1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stav řízení

 Jmenovací řízení

Datum zahájení řízení

Uchazeč Pracoviště Obor Jmenován profesorem Termín VR 1. LF UK
15.11.2023 doc. MUDr. Jana Reiterová, Ph.D.
Nefrologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
vnitřní nemoci
15.11.2023 doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze lékařská chemie a biochemie
20.10.2023 doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.

Ústav klinické farmakologie LF OU

lékařská farmakologie
10.10.2023

doc. Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.

Revmatologický ústav
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
lékařská biologie a genetika 

9.10.2023 doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.
Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN
ortopedie
3.8.2023
doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.


Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze
Lékařská imunologie a mikrobiologie
16.6.2023 doc. MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha 
Neurochirurgie
26.4.2023 doc. MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D. Klinika ušní, nosní, krční 2. LF UK a FN Motol Otorinolaryngologie 28.2.2024
17.2.2023 doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, PhD.

Farmakologický ústav MU, Katedra laboratorních metod LF MU

lékařská imunologie a mikrobiologie 20.12.2023
20.1.2023 doc. MUDr. Tomáš Kovárník, Ph.D. II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze vnitřní nemoci 29.11.2023
9.1.2023 doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D. Radiologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze radiologie 25.10.2023
23.11.2022 doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D. IKEM, II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze vnitřní nemoci 20.9.2023
20.10.2022 doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D. II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze vnitřní nemoci 31.5.2023
17.10.2022 doc. Ing. Daniel Jirák, Ph.D. IKEM, Ústav biofyziky a informatiky 1. LF UK
lékařská biofyzika
28.6.2023
17.10.2022 doc. MUDr. Dana Horáková, Ph.D. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze neurologie 31.5.2023
23.9.2022 doc. MUDr. Martina Bielaszewska, CSc. Státní zdravotní ústav, Praha lékařská imunologie a mikrobiologie 26.4.2023
13.7.2022 doc. MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku FN a LF Ostrava otorinolaryngologie 29.3.2023
25.3.2022 doc. MUDr. Soňa Balogová, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny LF UK v Bratislavě a Onkologický ústav sv. Alžběty
nukleární medicína
30.11.2022
23.3.2022 doc. MUDr. David Pavlišta, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze


gynekologie a porodnictví
25.1.2023
16.3.2022 doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D. Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav vnitřní nemoci
22.2.2023
3.3.2022 doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze lékařská psychologie
14.12.2022
25.2.2022 doc. MUDr. Robert Holaj, CSc. III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Prazev vnitřní nemoci 18.5.2023 21.9.2022
18.2.2022 doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav vnitřní nemoci 18.5.2023 21.9.2022
7.1.2022 doc. MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D.

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK
a ÚVN
Neurochirurgická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol

neurochirurgie 28.11.2022 27.4.2022
3.12.2021 doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. Ústav mikrobiologie 3. LF UK, FNKV a SZÚ lékařská imunologie
a mikrobiologie
18.5.2023 26.10.2022
1.12.2021 doc. MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D.

Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK v Hradci Králové
a FN Hradec Králové

dermatovenerologie zastaveno 21.7.2022 na vlastní žádost 
27.10.2021 doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D. Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze vnitřní nemoci 18.5.2023 25.5.2022
18.6.2021 doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. IKEM – Klinika transplantační chirurgie; I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze
chirurgie 28.11.2022 26.1.2022
18.6.2021 doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D. II. chirurgická klinika - kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze chirurgie 7.6.2022 20.10.2021
2.6.2021 doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a TN
onkologie 28.11.2022 15.12.2021
19.5.2021 doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 1. LF UK  lékařská biologie a genetika 28.11.2022 30.3.2022
5.5.2021

doc. MUDr. Dita Maixnerová Ph.D.

Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze

vnitřní nemoci 7.6.2022 24.11.2021
12.4.2021 doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.  Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze lékařská psychologie 28.11.2022 23.2.2022
8.3.2021 doc. MUDr. Jan Vevera Ph.D. Psychiatrická klinika LF UK a FN Plzeň       Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
v Praze
psychiatrie 7.6.2022 20.10.2021
9.10.2020 doc. MUDr. Alan Stolz, Ph.D.

Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN v Motole

chirurgie 15.12.2021 26.5.2021
7.9.2020 doc. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.

Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze

oční lékařství 15.12.2021 28.4.2020
2.9.2020 doc. MUDr. Petr Zach, CSc.  Ústav anatomie 3. LF UK anatomie, histologie a embryologie 15.12.2021 26.5.2021
31.8.2020 doc. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN v Praze radiologie 15.12.2021 27.1.2021
10.6.2020 doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.
Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze lékařská biologie a genetika
15.12.2021 31.3.2021
10.6.2020 doc. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.

IKEM - Klinika hepatogastroenterologie

IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

vnitřní nemoci 15.12.2021 31.3.2021
3.2.2020 doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, Ph.D. IKEM - Klinika kardiologie
II. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
vnitřní nemoci 15.12.2021 16.12.2020
18.12.2019 doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
II. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
vnitřní nemoci 8.5.2021 25.11.2020
11.11.2019 doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.  Ústav patologické fyziologie 1. LF UK patologická fyziologie 15.12.2020 30.6.2020
30.9.2019 doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D. Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze oční lékařství 15.12.2020 30.6.2020
11.9.2019 doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.  Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta UK
v Plzni
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta UK
v Plzni
lékařská imunologie a mikrobiologie 15.12.2020 30.6.2020
11.9.2019 doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 1. LF UK
I. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
vnitřní nemoci 15.12.2020 25.2.2020
12.6.2019 doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. 

IKEM - Klinika hepatogastroenterologie, Fyziologický ústav 1. LF UK


vnitřní nemoci 15.12.2020 28.1.2020
7.6.2019 doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.  Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze urologie 15.12.2020 26.11.2019
31.5.2019 doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze pracovní lékařství 8.5.2021 22.9.2020
12.4.2019 doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. Urologická klinika FN Ostrava a LF OU urologie 15.12.2020 28.1.2020
15.3.2019


doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.


Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové soudní lékařství 28.11.2019 25.6.2019
8.3.2019

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.


Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové  neurologie 17.6.2020 22.10.2019
6.3.2019 doc. Ing. Jan Kremláček, PhD.  Ústav patologické fyziologie LF Hradec Králové lékařská biofyzika 17.6.2020 22.10.2019
14.1.2019 doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinice FN Hradec Králové a LF Hradec Králové
gynekologie a porodnictví 17.6.2020 26.3.2019
17.12.2018 doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.  III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze   
vnitřní nemoci 17.6.2020 24.9.2019
5.11.2018 doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D. Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN                  
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.                   RadioMedic, s.r.o.
nukleární medicína 28.11.2019 28.5.2019
28.11.2018 doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 17.6.2020 28.5.2019
17.10.2018 doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
vnitřní nemoci 17.6.2020 30.4.2019
10.5.2018 doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN                Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. lékařská chemie a biochemie 28.11.2019 26.2.2019
10.5.2018 doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN pediatrie 28.11.2019 30.10.2018
12.4.2018 doc. MUDr. Michal Mára, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 28.11.2019 11.12.2018
5.4.2018 doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 17.6.2020 26.3.2019
5.4.2018 doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

Urologické odd. Thomayerovy nemocnice

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Urologická klinika 3. LF UK a FN KV

urologie 28.11.2019 30.10.2018
20.11.2017
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
onkologie
23.5.2019 24.4.2018
26.10.2017
doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
neurochirurgie
18.12.2018 27.3.2018
12. 10. 2017 doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT IPVZ
vnitřní nemoci
18.12.2018 24.4.2018
7. 9. 2017
doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Filozofická fakulta UK University of New York in Prague IPVZ Česká lékařská komora Justiční akademie Národní institut pro děti a rodinu, z.s.
lékařská psychologie
18.12.2018 27.3.2018
8. 6. 2017 doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci
14.6. 2018
12.12.2017
22. 5. 2017 doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 18.12.2018 27.2.2018
18. 5. 2017 doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN stomatologie 14.6.2018
30.10.2017
4. 5. 2017 doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN lékařská biologie a genetika 18.12.2018 30.1.2018
9.2.2017 doc. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FN KV Trauma-Orthopaedic dept. RDH University of Nottingham AOSpine Faculty

