1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stav řízení

 Jmenovací řízení 2017

Datum zahájení řízení Uchazeč Pracoviště Obor Jmenován profesorem
8. 6. 2017 doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci
22. 5. 2017 doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví
18. 5. 2017 doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN stomatologie
4. 5. 2017 doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN lékařská biologie a genetika
9.2.2017 doc. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FN KV Trauma-Orthopaedic dept. RDH University of Nottingham AOSpine Faculty

chirurgie
20.1.2017 doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. IKEM II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN kardiochirurgie
12.1.2017 doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Ústav anatomie 3. LF UK Vysoká škola polytechnická v Jihlavě anatomie, histologie a embryologie

3.11.2016
doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D. Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK lékařská chemie a biochemie
11.10.2016
doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. Oční klinika 1. LF UK a VFN oční lékařství
15.9.2016
doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Přírodovědecká fakulta MU Středoevropský technologický institut MU Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

lékařská chemie a biochemie
28.7.2016
doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví

Starší

Habilitační řízení

Datum zahájení řízení Uchazeč Pracoviště Obor Jmenován docentem
21. 6. 2017 MUDr. František Novák, Ph.D. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci
8. 6. 2017 MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologického ústavu vnitřní nemoci
8. 6. 2017 MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Úřad vlády ČR IPVZ Národní ústav duševního zdraví

hygiena a epidemiologie
18. 5. 2017 MUDr. Martin Ošťádal, Ph.D. Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce ortopedie
20. 3. 2017 MUDr. Tomáš Grus, Ph.D. II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Oblastní nemocnice Příbram, a.s. chirurgie
16. 3. 2017 MUDr. Vít Zikán, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci
16. 3. 2017 MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN vnitřní nemoci
16. 3. 2017 RNDr. Marek Minárik, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Přírodovědecká fakulta UK Genomac výzkumný ústav, s.r.o. lékařská biologie a genetika
12.1.2017 MUDr. Michal Tuček, Ph.D. Ortopedická klinika 1. LF UK a ÚVN ortopedie
12.1.2017 MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci
12.1.2017 MUDr. Jan Bouček, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol otorinolaryngologie

14.11.2016
MUDr. David Michalský, Ph.D. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN chirurgie
3.11.2016
MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN radiologie

3.11.2016
MUDr. Miroslav Durila, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol anesteziologie a resuscitace

15.9.2016
MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

IKEM Nefrologická klinika 1. LF UK a VFN

vnitřní nemoci 1. 7. 2017
15.9.2016
MUDr. Pavel Studený, Ph.D.

Oftalmologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Oční centrum Karlovy Vary, Somich s.r.o.

oční lékařství 1. 7. 2017

16.6.2016
MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

IKEM

II. interní klinika 1. LF UK a VFN

vnitřní nemoci 1. 6. 2017
16.6.2016
RNDr. Peter Gál, Ph.D. et Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav farmakológie LF

lékařská biologie a genetika
Starší


Hodnocení: spravovat