1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stanovení termínu pro podávání žádosti o přidělení startovacího bytu 2021

 

Komise pro přidělování startovacích bytů RUK stanovila termín pro podávání žádostí o přidělení startovacích bytů pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy na 1. 7. 2021.

Okruh zaměstnanců, kteří mohou o přidělení bytu požádat, a další podmínky stanoví Opatření rektora č. 2/2020.

Uvolněný startovací byt se nachází v objektu Centra Krystal, J. Martího 2/407, Praha 6. Jde o byt č. 1343 o rozloze 53,11 m2.

Byt bude připravený k nastěhování po provedení drobných oprav způsobených běžným opotřebením současným nájemcem a po jeho vymalování od 1. 8. 2021.

Přesná specifikace bytu zde.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku, nejdéle však do konce pracovního poměru žadatele. Za podmínky trvání pracovního poměru lze nájemní smlouvu až třikrát, vždy nejvýše o jeden rok, prodloužit na základě žádosti doložené doporučením děkana nebo ředitele další součásti. Při splnění všech podmínek podle výše uvedeného opatření rektora má na tato prodloužení zaměstnanec nárok.

Měsíční nájemné za jednu osobu + zálohy na služby, jako je např. vodné a stočné, nebo spotřeba elektrické energie, či dodávka tepla a teplé vody + paušál záloh na ostatní služby (výtah, odvoz odpadu, osvětlení a úklid společných prostor) a za vybavení bytu (kuchyňská linka, sporák, vodoměr, elektroměr) činí 8.044,-Kč/osoba. Vše má splatnost do 15 dne příslušného kalendářního měsíce.

Žádost o přidělení startovacího bytu,
vyjádření děkana fakulty,
čestné prohlášení,
souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vyplněné vyjádření děkana předkládejte k zajištění podpisu děkana pouze prostřednictvím odd. pro věd. činnost a zahraniční styky 1. LF UK nejpozději do 21.  června 2021. Oddělení pro vědeckou činnost podklady předávejte přes podatelnu 1. LF UK.

K dokumentaci je nezbytné přiložit vyjádření přednosty pracoviště žadatele.

Děkanem podepsanou žádost o přidělení startovacího bytu poté zasílejte na adresu: Univerzita Karlova, rektorát - právní odbor, JUDr. R. Kralert, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1. Současně je třeba zaslat žádost spolu s přílohami v naskenované podobě na e-mailovou adresu: roman.kralert@ruk.cuni.cz


 

Hodnocení: spravovat