chirurgie
14.6.2018
28.11.2017
20.1.2017 doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. IKEM II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN kardiochirurgie
14.6.2018
30.5.2017
12.1.2017 doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Ústav anatomie 3. LF UK Vysoká škola polytechnická v Jihlavě anatomie, histologie a embryologie 14.6.2018
31.10.2017

3.11.2016
doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D. Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK lékařská chemie a biochemie 14.6.2018 30.5.2017
11.10.2016
doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. Oční klinika 1. LF UK a VFN oční lékařství 13.12.2017 28.2.2017
15.9.2016
doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Přírodovědecká fakulta MU Středoevropský technologický institut MU Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

lékařská chemie a biochemie 14.6.2018
27.6.2017
28.7.2016
doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 13.12.2017 31.1.2017

Starší

Habilitační řízení

Datum zahájení řízení Uchazeč Pracoviště Obor Jmenován docentem Termín VR 1. LF UK
9.11.2023 MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Psychiatrie
1.9.2023 MUDr. Zuzana Bielčiková, Ph.D. Onkologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Onkologie
9.6.2023 RNDr. Vítězslav Jiřík, Ph.D. Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Centrum epidemiologického výzkumu Hygiena a epidemiologie
21.6.2023 MUDr. Zdenka Hrušková, Ph.D. Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze vnitřní nemoci
30.5.2023 MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D.


Neurologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. neurologie
19.4.2023 MUDr. Barbora East, Ph.D.  III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol chirurgie
11.4.2023 MUDr. Pavel Otáhal, Ph.D. UHKT
I. interní klinika – klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze
vnitřní nemoci
24.3.2023 MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D. Fyziologický ústav 1. LF UK lékařská fyziologie 1.12.2023 20.9.2023
10.2.2023 MUDr. Jiří Keller, Ph.D. Neurologická klinika 3. LF UK
Radiologické oddělení Nemocnice Na Homolce
radiologie 28.2.2024
13.1.2023 MUDr. Martin Májovský, Ph.D. Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN neurochirurgie
31.1.2024
20.12.2022

MUDr. Rudolf Špunda, Ph.D.

II. chirurgická klinika – kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN v Praze chirurgie 29.11.2023
14.12.2022 MUDr. David Zogala, Ph.D. Ústav nukleární medicíny 1.LF UK a VFN v Praze nukleární medicína 29.11.2023
9.12.2022 MUDr. Igor Richter, Ph.D.  Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Onkologická klinika 1. LF UK a FTN
onkologie
20.12.2023
1.12.2022 MUDr. Michal Vočka, Ph.D. Onkologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze onkologie 1.12.2023 25.10.2023
23.11.2022 MUDr. Tomáš Hrbáč, Ph.D.

Neurochirurgická klinika FNO, LF OU, Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN

neurochirurgie 1.11.2023 28.6.2023
11.11.2022 MUDr. Jana Lízrová, Ph.D. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze neurologie 1.11.2023 28.6.2023
11.11.2022 MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D. Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN hygiena a epidemiologie 1.8.2023 26.4.2023
17.10.2022 MUDr. Tomáš Haruštiak , Ph.D. III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol chirurgie 1.12.2023 20.9.2023
18.10.2022 MUDr. Petr Hubka, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FNB
gynekologie a porodnictví 1.7.2023 29.3.2023
31.8.2022 MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D. Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze urologie 1.6.2023 22.2.2023
5.8.2022 Mgr. Marek Chmelík. PhD.

