1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stav řízení

 Jmenovací řízení

Datum zahájení řízení Uchazeč Pracoviště Obor Jmenován profesorem Termín VR 1. LF UK
10.5.2018 doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN                Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. lékařská chemie a biochemie
10.5.2018 doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN pediatrie 30.10.2018
12.4.2018 doc. MUDr. Michal Mára, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 11.12.2018
5.4.2018 doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci
5.4.2018 doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

Urologické odd. Thomayerovy nemocnice

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Urologická klinika 3. LF UK a FN KV

urologie
30.10.2018
20.11.2017
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
onkologie

24.4.2018
26.10.2017
doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
neurochirurgie

27.3.2018
12. 10. 2017 doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT IPVZ
vnitřní nemoci

24.4.2018
7. 9. 2017
doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Filozofická fakulta UK University of New York in Prague IPVZ Česká lékařská komora Justiční akademie Národní institut pro děti a rodinu, z.s.
lékařská psychologie

27.3.2018
8. 6. 2017 doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci
14.6. 2018
12.12.2017
22. 5. 2017 doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví
27.2.2018
18. 5. 2017 doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN stomatologie 14.6.2018
30.10.2017
4. 5. 2017 doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN lékařská biologie a genetika
30.1.2018
9.2.2017 doc. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FN KV Trauma-Orthopaedic dept. RDH University of Nottingham AOSpine Faculty

chirurgie
14.6.2018
28.11.2017
20.1.2017 doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. IKEM II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN kardiochirurgie
14.6.2018
30.5.2017
12.1.2017 doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Ústav anatomie 3. LF UK Vysoká škola polytechnická v Jihlavě anatomie, histologie a embryologie 14.6.2018
31.10.2017

3.11.2016
doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D. Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK lékařská chemie a biochemie 14.6.2018 30.5.2017
11.10.2016
doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. Oční klinika 1. LF UK a VFN oční lékařství 13.12.2017 28.2.2017
15.9.2016
doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Přírodovědecká fakulta MU Středoevropský technologický institut MU Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

lékařská chemie a biochemie 14.6.2018
27.6.2017
28.7.2016
doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 13.12.2017 31.1.2017

Starší

Habilitační řízení

Datum zahájení řízení Uchazeč Pracoviště Obor Jmenován docentem Termín VR 1. LF UK
20.8.2018 Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D. Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT lékařská biologie
a genetika

20.8.2018 MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol

IPVZ

Národní ústav duševního zdraví

sexuologie
20.8.2018 MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF OU a FN Ostrava New Cell otorinolaryngologie  

14.6.2018 MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN neurochirugie 11.12.2018
18.5.2018 MUDr. Petr Bušek, Ph.D. Ústav biochemie a exp. onkologie 1. LF UK                       IV. interní klinika 1. LF UK a VFN lékařská chemie a biochemie 11.12.2018
10.5.2018 PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D. Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK dějiny lékařství
10.5.2018 MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN ISCARE a.s.

vnitřní nemoci
15.3.2018 MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň onkologie
15.3.2018 MUDr. Ján Rosa, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci
15.3.2018 MUDr. Josef Včelák, Ph.D. Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce ortopedie 27.11.2018
15.2.2018 MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D. Ústav patologie 1. LF UK a VFN patologie 30.10.2018
15.2.2018 MUDr. Lucie Muchová, Ph.D. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN lékařská chemie a biochemie
15.2.2018 MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 27.11.2018
14.12.2017 Ing. Hana Tomášková, Ph.D.

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF, Ostravská univerzita

Zdravotní ústav, Ostrava

hygiena a epidemiologie 25.9.2018
14.12.2017 PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D. Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN lékařská farmakologie 25.9.2018
20.11.2017
MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D. IKEM Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče   Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice IPVZ anesteziologie a resuscitace 1.8.2018
29.5.2018
26.10.2017 MUDr. Jan Šperl, CSc.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN       IKEM
vnitřní nemoci

1.8.2018

29.5.2018
12.10.2017

 

MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. klinická biochemie

1.10.2018

26.6.2018
12.10.2017
MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika LF UP a FN Olomouc
otorinolaryngologie

25.9.2018
21. 6. 2017 MUDr. František Novák, Ph.D. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci
1.5.2018
27.2.2018
8. 6. 2017 MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologického ústavu vnitřní nemoci
1.5.2018
27.3.2018
8. 6. 2017 MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Úřad vlády ČR IPVZ Národní ústav duševního zdraví

hygiena a epidemiologie
1.6.2018

24.4.2018
18. 5. 2017 MUDr. Martin Ošťádal, Ph.D. Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce ortopedie 1.5.2018
27.2.2018
20. 3. 2017 MUDr. Tomáš Grus, Ph.D. II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Oblastní nemocnice Příbram, a.s. chirurgie
1.2.2018
12.12.2017
16. 3. 2017 MUDr. Vít Zikán, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 1.2.2018
12.12.2017
16. 3. 2017 MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN vnitřní nemoci
1.4.2018
30.1.2018
16. 3. 2017 RNDr. Marek Minárik, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Přírodovědecká fakulta UK Genomac výzkumný ústav, s.r.o. lékařská biologie a genetika
1.4.2018
30.1.2018
12.1.2017 MUDr. Michal Tuček, Ph.D. Ortopedická klinika 1. LF UK a ÚVN ortopedie 1.12.2017 19.9.2017
12.1.2017 MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 1.12.2017 19.9.2017
12.1.2017 MUDr. Jan Bouček, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol otorinolaryngologie
1.2.2018
28.11.2017

14.11.2016
MUDr. David Michalský, Ph.D. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN chirurgie 1.12.2017 19.9.2017
3.11.2016
MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN radiologie 1.12.2017 31.10.2017

3.11.2016
MUDr. Miroslav Durila, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol anesteziologie a resuscitace 1.10.2017 27.6.2017

15.9.2016
MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

IKEM Nefrologická klinika 1. LF UK a VFN

vnitřní nemoci 1. 7. 2017 30.5.2017
15.9.2016
MUDr. Pavel Studený, Ph.D.

Oftalmologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Oční centrum Karlovy Vary, Somich s.r.o.

oční lékařství 1. 7. 2017 25.4.2017

16.6.2016
MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

IKEM

II. interní klinika 1. LF UK a VFN

vnitřní nemoci 1. 6. 2017 28.3.2017
16.6.2016
RNDr. Peter Gál, Ph.D. et Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav farmakológie LF

lékařská biologie a genetika řízení zastaveno rozhodnutím VR 1. LF UK dne 28.3.2017 28.3.2017
Starší


Hodnocení: spravovat