1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stav řízení

 Jmenovací řízení

Datum zahájení řízení

Uchazeč Pracoviště Obor Jmenován profesorem Termín VR 1. LF UK
18.12.2019 doc. MUDr. Pavel Jansa, Ph.D.
II. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
vnitřní nemoci
11.11.2019 doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.  Ústav patologické fyziologie 1. LF UK patologická fyziologie

30.9.2019 doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D. Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze oční lékařství

11.9.2019 doc. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D.  Ústav mikrobiologie, Lékařská fakulta UK
v Plzni
Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta UK
v Plzni
lékařská imunologie a mikrobiologie

11.9.2019 doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D. Ústav patologické fyziologie 1. LF UK
I. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
vnitřní nemoci
25.2.2020
12.6.2019 doc. MUDr. Jan Martínek, Ph.D. 

IKEM - Klinika hepatogastroenterologie, Fyziologický ústav 1. LF UK


vnitřní nemoci
28.1.2020
7.6.2019 doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D.  Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze urologie
26.11.2019
31.5.2019 doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. Klinika pracovního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze pracovní lékařství
12.4.2019 doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. Urologická klinika FN Ostrava a LF OU urologie
28.1.2020
15.3.2019


doc. MUDr. Petr Hejna, Ph.D.


Ústav soudního lékařství LF UK a FN Hradec Králové soudní lékařství 28.11.2019 25.6.2019
8.3.2019

doc. MUDr. Martin Vališ, Ph.D.


Neurologická klinika LF a FN Hradec Králové  neurologie
22.10.2019
6.3.2019 doc. Ing. Jan Kremláček, PhD.  Ústav patologické fyziologie LF Hradec Králové lékařská biofyzika
22.10.2019
14.1.2019 doc. MUDr. Marian Kacerovský, Ph.D. Porodnicko-gynekologická klinice FN Hradec Králové a LF Hradec Králové
gynekologie a porodnictví
26.3.2019
17.12.2018 doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.  III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze   
vnitřní nemoci
24.9.2019
5.11.2018 doc. Ing. Ondřej Lebeda, Ph.D. Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN                  
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.                   RadioMedic, s.r.o.
nukleární medicína 28.11.2019 28.5.2019
28.11.2018 doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví
28.5.2019
17.10.2018 doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D. II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
vnitřní nemoci
30.4.2019
10.5.2018 doc. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN                Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. lékařská chemie a biochemie 28.11.2019 26.2.2019
10.5.2018 doc. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN pediatrie 28.11.2019 30.10.2018
12.4.2018 doc. MUDr. Michal Mára, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 28.11.2019 11.12.2018
5.4.2018 doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 26.3.2019
5.4.2018 doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

Urologické odd. Thomayerovy nemocnice

Urologická klinika 1. LF UK a VFN

Urologická klinika 3. LF UK a FN KV

urologie 28.11.2019 30.10.2018
20.11.2017
doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Onkologická klinika 1. LF UK a VFN
onkologie
17.6.2019 24.4.2018
26.10.2017
doc. MUDr. David Netuka, Ph.D.
Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN
neurochirurgie
18.12.2018 27.3.2018
12. 10. 2017 doc. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc.
Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT IPVZ
vnitřní nemoci
18.12.2018 24.4.2018
7. 9. 2017
doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Filozofická fakulta UK University of New York in Prague IPVZ Česká lékařská komora Justiční akademie Národní institut pro děti a rodinu, z.s.
lékařská psychologie
18.12.2018 27.3.2018
8. 6. 2017 doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci
14.6. 2018
12.12.2017
22. 5. 2017 doc. MUDr. Michal Zikán, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 18.12.2018 27.2.2018
18. 5. 2017 doc. MUDr. et MUDr. René Foltán, Ph.D. Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN stomatologie 14.6.2018
30.10.2017
4. 5. 2017 doc. RNDr. Marie Korabečná, Ph.D. Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN lékařská biologie a genetika 18.12.2018 30.1.2018
9.2.2017 doc. MUDr. Zdeněk Klézl, CSc.