Fakulta zdravotnických oborů, Prešovská univerzita

lékařská biofyzika 1.8.2023 26.4.2023
13.5.2022 MUDr. Tereza Serranová, Ph.D. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze neurologie 1.5.2023 25.1.2023
19.4.2022 MUDr. Michal Pořízka, Ph.D.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN v Praze

anesteziologie a resuscitace 1.3.2023 30.11.2022
25.3.2022 Ing. Milan Jakubek, Ph.D. BIOCEV 1. LF UK lékařská chemie a biochemie 1.4.2023 14.12.2022
7.1.2022 Ing. Jaroslav Hubáček, Ph.D., DSc. IKEM
III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
lékařská biologie a genetika 1.2.2023 26.10.2022
7.1.2022 MUDr. Mgr. Cyril Šálek, Ph.D.

Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a VFN v Praze
Ústav hematologie a krevní transfúze


vnitřní nemoci 1.12.2022 21.9.2022
12.11.2021 MUDr. Vladislav Barták, Ph.D. I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN v Motole ortopedie 1.3.2023 30.11.2022
25.10.2021 MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.

Onkologická klinika
1. LF UK a FTN

onkologie 1.7.2022 27.4.2022
25.10.2021 MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D. Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze dermatovenerologie 1.10.2022 22.6.2022
29.9.2021 Mgr. Petra Hrubá, Ph.D.

Transplantační laboratoř IKEM
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky1. LF UK a VFN v Praze

lékařská chemie a biochemie 1.10.2022 22.6.2022
29.9.2021 MUDr. Michal Dubský, Ph.D.

Centrum diabetologie IKEM
III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze

vnitřní nemoci 1.6.2022 30.3.2022
30.8.2021 MUDr. Martina Šterclová, Ph.D. Pneumologická klinika 1. LF a FTN vnitřní nemoci 1.8.2022 25.5.2022
30.8.2021 MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D. BIOCEV 1. LF UK
I. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
lékařská biologie a genetika 1.10.2022 27.4.2022
24.6.2021 MUDr. Hana Brožová, Ph.D. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze neurologie 1.5.2022 23.2.2022
2.6.2021 MUDr. Jaromír Matějek, Ph.D., Th.D. Ústav etiky a humanitních studií 3. LF UK
bioetika 1.8.2022 25.5.2022
19.5.2021

MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.

Klinika paliativní medicíny 1.LF UK a VFN v Praze
anesteziologie a resuscitace 1.2.2022 15.12.2021
5.5.2021 MUDr. Ivana Králová Lesná, Ph.D. IKEM
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN
lékařská imunologie a mikrobiologie 1.5.2022 23.2.2022
25.3.2021 MUDr. Veronika Válková, CSc.

Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a VFN v Praze
Ústav hematologie a krevní transfúze

vnitřní nemoci 1.2.2022 24.11.2021
8.3.2021

MUDr. Robert Bartoš, Ph.D.


Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

neurochirurgie 1.6.2022 26.1.2022
8.3.2021 MUDr. Martin Molitor, Ph.D. Klinika plastické chirurgie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce chirurgie 1.4.2022 15.12.2021
9.12.2020 Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze lékařská psychologie 1.12.2021 22.9.2021
9.12.2020 MUDr. Petr Dušek, Ph.D.

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

neurologie 1.2.2022 20.10.2021
9.12.2020 MUDr. Michal Koucký, Ph.D.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze

gynekologie a porodnictví 1.12.2021 22.9.2021
12.11.2020 MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.  I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN v Praze vnitřní nemoci 1.10.2021 16.6.2021
9.10.2020 MUDr. Jan Ulrych, Ph.D. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze chirurgie 1.10.2021 16.6.2021
9.10.2020 MUDr. Taťána Šrámková, CSc.

Klinika traumatologie LF MU v Brně 
Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Sexuologické oddělení FN Brno

sexuologie 1.8.2021 26.5.2021
7.9.2020 PharmDr. Martin Šíma, Ph.D. Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN v Praze lékařská farmakologie 1.12.2021 22.9.2021
10.8.2020 MUDr. Petr Libánský, Ph.D. III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN v Motole chirurgie 1.10.2021 16.6.2021
10.8.2020 MUDr. Jiří Slíva, Ph.D. Farmakologický ústav 3. LF UK lékařská farmakologie 1.10.2021 16.6.2021
15.6.2020 MUDr. Mária Filková, Ph.D. Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologický ústav vnitřní nemoci 1.7.2021 28.4.2021
10.6.2020 MUDr. Janka Franeková, Ph.D.

