

Karolína Soukupová
tel.: 224 964 330
Obory:
Biologie a patologie buňky
Molekulární a buněčná biologie
Biomedicínská informatika
Dějiny lékařství
Farmakologie a toxikologie
Gerontologie
Lékařská etika
Neurovědy
Preventivní medicína                                                                                                     Lékařská biofyzika                                                                                                             Imunologie                                                                                                                        Psychologie                                                                                                                      Parazitologie                                                                                                                               Adiktologie


Přijímací řízení, stipendia, promoce 
Michaela Demartini
tel.: 224 964 315


Databáze pro DSP, přijímací řízení, stipendia, promoce
Bc. Bohdana Frantíková                                                                                                       tel.: 224 964 314

Zahraniční styky/Erasmus+

Mgr. Iveta Lodrová
tel.: 224 964 358

Mgr. Lenka Medová
tel.: 224 964 372

Stáže, semináře, konference

lmedo 12.04.2017

Programy Fulbrightovy komise 2018/2019

Aktuálními informace o programech Fulbrightovy komise na příští akademický rok.


lmedo 17.03.2017

Výzkumná stipendia, výzkumné a pracovní pobyty DAAD

Nová uzávěrka přijímání žádostí 1. května


lmedo 13.03.2017

Krátkodobá stipendia DAAD

Uzávěrka: 1. května 2017

Nabídka je určená pro doktorandy, vědecké pracovníky, vysokoškolské učitele a bývalé stipendisty.


zburi 23.02.2017

55th Polish and 13th International Conference Juvenes Pro Medicina

67690It is our pleasure to announce the 55th Polish and 13th International Conference Juvenes Pro Medicina, which will take place on 22-23 April 2016 in Lodz, PolandPlease visit our website (www.jpm.umed.pl) and join our facebook event (https://www.facebook.com/events/1649225565382814/) for more information. The deadline for abstract submission is 27th of March.


zburi 22.02.2017

Pravidelné přednáškové večery s diskuzí

Spolek českých lékařů v Praze pořádá v měsíci dubnu - červnu 2017 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.lmedo 09.02.2017

Nabídka účasti na zahraničních akcích a další novinky z oblasti mezinárodní spolupráce

Zahraniční veletrhy, konference, workshopy a další akce


zburi 02.02.2017

Volitelný předmět Management vědy a inovací

1semestrální volitelný předmět opakující se v zimním i letním semestru

CÍLOVOU SKUPINOU jsou studenti všech fakult UK 4. a vyšších ročníků Mgr. programů +
navazujících Mgr. programů + Ph.D. programů. Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK
mají MVI přístupný jako součást nabídky celoživotního vzdělávání.


zburi 02.02.2017

Přednášky Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN Praha – letní semestr 2016/2017

Semináře se konají od 14.30 na posluchárně A, budova F2. Zde najdete kompletní rozpis jednotlivých přednášek pro letní semestr 2016/2017. První přednáška se koná již 8. 3. 2017 na téma "Novinky v očkování".


zburi 02.12.2016

Kurz "Buněčné a molekulární základy imunologie"

Zveme všechny zájemce o imunologii na kurz „Buněčné a molekulární základy imunologie 2017" (viz Program níže), který je určen pro účastníky doktorandského studia Biomedicíny UK (všech oborů) a další zájemce. Kurz bude probíhat na jaře 2017. Přednášky budou probíhat každý měsíc vždy v úterý v 9. hod., počínaje 7. 2. 2017, další pak 7.3., 4.4., 2.5., 13.6. 2017. Přednášky se konají v kinosále Fyziologického ústavu AV ČR (Ústavy Akademie věd, hlavní vchod, přízemí vlevo), Vídeňská 1083, Praha 4 - Krč (bus č. 114 a bus č. 193).


zburi 09.11.2016

Pravidelné přednáškové večery s diskuzí - Spolek českých lékařů

Spolek českých lékařů v Praze pořádá v měsíci lednu – březnu 2017 pravidelné přednáškové večery s diskuzí. Začátek v 17.00 hodin v Lékařském domě v Praze 2, Sokolská 31.


zburi 26.02.2016

Konference 2016

60129

Nabízíme Vám přehled nejzajímavějších českých i zahraničních konferencí. Tento seznam je rozdělen podle jednotlivých ústavů a klinik. Doufáme, že si z naší nabídky vyberete. Více informací se dozvíte vždy u odkazu k jednotlivé konferenci.


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 29191 poslední aktualizace: 12.04.2017
zavřít