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FN KV Trauma-Orthopaedic dept. RDH University of Nottingham AOSpine Faculty

chirurgie
14.6.2018
28.11.2017
20.1.2017 doc. MUDr. Ivan Netuka, Ph.D. IKEM II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN kardiochirurgie
14.6.2018
30.5.2017
12.1.2017 doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D. Ústav anatomie 3. LF UK Vysoká škola polytechnická v Jihlavě anatomie, histologie a embryologie 14.6.2018
31.10.2017

3.11.2016
doc. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D. Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK lékařská chemie a biochemie 14.6.2018 30.5.2017
11.10.2016
doc. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D. Oční klinika 1. LF UK a VFN oční lékařství 13.12.2017 28.2.2017
15.9.2016
doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Masarykův onkologický ústav Přírodovědecká fakulta MU Středoevropský technologický institut MU Ústav biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK

lékařská chemie a biochemie 14.6.2018
27.6.2017
28.7.2016
doc. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví 13.12.2017 31.1.2017

Starší

Habilitační řízení

Datum zahájení řízení Uchazeč Pracoviště Obor Jmenován docentem Termín VR 1. LF UK
29.1.2020 MUDr. Petr Vaněk, Ph.D.  Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN neurochirurgie

11.12.2019 Ing. et Mgr. Blanka Stibůrková, Ph.D.

Revmatologický ústav

Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN

lékařská biologie a genetika
29.11.2019 MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Ústav radiační onkologie 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce

Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol


onkologie

27.11.2019 MUDr. Filip Burget, Ph.D. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
chirurgie

13.11.2019 MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.

Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol


otorinolaryngologie


6.11.2019 MUDr. Jana Ježková, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze vnitřní nemoci

30.9.2019 MUDr. Lucie Kališová, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN
psychiatrie

23.9.2019


MUDr. Michael Fanta, Ph.D.
Gynekologicko- porodnická klinika 1. LF UK a VFN gynekologie a porodnictví

11.9.2019


RNDr. Jiří Hrdý, PhD.


Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK
lékařská imunologie a mikrobiologie
26.5.2020
30.8.2019 MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. Ortopedická klinika FN a LF UK Hradec Králové ortopedie

30.8.2019

MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.

Klinika nefrologie 1. LF UK a VFN v Praze
IKEM – Transplantcentrum, Klinika nefrologie       
vnitřní nemoci 25.2.2020
6.2.2019 MUDr. Aleš Hejčl, Ph.D. 

Fakulta zdravotnických studií, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
neurochirurgie 1.12.2019 24.9.2019
17.12.2018 Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
lékařská psychologie 1.1.2020 22.10.2019
17.12.2018

MUDr. Anna Jonášová, Ph.D.

I. Interní klinika, klinika hematologie 1. LF UK a VFN v Praze
vnitřní nemoci
1.8.2019

28.5.2019
17.12.2018 MUDr. Libor Janoušek, Ph.D. III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol

IKEM – Klinika transplantační chirurgie

chirurgie

12.12.2018 MUDr. Jan Kříž, Ph.D. IKEM - Klinika diabetologie vnitřní nemoci 1.3.2020 26.11.2019
19.11.2018 MUDr. Kamil Švabík, Ph.D. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
gynekologie a porodnictví 1.11.2019 25.6.2019
12.11.2018 MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Nemocnice Na Homolce psychiatrie
1.11.2019 25.6.2019
8.10.2018 MUDr. Tomáš Uher, Ph.D. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
neurologie 1.3.2020 26.11.2019
20.8.2018 Mgr. Kateřina Machová Poláková, Ph.D. Ústav klinické a experimentální hematologie 1. LF UK a ÚHKT lékařská biologie
a genetika
1.6.2019 26.3.2019
20.8.2018 MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.

Sexuologický ústav 1. LF UK a VFN

Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol

IPVZ

Národní ústav duševního zdraví

sexuologie 1.8.2019 30.4.2019
20.8.2018 MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku LF OU a FN Ostrava New Cell otorinolaryngologie  
1.12.2019 24.9.2019
14.6.2018 MUDr. RNDr. Ondřej Bradáč, Ph.D. Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN neurochirugie 1.2.2019 11.12.2018
18.5.2018 MUDr. Petr Bušek, Ph.D. Ústav biochemie a exp. onkologie 1. LF UK                       IV. interní klinika 1. LF UK a VFN lékařská chemie a biochemie 1.2.2019 11.12.2018
10.5.2018 PhDr. Tomáš Alušík, Ph.D. Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK dějiny lékařství 1.5.2019 26.2.2019
10.5.2018 MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN ISCARE a.s.

vnitřní nemoci 1.4.2019 29.1.2019
15.3.2018 MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN Plzeň onkologie 1.4.2019 29.1.2019
15.3.2018 MUDr. Ján Rosa, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 1.4.2019 29.1.2019
15.3.2018 MUDr. Josef Včelák, Ph.D. Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce ortopedie 1.2.2019 27.11.2018
15.2.2018 MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D. Ústav patologie 1. LF UK a VFN patologie 1.1.2019 30.10.2018
15.2.2018 MUDr. Lucie Muchová, Ph.D. Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN lékařská chemie a biochemie 1.4.2019 29.1.2019
15.2.2018 MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 1.1.2019 27.11.2018
14.12.2017 Ing. Hana Tomášková, Ph.D.

Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF, Ostravská univerzita

Zdravotní ústav, Ostrava

hygiena a epidemiologie 1.12.2018 25.9.2018
14.12.2017 PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D. Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN lékařská farmakologie 1.12.2018 25.9.2018
20.11.2017
MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D. IKEM Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče   Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a VFN Anesteziologicko-resuscitační klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice IPVZ anesteziologie a resuscitace 1.8.2018
29.5.2018
26.10.2017 MUDr. Jan Šperl, CSc.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN       IKEM
vnitřní nemoci

1.8.2018

29.5.2018
12.10.2017

 

MUDr. RNDr. Pavel Ješina, Ph.D.
Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. klinická biochemie

1.10.2018

26.6.2018
12.10.2017
MUDr. Richard Salzman, Ph.D.
Otorinolaryngologická klinika LF UP a FN Olomouc
otorinolaryngologie
1.12.2018 25.9.2018
21. 6. 2017 MUDr. František Novák, Ph.D. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci
1.5.2018
27.2.2018
8. 6. 2017 MUDr. Michal Tomčík, Ph.D. Revmatologická klinika 1. LF UK a Revmatologického ústavu vnitřní nemoci
1.5.2018
27.3.2018
8. 6. 2017 MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN Úřad vlády ČR IPVZ Národní ústav duševního zdraví

hygiena a epidemiologie
1.6.2018

24.4.2018
18. 5. 2017 MUDr. Martin Ošťádal, Ph.D. Ortopedická klinika 1. LF UK a Nemocnice Na Bulovce ortopedie 1.5.2018
27.2.2018
20. 3. 2017 MUDr. Tomáš Grus, Ph.D. II. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN Oblastní nemocnice Příbram, a.s. chirurgie
1.2.2018
12.12.2017
16. 3. 2017 MUDr. Vít Zikán, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 1.2.2018
12.12.2017
16. 3. 2017 MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN vnitřní nemoci
1.4.2018
30.1.2018
16. 3. 2017 RNDr. Marek Minárik, Ph.D. Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Přírodovědecká fakulta UK Genomac výzkumný ústav, s.r.o. lékařská biologie a genetika
1.4.2018
30.1.2018
12.1.2017 MUDr. Michal Tuček, Ph.D. Ortopedická klinika 1. LF UK a ÚVN ortopedie 1.12.2017 19.9.2017
12.1.2017 MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D. III. interní klinika 1. LF UK a VFN vnitřní nemoci 1.12.2017 19.9.2017
12.1.2017 MUDr. Jan Bouček, Ph.D. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol otorinolaryngologie
1.2.2018
28.11.2017

14.11.2016
MUDr. David Michalský, Ph.D. I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN chirurgie 1.12.2017 19.9.2017
3.11.2016
MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN radiologie 1.12.2017 31.10.2017

3.11.2016
MUDr. Miroslav Durila, Ph.D. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 2. LF UK a FN Motol anesteziologie a resuscitace 1.10.2017 27.6.2017

15.9.2016
MUDr. Alena Paříková, Ph.D.

IKEM Nefrologická klinika 1. LF UK a VFN

vnitřní nemoci 1. 7. 2017 30.5.2017
15.9.2016
MUDr. Pavel Studený, Ph.D.

Oftalmologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady Oční centrum Karlovy Vary, Somich s.r.o.

oční lékařství 1. 7. 2017 25.4.2017

16.6.2016
MUDr. Petr Peichl, Ph.D.

IKEM

II. interní klinika 1. LF UK a VFN

vnitřní nemoci 1. 6. 2017 28.3.2017
16.6.2016
RNDr. Peter Gál, Ph.D. et Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Ústav farmakológie LF

lékařská biologie a genetika řízení zastaveno rozhodnutím VR 1. LF UK dne 28.3.2017 28.3.2017
Starší


Hodnocení: spravovat