Ústav imunologie a klinické biochemie 3. LF UK

IKEM

klinická biochemie 1.7.2021 28.4.2021
10.6.2020 MUDr. Petr Fulín, Ph.D. Ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol ortopedie 1.6.2021 24.2.2021
10.6.2020 MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Praha neurochirurgie 1.6.2021 31.3.2021
6.5.2020 MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D. II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
chirurgie 1.6.2021 24.2.2021
4.3.2020

MUDr. Laura Krekulová, Ph.D.


IV. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Remedis
vnitřní nemoci 1.4.2021 27.1.2021
20.1.2020 PharmDr. Magdaléna Šustková, CSc. Ústav farmakologie 3. LF UK
lékařská farmakologie 1.6.2021 24.2.2021
29.1.2020 MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.  Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN neurochirurgie 1.4.2021 27.1.2021
11.12.2019 Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.

Revmatologický ústav

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

lékařská biologie a genetika 1.3.2021 16.12.2020
29.11.2019 MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Ústav radiační onkologie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol


onkologie
1.4.2021 16.12.2020
27.11.2019 MUDr. Filip Burget, Ph.D. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
chirurgie 1.2.2021 25.11.2020
13.11.2019 MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol


otorinolaryngologie
1.2.2021 25.11.2020
6.11.2019 MUDr. Jana Ježková, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze vnitřní nemoci 1.2.2021 25.11.2020
30.9.2019 MUDr. Lucie Kališová, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
psychiatrie 1.11.2020 22.9.2020
23.9.2019


MUDr. Michael Fanta, Ph.D.
Gynekologicko- porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 1.9.2020 30.6.2020
11.9.2019


RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.


Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK
lékařská imunologie a mikrobiologie 1.11.2020 22.9.2020
30.8.2019 MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. Ortopedická klinika FN a LF UK Hradec Králové ortopedie 1.9.2020 30.6.2020
30.8.2019

MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.

Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze
IKEM – Transplantcentrum, Klinika nefrologie       
vnitřní nemoci 1.7.2020 25.2.2020
6.2.2019 MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. 

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
neurochirurgie 1.12.2019 24.9.2019
17.12.2018 Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
lékařská psychologie 1.1.2020 22.10.2019
17.12.2018

MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

I. Interní klinika, klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze
vnitřní nemoci
1.8.2019

28.5.2019
17.12.2018 MUDr. Libor Janoušek, Ph.D. III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

IKEM – Klinika transplantační chirurgie

chirurgie 1.9.2020 30.6.2020
12.12.2018 MUDr. Jan Kříž, Ph.D. IKEM - Klinika diabetologie vnitřní nemoci 1.3.2020 26.11.2019
19.11.2018 MUDr. Kamil Švabík, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
gynekologie a porodnictví 1.11.2019 25.6.2019
12.11.2018 MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Nemocnice Na Homolce psychiatrie
1.11.2019 25.6.2019
8.10.2018 MUDr. Tomáš Uher, Ph.D. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
neurologie 1.3.2020 26.11.2019
20.8.2018 Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D. Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT lékařská biologie
a genetika
1.6.2019 26.3.2019
20.8.2018 MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol

IPVZ

Národní ústav duševního zdraví

sexuologie 1.8.2019 30.4.2019
20.8.2018 MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF OU a FN Ostrava New Cell otorinolaryngologie  
1.12.2019 24.9.2019
14.6.2018 MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN neurochirugie 1.2.2019 11.12.2018
18.5.2018 MUDr. Petr Bušek, Ph.D. Ústav biochemie a exp. onkologie 1. LF UK                       IV. interní klinika 1. LF UK a VFN lékařská chemie a biochemie 1.2.2019 11.12.2018
10.5.2018 PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D. Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK dějiny lékařství 1.5.2019 26.2.2019
10.5.2018 MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN ISCARE a.s.

vnitřní nemoci 1.4.2019 29.1.2019
15.3.2018 MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň onkologie 1.4.2019 29.1.2019
15.3.2018 MUDr. Ján Rosa, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 1.4.2019 29.1.2019
15.3.2018 MUDr. Josef Včelák, Ph.D. Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce ortopedie 1.2.2019 27.11.2018
15.2.2018 MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D. Ústav patologie 1. LF UK a VFN patologie 1.1.2019 30.10.2018
15.2.2018 MUDr. Lucie Muchová, Ph.D. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN lékařská chemie a biochemie 1.4.2019 29.1.2019
15.2.2018 MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 1.1.2019 27.11.2018
14.12.2017 Ing. Hana Tomášková, Ph.D.

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF, Ostravská univerzita

Zdravotní ústav, Ostrava

hygiena a epidemiologie 1.12.2018 25.9.2018
14.12.2017 PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D. Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN lékařská farmakologie 1.12.2018 25.9.2018
20.11.2017
MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D. IKEM Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče   Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice IPVZ anesteziologie a resuscitace 1.8.2018
29.5.2018
26.10.2017 MUDr. Jan Šperl, CSc.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN       IKEM
vnitřní nemoci

1.8.2018

29.5.2018
12.10.2017

 

MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. klinická biochemie

1.10.2018

26.6.2018
12.10.2017
MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika LF UP a FN Olomouc
otorinolaryngologie
1.12.2018 25.9.2018
21. 6. 2017 MUDr. František Novák, Ph.D. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci
1.5.2018
27.2.2018
8. 6. 2017 MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologického ústavu vnitřní nemoci
1.5.2018
27.3.2018
8. 6. 2017 MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Úřad vlády ČR IPVZ Národní ústav duševního zdraví

hygiena a epidemiologie
1.6.2018

24.4.2018
18. 5. 2017 MUDr. Martin Ošťádal, Ph.D. Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce ortopedie 1.5.2018
27.2.2018
20. 3. 2017 MUDr. Tomáš Grus, Ph.D. II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Oblastní nemocnice Příbram, a.s. chirurgie
1.2.2018
12.12.2017
16. 3. 2017 MUDr. Vít Zikán, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 1.2.2018
12.12.2017
16. 3. 2017 MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN vnitřní nemoci
1.4.2018
30.1.2018
16. 3. 2017 RNDr. Marek Minárik, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Přírodovědecká fakulta UK Genomac výzkumný ústav, s.r.o. lékařská biologie a genetika
1.4.2018
30.1.2018
12.1.2017 MUDr. Michal Tuček, Ph.D. Ortopedická klinika 1. LF UK a ÚVN ortopedie 1.12.2017 19.9.2017
12.1.2017 MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 1.12.2017 19.9.2017
12.1.2017 MUDr. Jan Bouček, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol otorinolaryngologie
1.2.2018
28.11.2017

14.11.2016
MUDr. David Michalský, Ph.D. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN chirurgie 1.12.2017 19.9.2017
3.11.2016
MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN radiologie 1.12.2017 31.10.2017

3.11.2016
MUDr. Miroslav Durila, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol anesteziologie a resuscitace 1.10.2017 27.6.2017

15.9.2016
MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

IKEM Nefrologická klinika 1. LF UK a VFN

vnitřní nemoci 1. 7. 2017 30.5.2017
15.9.2016
MUDr. Pavel Studený, Ph.D.

Oftalmologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Oční centrum Karlovy Vary, Somich s.r.o.

oční lékařství 1. 7. 2017 25.4.2017

16.6.2016
MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

IKEM

II. interní klinika 1. LF UK a VFN

vnitřní nemoci 1. 6. 2017 28.3.2017
16.6.2016
RNDr. Peter Gál, Ph.D. et Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav farmakológie LF

lékařská biologie a genetika řízení zastaveno rozhodnutím VR 1. LF UK dne 28.3.2017 28.3.2017
Starší


Hodnocení: spravovat